http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๕ พ.ค.๕๗:พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้/ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่าน: 45935

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO ปี 2557

<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแ่ข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
<< กำหนดการแข่งขัน สพป.ศก.๑ >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับประถมศึกษา >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับขยายโอกาส >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
<< คำสั่งกรรมการ CEO พยุห์ >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO กลาง กร.(ล่าสุด) >><< กำหนดการแข่งขัน >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ทักษิณ กร. >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO น้ำเกลี้ยง >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ยางชุมน้อย >><< กำหนดการแข่งขัน >>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 ก.ค.57 อ่าน: 76210 ถาม: 55   

ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านเหม้าหนองเรือ อ.กันทรารมย์ ส่งภาพกิจกรรมโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ (203/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ จัดกิจกรรมการทดลอง "วิทยาศาสตร์มหาสนุก" (293/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ การลง MOU กับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (321/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ศึกษาดูงาน การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (424/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (431/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง วัยทีนรู้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  (590/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง รับการประเมินโรงเรียน ตามแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   (693/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (727/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง การแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง  (749/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง ประเมินโรงเรียน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (894/0)
 • ร.ร.วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม อ.เมือง โครงการฝึกอบรม ป้องกันยาเสพติด "ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ"  (921/1)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม CEO วังหิน 1  (1016/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลทุ่ม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 27-31 สิงหาคม 2557  (1104/2)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CEO น้ำเกลี้ยง  (1008/0)
 • ร.ร.บ้านร่องสะอาด อ.พยุห์ โครงการพรหมสวัสดิ์ใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ  (1138/19)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โครงการอบรมผู้นำนักเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  (1449/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ คุณมานี พวงศรี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียน  (1477/0)
 • ร.ร.บ้านบกแดงผักขะย่า อ.โนนคูณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ ของโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า  (1532/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ขอขอบคุณ คุณครูอุไร ศิริบูรณ์  (1533/0)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ ทหารตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ  (1550/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ กิิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557  (1829/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต สู่โรงเรียนสุจริต  (1790/1)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ นำเสนอผลงานกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (1826/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ นำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  (1971/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557  (1795/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี 2557  (1776/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้ครู 2557  (1878/3)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  (2161/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม  (2073/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ นำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน  (2049/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โครงการเสริมประสบการณ์ "ศิลปะอนุบาล นิทานสนุก"  (2169/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ กีฬากลุ่ม CEO โนนคูณ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโพธิ์ โพธิ์ทองวิทยา  (2221/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน  (2218/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส้วมสุขสรรค์ปี ๒๕๕๗  (2057/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (2075/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน คัดเลือกตัวแทน CEO วังหิน 1  (2215/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพัน์ภาพกิจกรรมการมอบทุนของมูลนิธิเอสซีจี ปันโอกาส วาดอนาคต   (2065/0)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การอบรมโครงการโรงเรียนสีขาว:ห้องอุ่นใจ  (2083/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ กิจกรรมวันแม่  (2111/0)
 • ร.ร.บ้านอาลัย อ.กันทรารมย์ ทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา  (2274/0)
 • ร.ร.บ้านอาลัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (2477/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (2408/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   (2689/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ การอบรมสัมมนาโครงการโรงเรียนสีขาวห้องเรียนอุ่นใจเทิดไท้องค์ราชินี  (2633/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ อบรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ  (2923/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  (3087/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ส่งครูย้าย นายธนพจน์ จำชาติ เพื่อรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข  (3048/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  (3110/0)
 • ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดโรคพยาธิ ปี 2557  (3195/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ส่งภาพประชาสัมพันธ์ WE ARE ASEAN PAKPAWSHOOL  (3122/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษางานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  (3155/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล  (3401/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรค์ต่อต้านไข้เลือดอออกและอย.น้อย  (3322/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน  (3437/0)
 • ร.ร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง อบต.บ้านโพนค้อสนับสนุนงบประมาณอบรมคุณธรรมนักเรียน 40,000 บาท  (3512/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
โปรดเลือก นายสะอาด สีหภาค ผู้สมัครตัวแทน อ.ก.ค.ศ สายผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
          
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ส.ค.57 อ่าน: 564 ถาม: 20   

แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับการประสานจาก สพฐ. ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. เพิ่มเติม ปัจจุบันเงินเดือนต็มขั้น 53,080 บาท ได้รับ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้ที่เสนอขอไว้ในปี 2556 ไม่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา ทุกตำแหน่ง ให้ไปติดต่อเพื่อยื่นความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 พร้อมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่เต็มขั้น 4. สำเนาคำสั่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5. สำเนาราชกิจจานุเบิกษา ท.ช. 6.สำเนาทะเบียนบ้าน 7. สำเนาก.พ.7 อย่างละจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานแต่อย่างใด มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณสรัญญา เถาว์บุญ 087-2417885 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 14 ส.ค.57 อ่าน: 6318 ถาม: 20  แฟ้มแนบ 

  แฟ้มกรอกข้อมูลการติดตามข้อมูลโรงเรียน (e-MES) ปี ๒๕๕๗
          แฟ้มกรอกข้อมูลการติดตามข้อมูลโรงเรียน (e-MES) ปี ๒๕๕๗
<< แฟ้ม Excel 2010 >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ส.ค.57 อ่าน: 7163 ถาม: 23   

  ด่วนที่สุด การเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
          ให้โรงเรียนที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้แจ้งผ่านเว็บไชต์เขต หรือ แจ้งได้ที่เบอร์โทร ๐๘๕- ๗๗๗-๓๒๐๓ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 8 ส.ค.57 อ่าน: 5308 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

  การเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ปี 2557
          ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ปี 2557 สนใจส่งผลงานเข้ารับการคีัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 5171 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การตรวจสุขภาพประจำปี
          ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะดำเนินการตรวจในวันที่ 14-20 สิงหาคม 2557 รายละเอียดและกำหนดการออกตรวจตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 4766 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศโรงเรียนบ้านร่องสะอาด
          ด้วยโรงเรียนบ้านร่องสะอาดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยกำหนดยื่นซองวันที่ 4-15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 0810640064 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 4504 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  เชิญชวนร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Aword)
          ด้วย กฟผ.เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครโดยตรงได้ทางเว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://glr.egat.co.th .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 3667 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

การจัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
          
สพป.ศก.เขต ๑ ได้จัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 3323 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

การย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส่งคำร้องอย้ายประจำปี 2557 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ส.ค.57 อ่าน: 3109 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::