เข้าระบบส่งข่าว เว็บไซต์ รร.ในสังกัด Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ
  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดท... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 27 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 0 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ร.ร.บ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และ ร.ร.บ้านหนองแวง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล EGAT ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 23 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 40 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.และ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมพลังบุญ มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 19 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 77 ครั้ง
 รมช.ศึกษาธิการ มอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ จ.ศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 66 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติหน... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 6 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 64 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยกา... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 6 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 144 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายใน อ 51
           
นำเสนอเมื่อ 27 ต.ค.64 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 12 ครั้ง
  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564
           
นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.64 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 13 ครั้ง


  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23)
           

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.64 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 24 ครั้ง
  โครงการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้าและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
           

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย เลขาธิการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) ข้อที่ ๒ เรื่อง จัดส่วนลดสินค้าและบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.otep.sisaket นอกจากนี้ ยังมีบริการตามโครงการนี้ในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ Website ของ สกสค.จังหวัดนั้นอีกด้วย

นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 14 ครั้ง

  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา
           

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 21 ต.ค.64 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 15 ครั้ง
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ
           

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ "คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          

นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 14 ครั้ง  กระดานข่าวการศึกษา/เสนอความคิดเห็น            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทรสาร 045 612681 e-mail: saraban@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 086-461-6471 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
<< หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด >> << แผนที่สำนักงาน >>
:: ::