http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 22426

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อนิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่คณะครู รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะตลอดจนร่วมฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมการนิเทศติดตามในเรื่องนโยบายสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม,การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ,การเตรียมพร้อมในการสอบ O - NET และ NT , การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยม ๑๒ ประการ ขอขอบคุณนางวาสนา ภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนามแท่ง และคณะครูทุกคนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมรวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 9167 ถาม: 0    

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ จ.สกลนคร

<< เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาคฯ >>

<< ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พ.ย. 2557 >>
<< แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พ.ย.2557 >>
<< รหัส รร. เข้าแก้ไขชื่อครู+นร.>>
* พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.2557
* การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธ.ค. 2557

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 9486 ถาม: 9    


ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนก โตสุรัตน์ ดร.พิมล วิเศษสังข์ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ดร.ญาณวิทย์ บัวหอม นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอดิศักดิ์ อิศรมงคลรักษ์ นายอุดม โพธิ์ชัย นายสรวิทย์ นามวงษ์ นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา นายอภิรัฐ อุทธิเสน นายชัยรัตน์ เวชบุษกร นายสมหมาย มณีวงษ์ นายศักดิ์เสรี บุษบงก์ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณนายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์สถานที่พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมในครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 8902 ถาม: 3    

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 50 ทุน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพีธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 50 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมี นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ มูลนิธิบิ๊กซี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาแบบต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 6,002 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 18,006,000 บาท ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 37 แห่ง และในปี 2557 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง นอกจากนี้ มูลนิธิบิ๊กซี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล และศูนย์กีฬา ให้แก่โรงเรียน และชุมชน จำนวน 11 แห่ง อีกด้วย////////////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 9217 ถาม: 0    

จ.ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้พระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษา ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 66 ทุน
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 พ.ย.57 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้พระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษา ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 180,000 บาท โดยมี นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด โดยปัจจุบันมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งในการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับจังหวัดนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ขอรับบริจาคสมทบทุน และใช้ดอกผลที่มีอยู่ มาพิจารณาจัดสรร และในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้เชิญชวนส่วนราชการใน จ.ศรีสะเกษ ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ ได้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท โดยนายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เข้าไปรับ และมอบทุนการศึกษาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา เพื่อนำมามอบให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษา ทุกระดับใน จ.ศรีสะเกษ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้ จ.ศรีสะเกษ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 66 ทุน และค่าพาหนะสำหรับผู้มารับทุน รายละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,400 บาท ดังนี้ 1. ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน 2.ทุนประเภทรายปี แยกเป็นระดับประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 2 ทุน 3. ทุนประเภทต่อเนื่อง แยกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 5 ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 5 ทุน///////
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 9692 ถาม: 0    

ครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 พ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงนา ร.ร.อนุบาลวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธีรพงษ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ของครู และนักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต โดยมี ดร.กัลยานี ธรรมจารีย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายปรเมษฐ์ สีหะวงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.กัลยานี ธรรมจารีย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน เป็นการสอนให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักวิธีเกี่ยวข้าวแบบโบราณ ซึ่ง ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ และในการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น ยังมุ่งเน้นวิถีแห่งความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าว ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าว ที่เราใช้บริโภคทุกวัน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจในการเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความซึมซับในประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของไทย และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว///////////
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 8899 ถาม: 1    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 492908 ถาม: 17    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านกะเอิน อ.วังหิน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสานสัมพันธ์ (895/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ศึกษานิเทศ ส.พ.ป.ศก.1 มานิเทศ ตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน  (1158/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ  (1262/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย   (1972/9)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดทัศนศึกษานักเรียน  (1932/0)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดทัศนศึกษานักเรียน  (1901/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ต้อนรับครูคนใหม่  (1942/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง นักเรียนร่วมใจพัฒนาโรงเรียน  (1878/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์  (1905/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง กีฬาสี 2557  (1899/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง ร้านสีฟ้า ทำบุญวันเกิด 2557  (1883/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2557  (1918/1)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่ม CEO มิตรภาพ(24-28พ.ย.2557)  (1982/0)
 • ร.ร.บ้านอิปาด อ.กันทรารมย์ โรงเรียนเป็นของทุกคน  (2090/1)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (2169/1)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียนในตำบลบัวน้อย “การอบรมนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร”  (2254/1)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน ครั้งที่ 3/2557  (2576/1)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม การประชุม กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่ม ceo น้ำเกลี้ยง  (2654/2)
 • ร.ร.บ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (2748/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัว อ.วังหิน ประชุมแจ้งผลทักษะวิชาการและมอบนโยบาย ภาคเรียนที่ 2/2557  (2913/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมิเลีย  (3127/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน ประกวดนางนพมาศงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗  (3236/0)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557  (3217/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง เชิญร่วมให้กำลังใจ การประกวดคีตะมวยไทย  (3412/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง พิธีมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  (3790/1)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ที่ปรึกษาฯ,ผู้ปกครอง  (3833/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 6/2557  (3938/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพัธ์การสอบพนักงานราชการ  (3911/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง เรียนดีรับทุนบิ้กซี  (4663/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ เข้าค่ายติว...O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  (4630/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์การ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลฯ จังหวัดสุพรรณบุรีและเข้ารายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ วังสวนจิตรลดา  (5203/1)
 • ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ ครอบบครัวอาสา จัดวางระบบห้องสมุดดิน  (5347/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ การอบรมหน้าที่พลเมืองและการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  (5681/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  (5675/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ประชุมผู้บริหารในสังกัด ทั้ง 18 โรงเรียน เพื่อรับมอบนโยบาย  (5905/2)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ  (5990/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ รับโล่ห์และรางวัลในการสอบแข่งขัน Top test senter วิชาภาษาอังกฤษ  (6331/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ต้อนรับคุณครูคนใหม่  (6301/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ประชุมประจำเดือนคณะครู  (6277/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียนในตำบลบัวน้อย สอบธรรมสนามหลวง  (6483/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน รับการนิเทศโรงเรียน จาก สพป.ศก.เขต 1  (6499/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557   (6386/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน
          สพฐ. แจ้งเรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ย.57 อ่าน: 9795 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ย.57 อ่าน: 9826 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

สมศ.กำหนดประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2558
           สมศ.ได้ประกาศกำหนดการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 พ.ย.57 อ่าน: 215 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office สพฐ.)
          
ตามที่ สพป.ศก.เขต ๑ ได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office สพฐ.) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น สพป.ศก.เขต ๑ ได้ตรวจสอบและติดตามการใช้ระบบฯ ของทุกโรงเรียนแล้ว ปรากฎว่ามีการเข้ารับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบฯ ไม่ถึง ๕๐ โรงเรียน จึงขอให้ท่านผอ.โรงเรียนทุกแห่ง กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 พ.ย.57 อ่าน: 9282 ถาม: 17  แฟ้มแนบ 

ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานและข้อราชการเร่งด่วน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ ดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 พ.ย.57 อ่าน: 2549 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่ง ที่ 794/2557 จำนวน 42 ราย ดังรายละเอียดที่แนบฯ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 พ.ย.57 อ่าน: 2697 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

  ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
           ด้วย สพฐ. ส่งประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 พ.ย.57 อ่าน: 2677 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
          ด้วยโรงเรียนบ้านโพนข่า รับสมัครครูอัตาจ้างชั่วคราว เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7000 บาท ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 24-26 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามเอกสาร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 พ.ย.57 อ่าน: 3223 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

รายละเอียดโอนเงิน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤติ
          โอนเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557 โอนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤติ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 พ.ย.57 อ่าน: 3428 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  สอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
          ด้วยโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) มีความประสงค์สอบราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 โดยกำหนดยื่นซองวันที่ 17 พ.ย. 57 - 1 ธ.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. รายละเอียดตามเอกสาร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 พ.ย.57 อ่าน: 3230 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::