http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 74148

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

อบรมพัฒนาครูภาษาไทย ตามนโยบาย ปี ๒๕๕๘ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามนโยบายปี ๒๕๕๘ ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากการอ่าน การเขียน เป็นทักษะที่มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นทักษะที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ถ้านักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงชั้นอื่นๆต่อไป และจากข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานล่าสุด พบว่ามีนักเรียนประมาณ ๒๖,๐๐๐ คนที่ยังอ่านเขียนไม่ได้กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้น จึงต้องเร่งทำให้นักเรียนในระบบการศึกษาทุกคน อ่านเขียนภาษาไทยได้ และเข้าใจในสิ่งที่อ่านเขียน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการอบรมคตรั้งนี้ก็เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้สื่อการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ ๑ เพื่อให้ครูได้นำความรู้ เทคนิคการสอนไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ตามความเหมาะสมกับระดับชั้น อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป สำหรับวิทยากรให้ความรู้คือ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา และอาจารย์สำลี รักสุทธี มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๖๕ คน โดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พบปะกับข้าราชการครูและมอบนโยบายเกี่ยวกับการร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อให้ปี ๒๕๕๘ ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 2 เม.ย.58 อ่าน: 48 ถาม: 0   

ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูกลุ่มCEOน้ำเกลี้ยง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มCEOน้ำเกลี้ยง จำนวน ๒๕ โรงเรียน โดยมีนายสมหวัง อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประธานกลุ่มCEOน้ำเกลี้ยง) กล่าวรายงานสรุปภาพรวมผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มCEOน้ำเกลี้ยงในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ที่ผ่านมา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 2 เม.ย.58 อ่าน: 42 ถาม: 0   

จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๕๙ น. ที่บริเวณพิธีศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมืองศรีสะเกษ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเดียวกันนี้ด้วย
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 2 เม.ย.58 อ่าน: 47 ถาม: 0   

งานเปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลงานที่เป็นเลิศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การศึกษาก้าวไปในอาเซียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การศึกษาปฐมวัย เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาน้อมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง นิทรรศการผลงานการปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้การต้อนรับ และมีนายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
<< ภาพทั้งหมด >
<< ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ DLThailand ขนาด 97 MB> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 30 มี.ค.58 อ่าน: 495 ถาม: 0    

งานเปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาพชุดที่๒)
(ภาพชุดที่๒)
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 30 มี.ค.58 อ่าน: 439 ถาม: 0    

การประชุมทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ DLTV
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยมีนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 30 มี.ค.58 อ่าน: 427 ถาม: 0    

มอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ๒๗ มี.ค.๕๘
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบทุนการศึกษา โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑๙ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประธานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และ สพม.เขต ๒๘ จำนวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมี นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 มี.ค.58 อ่าน: 956 ถาม: 0    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 713384 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (67/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านน้ำคำ  (151/1)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ ดูนสิมบินลัดฟ้า สู่มหานคร  (191/7)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ประชุมร่วมกับกรรมการสถานศึกษา  (220/5)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557  (200/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน เปิดบ้านวิชาการ "Open house" กลุ่ม CEO วังหิน 2   (208/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง สร้างห้องสมุดโรงเรียน  (241/1)
 • ร.ร.บ้านนาดี อ.กันทรารมย์ ส่งภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557  (253/0)
 • ร.ร.บ้านขมิ้น อ.เมือง อำลาอาลัย ป.6  (303/1)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557  (293/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี ระยอง  (299/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ  (265/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (312/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ได้รับพระราชทานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  (346/1)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน ่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน  (278/0)
 • ร.ร.บ้านหนองเทา อ.กันทรารมย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้  (295/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  (307/1)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 รับการประเมิน ผอ. เชี่ยวฃาญ  (370/2)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  (411/1)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง เปิดป้ายวิชาการบัณทิตน้อย และปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษษาปีที่ 6  (309/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแนบรายระเอียดมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 18 เม.ย.58 อ่าน: 726 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

  แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2558 (DMC)
          
ด้วยสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data management ecnter เพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุหนุนรายหัว ตามปีปฏิทินการจัดเก็บและใช้ข้อมูล จึงขอแจ้งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษาผ่านเว็ปไชค์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 - 25 เมษายน 2558 โดยใช้ Username และ Password เดิม
<< เข้ากรอกข้อมูล >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 เม.ย.58 อ่าน: 894 ถาม: 28  แฟ้มแนบ 

ขอให้รร.รายงานการประเมินผล DLTV ทางเวบไซต์
          แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.ศก.๑ ทุกแห่ง ให้เข้าการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ครูทุกคนที่สอนด้วยระบบ DLTV และรายงานเข้าระบบ และผู้บริหารให้ลงทะเบียนตามแบบของผู้บริหาร และรายงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนโปรดดำเนินการด่วน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
<< เข้าระบบรายงาน >>
ดู Username, Password จากคู่มือการใช้งานระบบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 เม.ย.58 อ่าน: 682 ถาม: 15   

  การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติจบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 เม.ย.58 อ่าน: 1143 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

ขอเชิญประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
          
สพป.ศก.เขต ๑ เชิญประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศก.เขต ๑ ดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 เม.ย.58 อ่าน: 141 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าประปา)
          ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 เม.ย.58 อ่าน: 27 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันเหตุร้ายจากอุบัติภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น จึงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 เม.ย.58 อ่าน: 21 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

ให้กลุ่มงานใน สพป. และ รร.ดาวน์โหลดคู่มือคำรับรอง ปี ๒๕๕๘
          
<< เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. >>
>> คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
>> คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 เม.ย.58 อ่าน: 74 ถาม: 0   

ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ ดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 เม.ย.58 อ่าน: 136 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2558
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 31 มีนาคม 2558 (โทร. 086-4616474) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 มี.ค.58 อ่าน: 181 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::