http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.ศก.๑
<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 46
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 ก.ย.57 อ่าน: 71492 ถาม: 128    

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 115946 ถาม: 40    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 381787 ถาม: 17    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ “ห้องสมุดธนาคารความรู้” (9/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (294/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ อัคคีภัย  (1115/1)
 • ร.ร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน ส่งภาพประชาสัมพันธ์การรับมอบอาคารผลิตน้ำดื่มและเครื่องผลิตน้ำดื่มระบบ RO  (1914/1)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ ร่วมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคี  (1939/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ด้วยรักและอาลัย.....ความทรงจำพระราชทานเพลิงศพ.....อาจารย์กนกอร สารีบุตร อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนแกด   (2634/3)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ เครือข่ายโรงเรียนบ้านเทินสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   (3402/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ ทุ่งเทินโมเดล “การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” สพป.อุบลราชธานี เขต ๕  (3441/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ แข่งผูกเงื่อน  (4156/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ความภาคภูมิใจ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระดับเขตฯ ปี 2557  (4649/3)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง สพป.ศก.1 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรม   (4752/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  การเบิกเงินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
           ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ทุกเขต ดำเนินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีกำหนดการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น มีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งหลักฐานการเบิกเงิน ดังนี้
๑. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ , ๒. โรงเรียนบ้านมะกรูด , ๓.โรงเรียนบ้านหนองถ่ม, ๔ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(คุรุราษฎร์ฯ) ๕. โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ๖. โรงเรียนบ้านหนองหิน ๗ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ๘. โรงเรียนบ้านตีกา
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวนำหลักฐานตามไฟล์ที่แนบ (บัญชีลงเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ใบสำคัญรับเงิน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว ผู้ประกอบการอาหารมาด้วย ๑ ชุด) เพื่อประกอบหลักฐานในการขอเบิกเงิน หรือหากท่านไม่มีความประสงค์จะขอเบิก ขอให้ท่านทำหนังสือแสดงความประสงค์ว่าไม่ขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าว และให้ดำเนินการส่งเอกสาร ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 พ.ย.57 อ่าน: 6852 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

  เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
          
ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง ๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สพป. เขต ๑ จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจัดเตรียม ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมและแจ้งบุคลากรในโรงเรียนของท่านรับชมนโยบายการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ โรงเรียนของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน
หมายเหตุ สำหรับกำหนดการตาม File ที่แนบคือ กำหนดการภาพรวมของการอบรม ณ จุดอบรมใหญ่ แต่สำหรับโรงเรียนปลายทางให้รับชมการถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนของท่าน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 1545 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
          ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งประกาศพร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ต.ค.57 อ่าน: 252 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แจ้งผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดับเขตพื้นที่
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งผลการแข่งขันกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ต.ค.57 อ่าน: 551 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
          ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้ที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ต.ค.57 อ่าน: 1780 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นฯ ด้วยระบบออนไลน์
           แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นฯ ด้วยระบบออนไลน์ โดยด่วน ระบบจะปิดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ต.ค.57 อ่าน: 2431 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กรายงานข้อมูล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
          
การปรับปรุงข้อมูลการรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(eDLTV) ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อ ร.ร. ต่อไปนี้ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน จึงขอให้ ร.ร. เข้าไป รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยด่วน ตามลิงค์ที่ เขตพื้นที่ลิงค์มาไว้ให้ ร.ร. แล้ว โดยใช้ รหัส smis เป็น username และ password
ขอให้โรงเรียนเข้าไป ปรับปรุงข้อมูลการรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม(eDLTV) ให้เป็นปัจจุบัน เช่น 1. ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้รายงานที่ช่องหมายเหตุว่าสัญญากำหนดติดตั้งเมื่อไหร่ 2. ถ้ารับชมไม่ได้ทุกห้องให้รายงานที่ช่องหมายเหตุว่า เพราะเหตุใด 3. ยี่ห้อจานดาวเทียม, เครื่องรับสัญญาณ (IRD), ทีวี LED ให้คลิกเลือกตรงปุ่ม “กรุณาเลือก” ให้ตรงตามสัญญา 4.รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุง << ในแฟ้มแนบ >>
<< เว็ปเข้ารายงานข้อมูล>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ต.ค.57 อ่าน: 2584 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
          ด้วยโรงเรียนบ้านเสมอใจ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม เป็น "โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม" จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ต.ค.57 อ่าน: 3574 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย ตั้งแต่วันได้รับอนุมัติถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 กรณีเกษียณอายุราชการ ถึงแก่กรรม และลาออก รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ต.ค.57 อ่าน: 4256 ถาม: 8  แฟ้มแนบ 

แจ้งโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) รอบ 2
          
แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57 1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน 2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด 3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. หลังจากนั้น วันที่ 11-15 พ.ย.ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้กดยกเลิกให้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 พ.ย. เวลา 24.00 น. จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลเป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูลรอบที่ 2 นี้
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ต.ค.57 อ่าน: 26578 ถาม: 5   


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::