http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน .

porno

แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 95540

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑ ดังนี้

<< เฉพาะศูนย์แข่งขันเข้าระบบรายงานผล >>

<< หัวข้อแข่งขันปฐมวัย >>
<< กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) >>
<< หัวข้อใช้แข่งขัน ศิลปะ ประถม/มัธยม >>
<< แบบขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน >>
รายละเอียดกำหนดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เกณฑ์แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เกณฑ์ปฐมวัย
- เกณฑ์ภาษาไทย
- เกณฑ์วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย)
- เกณฑ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เกณฑ์การงานอาชีพ
- เกณฑ์แข่งขันหุ่นยนต์
- เกณฑ์แข่งขันการออกแบบเทคโนโลยี
- เกณฑ์ศิลปะ
- เกณฑ์พัฒนาผู้เรียน
- เกณฑ์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 10 ส.ค.58 อ่าน: 9726 ถาม: 60    


สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO สพป.ศก.๑
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 5 ส.ค.58 อ่าน: 10473 ถาม: 31    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 945057 ถาม: 56    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E.  (41/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ มุทิตาจิต  (29/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ   (54/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ คุณครูจิราภรณ์ โสรเนตร ครูชำนาญการพิเศษ   (50/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง งานเกษียณอายุราชการ นายชัยวัฒน์ ดวงแก้ว   (49/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน อิ่ม อร่อย ผักปลอดสารพิษ  (45/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน สนุกมาก เด็กๆชอบ  (46/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง งานแสดงมุทิตาจิต กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน  (61/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รีโว่คัพ 2015 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น  (65/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง งานแสดงมุทิตาจิตคุณครูกมลรัตน์ แพงศรี และคุณวุฒิชัย ประดู่  (53/2)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน งานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (58/0)
 • ร.ร.บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) อ.วังหิน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล  (74/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล  (98/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  (70/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง กลุ่มเครือค่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่พ่อครูและแม่ครู  (110/4)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสันติภาพโลก  (69/3)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
ขอความอนุเคราะห์สำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง กรอกแบบสำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ไม่เกิน 500 เมตร ส่งคืนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 31 ต.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.58 อ่าน: 172 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

การจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558 (ตามรายชื่อแนบ) เปิดบัญชีธนาคาร และส่งเลขที่บัญชีให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 58 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี และเมื่อได้รับโอนเงินแล้วให้ส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงการภายในเดือน ต.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ต.ค.58 อ่าน: 655 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

  การจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาให้ดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สถานศึกษา ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อดำเนินการจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 ต.ค.58 อ่าน: 108 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ย.58
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน 2558 โอนวันที่ 29 กันยายน 2558 รายละเอียดดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 ต.ค.58 อ่าน: 58 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ต.ค.58 อ่าน: 191 ถาม: 8  แฟ้มแนบ 

ขอเชิญร่วมงานรวมพลคนรัก สพฐ. กมล รอดคล้าย/การุณ สกุลประดิษฐ์ "รักเราไม่เก่าเลย"
          สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย จัดงานรวมพลคนรัก "รักเราไม่เก่าเลย" เพื่อแสดงความยินดี ในวันที่ 29 ก.ย. 58 ณ เรือริเวอร์ไซต์ กทม.รายละเอียดดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ก.ย.58 อ่าน: 44 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การขับเคลื่อนนโยบายสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การเรียนการสอนเชื่อมสู่การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงให้ท่านแจ้งครูที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร รับผิดชอบโครงงานการพัฒนาค่านิยม 12 ประการ หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ก.ย.58 อ่าน: 78 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

สถานบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 59
          สถานบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 59 ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ก.ย.58 อ่าน: 43 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

แจ้งตำแหน่งอัตราว่างข้าราชการครูสายผู้สอน รอบ ส.ค.58
          ให้ผู้ยื่นคำร้อง ครั้งที่ 2/2558 รอบ ส.ค.58 ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาที่ขอย้ายได้ ภายในวันที่ 9 ต.ค.58 รายละเอียดดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ก.ย.58 อ่าน: 499 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เปิดอบรมผู้สนใจ 4 รุ่น เริ่มวันที่ 28 ก.ย.58 เป็นต้นไป
          สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เปิดอบรมผู้สนใจ 4 รุ่น เริ่มวันที่ 28 ก.ย.58 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ก.ย.58 อ่าน: 54 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::