<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ศรีสะเกษ >> << แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน 25 กม. จ.ศรีสะเกษ >>
http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 87948

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 865944 ถาม: 56   
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน อบรมโครงการแก้ไข ป้องกัน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (32/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 (29/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘   (51/2)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558  (40/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์  (62/1)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (51/0)
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านกล้วยร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและพิธีสวนสนาม  (186/0)
 • ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2558  (117/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ ทุ่งเทินโมเดล “กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้ายยาเสพติด”  (111/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชาวบ้านหนองบาง  (99/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อ.เมือง วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (97/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ที่ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา  (113/0)
 • ร.ร.บ้านสำโรงโคเฒ่า อ.พยุห์ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)  (90/0)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ สภ.กันทรารมย์ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอกันทรารมย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยคัดกรองยาเสพติด  (104/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง โรงเรียนบ้านเปือย อ.เมือง คุณพ่อยนต์ กาละพันธ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน  (132/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ ควันหลง 26 มิถุนายน  (115/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ  (132/1)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.พยุห์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่ม CEO พยุห์  (145/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เดือนมิถุนายน ครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์  (148/1)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  (126/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ จัดกิจกรรมประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (140/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ ป.1"  (130/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558  (119/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  (189/0)
 • ร.ร.บ้านบกแดงผักขะย่า อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า จัดกิจกรรมประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (112/0)
 • ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ จัดกิจกรรมประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  (131/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งมั่ง อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งจัดการอบรมBBLร่วมกับอีก 4 โรงเรียน  (164/2)
 • ร.ร.บ้านพะแนงวิทยา อ.กันทรารมย์ วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  (175/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  (183/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  (163/0)
 • ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2558 ครบ 100%  (158/2)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2558  (156/1)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 1/2558  (156/0)
 • ร.ร.บ้านอาลัย อ.กันทรารมย์ การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (163/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง พระธรรมทูตมาอบรมนักเรียน  (149/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (234/3)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง งานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  (168/0)
 • ร.ร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน การอบรมพัฒนาตามแนวทางเพิ่มพลังสมอง BBL  (243/1)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  (194/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  (171/0)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง พระธรรมทูต  (187/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่  (193/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อ.เมือง อบรม คุณธรรม จริยธรรม  (177/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน   (233/1)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (218/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  (200/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  (224/1)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ค่ายเยาวชนคนดี และอบรม ปปช.สพฐ.น้อย และ ปป.ช.สพฐ.ชุมชน  (200/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก  (199/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  (4/2)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการโรงเรียนสุจริต  (215/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  (227/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ พิธีไหว้ครู  (246/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ อบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ ป.1"  (238/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ การอบรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา  (226/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558  (234/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์..ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร   (230/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
การมอบทุนมูลนิธิบิึกซี ปี 2558
          สพฐ. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิบิ๊กซีจัดส่งแบบรายงานสภาพการศึกษาและแบบสรุปผลการเรียนของนักเรียนทุนตามแบบฟอร์ม และตอบแบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนทุน ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 10 ก.ค. 58
<<หนังสือแจ้ง>>
<<รายชื่อนักเรียนรับทุน>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ก.ค.58 อ่าน: 35 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพปศรีสะเกษ เขต 1
          ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ก.ค.58 อ่าน: 112 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนปฐมวัย
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนปฐมวัย ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยกำหนดการอบรมเป็น 2 รุ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ครูปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ก.ค.58 อ่าน: 28 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
          ด้วยสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้และโรงเรียนศูนย์ PEER Center 7 โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ก.ค.58 อ่าน: 42 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม ครูผู้ช่วยและครู คศ.1 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
          1. ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง 2. ร.ร.บ้านกล้วย 3.ร.ร.โนนสะอาดอีตู้ 4.ร.ร.บ้านทาม 5. ร.ร.- 6. ร.ร.บ้านจอมวิทยา 7. ร.ร.บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 8. ร.ร.บ้านหัวเหล่า 9. ร.ร.บ้านคูบ 10. ร.ร.บ้านสบาย 11.ร.ร. - 12.ร.ร.บ้านทุ่งสว่าง 13. ร.ร.บ้านโนนสว่าง อ.น้ำเกลี้ยง 14.ร.ร.บ้านโพนยาง 15. ร.ร.บ้านกระแชงฯ อ.พยุห์ 16. ร.ร.บ้านโพธิ์ศรีฯ 17. ร.ร.อนุบาลพยุห์ (โรงเรียนในสังกัดสามารถปริ้นคำสั่งเลื่้อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการกลุ่ม คศ.2 คศ.3 และคศ.4 ได้ ดังแนบฯ) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ก.ค.58 อ่าน: 94 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2558 ระดับเขตพื้นที่
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสังกัด ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ก.ค. 58
<<หนังสือแจ้ง>>
<<หลักเกณฑ์>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ก.ค.58 อ่าน: 408 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
          สพฐ. เชิญโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ. - เอพี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11" โดยสมัครและแจ้งรายชื่อทีมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 086-4616473 ภายในวันที่ 4 ก.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 5 ก.ค.58 อ่าน: 275 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  สพป.ศก.๑ แจ้งตำแหน่งว่างครูสายผู้สอน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
          สพป.ศก.๑ แจ้งตำแหน่งว่างครูสายผู้สอน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บันทึกเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงแบบคำขอ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 ก.ค.58 อ่าน: 381 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
          ด้วยคณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและเข้าชมนิทรรศการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 ก.ค.58 อ่าน: 90 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียดโอนตกเบิกเงินเดือน ธค.๕๗ - มิ.ย.๕๘ (เฉพาะครูมีใบประกอบวิชาชีพ)
          สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียดโอนตกเบิกเงินเดือน ธค.๕๘-มิ.ย.๕๘ เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ จำนวน ๒,๕๔๗ ราย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ (ขนาด 8 MB) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 ก.ค.58 อ่าน: 926 ถาม: 11  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
:: ::