http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 70503

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 674174 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (36/1)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ การ X-Ray สถานศึกษา (40/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง แจ้งกำหนดการรับมอบโรงอาหาร "ร่วมใจแบ่งปันสุข" โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง (57/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง เข้ารับการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2557  (88/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล  (77/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง ประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (107/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2557  (98/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง คณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมโรงเรียน  (111/1)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง โค้งสุดท้าย....เตรียมรับมอบโรงอาหาร “ร่วมใจแบ่งปันสุข” , เสาธงชาติพร้อมฐาน ที่ดินและรั้วโรงเรียน  (107/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557  (166/1)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ การจัดงานผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารอนุบาลปี 2  (167/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ภาพประชาสัมพันธ์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านคูบ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (175/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (210/1)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่๒ ปี ๒๕๕๘  (210/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา๒๕๕๗  (242/1)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2557  (224/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา 2557  (209/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ทัศนศึกษา ป.4-5-6 ปีการศึกษา 2557  (230/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านโนนแกดเข้าค่ายร่วมกันกับกลุ่มลูกเสือสามัญตำบลทุ่มเมืองศรีลำดวน ไปที่ มทบ.22 ณ.ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ ( ร.6 พัน 2 )  (214/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ แข่งทักษะวิชาการระดับชาติ  (240/2)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  (314/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ทัศนศึกษา  (268/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (286/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ประชุมเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  (227/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าค่าย   (251/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม อ.เมือง ส่งภาพการแข่งขันบายศรีปากชาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  (282/6)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ  (257/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ผู้บริหารกลุ่มเมืองศรีลำดวนมาร่วมประชุม  (217/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ศน. สพป.ศก.1 มาประเมินทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (230/1)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  (236/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 32
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 32 เพื่อเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 9 เม.ย.58 อ่าน: 61 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2558
          จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนโดยการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อรับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 7 ปี 2558 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2558 ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือกได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 มี.ค.58 อ่าน: 269 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  แจ้งโรงเรียนจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
          แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาดำเนินการลงระบบในวันที่ 5 มีนาคม 2558 และวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเพชร และห้อง ICT เวลา 08.30น. ให้จงได้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ก.พ.58 อ่าน: 26 ถาม: 0   

  ประกาศโรงเรียนบ้านโนนดั่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
          ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนดั่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ก.พ.58 อ่าน: 21 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 2/1)
          ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสารหมายเลข 2/1 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ให้จงได้ - ร.ร.เอกสร้างเรือง -ร.ร.หนองคำ - ร.ร.หนองโนวิทยา - ร.ร.โพธิ์โนนจานอีลอก - ร.ร.โนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม - ร.ร.หนองแก้วสำโรง - ร.ร.มหาราช 3 - .ร.ร.ดอนสั้น -ร.ร.แทงวิทยา - ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง -ร.ร.บ้านโพนแดง - ร.ร.บ้านแกประชาสามัคคี -ร.ร.อีต้อม อ.กันทรารมย์ -ร.ร.หนองหวาย -ร.ร.หนองหัวช้าง -ร.ร.โนนสังฯ - ร.ร.ขี้เหล็กฯ -ร.ร.ผักแพวฯ -ร.ร.นาดี -ร.ร.โนนสะอาดอีตู้ -ร.ร.หนองถ่ม คุรุฯ -ร.ร.โพนทรายโนนเรือ -ร.ร.บ้านดู่ - ร.ร.บ้านบอนวิทยา อ.ยางชุมน้อย - ร.ร.บ้านหนองหิน อ.โนนคูณ -ร.ร.โคกสะอาด -ร.ร. ผักขย่าใหญ่ -ร.ร.เวาะวิทยาคม - ร.ร.บกแดงผักขะย่า -ร.ร.หนองบาง น้ำเกลีี้ยง -ร.ร.โนนงาม -ร.ร.ขี้เหล็ก -ร.ร.ยางน้อยตองปิด -ร.ร.ลุมพุกคูวงศ์ -ร.ร.โนนสว่าง **** สำหรับโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ ให้จัดส่งตามกำหนดปฎิทิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ก.พ.58 อ่าน: 61 ถาม: 1   

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2557
          ให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดคณะกรรมการดำเนินการสอบ (LAS) แนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ก.พ.58 อ่าน: 87 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
          รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ดังนี้
รร.บ้านโนนเพ็ก
รร.บ้านก่อโนนหล่อง
รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
รร.บ้านนาม่องนาเมือง
รร.บ้านสีถาน
รร.บ้านหนองเทา
รร.บ้านหอยโนนดู่
รร.บ้านซำโพธิ์
รร.บ้านหนองสามขา
รร.บ้านเทิน
รร.บ้านหนองทุ่ม
รร.บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
รร.บ้านหมากเขียบ
รร.บ้านบัวระรมย์
รร.บ้านขาม
รร.บ้านสบาย
รร.บ้านร่องสะอาด
รร.บ้านดงยาง
รร.บ้านเวาะวิทยาคม
รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 24 ก.พ.58 อ่าน: 150 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘
          สพป.ศก.๑ แจ้งดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) นร.ชั้น ป.๓ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. รายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการ แยกตามอำเภอ ตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 ก.พ.58 อ่าน: 511 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ.
          คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ.
<< คู่มือการกรอกข้อมูล >>
<< นิทานประกอบ >>
<< เพลงประกอบ >>
<< แฟ้มกรอกข้อมูล >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 ก.พ.58 อ่าน: 609 ถาม: 3   

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพลอยชุมพู กลุ่มบริหารงานบุุคคล ชั้น3 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ
สรุปผลรับสมัคร แยกรายวิชาเอก
วันที่ไทย(2)คณิต(1)สังคม(1)พลศึกษา(1) ปฐมวัย(2)รวม(7)
16 กพ.--2114
17 กพ.-1-1-2
18 กพ.231--6
19 กพ.-4-217
20 กพ.111115
21 กพ.1564319
22 กพ.3173519
รวม7151712 1162
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 ก.พ.58 อ่าน: 707 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::