http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดงานแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗
เมื่อเวลา ๑๐.๐๙ น. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๖๒ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน โดยมีนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษามาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นหลังต่อไป
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 26 ก.ย.57 อ่าน: 5282 ถาม: 1   

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.ศก.๑
<< กำหนดการแข่งขัน รร.ประถมศึกษา >
<< กำหนดการแข่งขัน รร.ขยายโอกาส >
<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37 .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 ก.ย.57 อ่าน: 11363 ถาม: 40   

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 53147 ถาม: 39    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 311441 ถาม: 27    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกล้วยรับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (117/3)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมิเลีย (157/0)
 • ร.ร.บ้านขามป้อม อ.กันทรารมย์ รับมอบเงินโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน จาก ธกส.สาขากันทรารมย์ (182/0)
 • ร.ร.วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม อ.เมือง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan (214/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุข้าราชการ ปี 2557 (382/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง กลุ่ม อ.ส.ม บ้านโนนแกดช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนอนุบาล 1 เพื่อฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากเปื่อย (349/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ครูเกษียณเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (380/1)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง ประเมินสถานศึกษาพอเพียง (393/3)
 • ร.ร.บ้านหนองตลาด อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  (410/1)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบทุนการศึกษา (602/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง การจัดงานวันเกษียณโรงเรียนบ้านหนองแคน  (835/0)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (1039/0)
 • ร.ร.บ้านสร้างหว้า อ.พยุห์ โรงเรียนบ้านสร้างหว้า จัดกิจกรรมลงแขกดำนา   (1040/0)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557  (1197/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง อ.โนนคูณ  (1172/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ พิธีปิดโครงการต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน "D.A.R.E"   (1176/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกุงสนามชัย อ.โนนคูณ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2557  (1388/3)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ครูเกษียณร่วมงานเกษียนอายุราชการที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  (1810/0)
 • ร.ร.บ้านโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (2130/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวท่าช้าง อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ การประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  (2257/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ครูเกษียณเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  (2371/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูในโรงเรียนบ้านโนนแกดปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน  (2372/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (2495/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรมจริยธรรม  (2492/2)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดโครงการอบรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ  (2538/0)
 • ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 อ.วังหิน การจัดอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ป.4-ม.3  (2496/0)
 • ร.ร.บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (2585/0)
 • ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 อ.วังหิน ส่งข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน  (2673/0)
 • ร.ร.บ้านปลาข่อ อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์ สมาคม ไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมรณรงค์การล่วงละเมิดทางเพศแก่นักเรียนชั้น ป.4-6  (2566/0)
 • ร.ร.บ้านละทาย อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธุ์ภาพสถานศึกษาพอเพียง  (2712/2)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย การตรวจคลื่นหัวใจนักเรียนชั้นป. 1 และชั้นป. 2  (2666/0)
 • ร.ร.บ้านกอกหัวนา อ.กันทรารมย์ รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)  (2724/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  (2630/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ ข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557  (2721/1)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านเปือย กันทรารมย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (2774/1)
 • ร.ร.บ้านขมิ้น อ.เมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  (2855/0)
 • ร.ร.บ้านขมิ้น อ.เมือง ทัศนศึกษาโรงเรียนสุจริต  (2823/3)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (2917/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง ขอขอบคุณชมรมลูกจ้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  (2983/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักสาน  (3057/0)
 • ร.ร. อ. รร.บ้านละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง  (3083/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)  (3117/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน รอบคัดเลือก  (3128/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  (3160/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๗  (3183/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัว อ.วังหิน นักศึกษา ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  (3232/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอก  (3253/1)
 • ร.ร.บ้านเกาะ อ.กันทรารมย์ โครงการธรรมาภิบาลสัญจร  (3409/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้อมนำตามรอยพ่อแบบพอเพียง  (3484/0)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ พิธีมอบประกาศนียบัตร (D.A.R.E. ประเทศไทย)  (3458/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (3486/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ พิธีมอบเกียรติบัตรครูแดร์โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  (3413/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ส่งภาพประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคูบร่วมบุญสังฆทาน CEO น้ำเกลี้ยง ณ วัดบ้านคูบ 19 กันยายน 2557(ึคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (3424/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง พัฒนาโรงเรัยน  (3617/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การจัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบล  (3617/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่ง อ.วังหิน การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (3610/0)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2557  (3787/2)
 • ร.ร.บ้านหนองบัว อ.วังหิน รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (3810/3)
 • ร.ร.บ้านสร้างบาก อ.วังหิน รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  (3765/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของราชการครู ตำแน่งผู้บริหารสถานศึกษา  (3815/0)
 • ร.ร.บ้านเหล่าฝ้าย อ.โนนคูณ ทอลองประชาสัมพันธ์ข่าว  (3842/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง รูปภาพการเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  (3786/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  แนวทางในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ต.ค.57 อ่าน: 116 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
          โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในจังหวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา รายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารที่แนบมา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ต.ค.57 อ่าน: 196 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการไม่มีวิทยฐานะ(คผช.,คศ.1)
          สพป.ขอให้โรงเรียนดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557) กลุ่มข้าราชการที่ไม่มีวิทยฐานะ(ครูผู้ช่วย,ครู คศ.1)ซึ่งเป็นอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นของผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 84 โรงเรียน และจัดส่งคืน สพป. กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด โดยด่วนเพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไป .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ต.ค.57 อ่าน: 291 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็ทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของ สพฐ.
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอให้โรงเรียน ดำเนินการใช้ระบบ e-Office สพฐ. รับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป และจะทำการระงับการใช้ระบบ e-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ในการนี้ ขอเรียนว่า สพป.ศก.เขต ๑ ได้ดำเนินการส่งหนังสือราชการถึงโรงเรียนไปทางระบบฯ บ้างแล้ว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557 ภายหลังที่มีการอบรมระบบให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปแล้ว นั้น) จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป ดังรายละเอียดแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ต.ค.57 อ่าน: 5188 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
          สพป.ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างประจำ ดำเนินการสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557) ดังรายละเอียดที่แนบฯ จัดส่งคำสั่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 โดยด่วน จำนวน 1 ชุด หากโรงเรียนใด มีลูกจ้างฯ เกษียณอายุราชการ ให้ออก คำสั่งเลื่อนกรณีเกษียณอายุแยกจากกรณีเลื่อนปกติ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ย.57 อ่าน: 640 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

  กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวสัญญาจ้างปีต่อปี โดยใช้งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้ http://www.sisaketedu1.go.th/57/docs/contract.pdf "แนวทางและตัวอย่างสัญญาจ้าง" .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ย.57 อ่าน: 987 ถาม: 8  แฟ้มแนบ 

กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรื่องรอง จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในกลุ่ม
          
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรื่องรอง จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในกลุ่ม โดยมีรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการดังนี้ นายวันชัย ภูมิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นายสมปอง คงคูณ ผู้อำนาวยการบ้านง้อหนองแสง นายวิศิษฐ์ พันธุ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวาะ
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ย.57 อ่าน: 899 ถาม: 0   

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
          ด้วย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย แจ้งจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง "บทบาทของกิจกรรมทางกาย กับการพัฒนาเยาวชน" ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.57 อ่าน: 3475 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
          การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.57 อ่าน: 3889 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

  การเบิกเงินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
           ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ทุกเขต ดำเนินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีกำหนดการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ สพฐ. ได้จัดสรรเงินมาให้ สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน ๆ ละ ๑๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง และให้โรงเรียนนำหลักฐานตามไฟล์ที่แนบ (บัญชีลงเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา) และ (ใบสำคัญรับเงิน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว ผู้ประกอบการอาหารมาด้วย ๑ ชุด) โดยให้โรงเรียนนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาขอเบิกเงินได้ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.57 อ่าน: 5109 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::