<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ศรีสะเกษ >> << แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน 25 กม. จ.ศรีสะเกษ >>
http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 89500

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 894383 ถาม: 56    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.เทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์ (9/0)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ (9/0)
 • ร.ร.บ้านยางเครือ อ.ยางชุมน้อย รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (22/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง (29/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน กิจกรรมวันภาษาไทย,กิจกรรมถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝน (18/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ ร้านมาลีวัสดุมอบทุนนักเรียน (16/0)
 • ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ อ.กันทรารมย์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี (33/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง ทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษ ปี ๒๕๕๘ (20/0)
 • ร.ร.บ้านโพนแดง อ.เมือง กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (40/1)
 • ร.ร. อ. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (39/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (39/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง เข้าร่วมประกวดการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  (47/1)
 • ร.ร.บ้านกอก อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (38/0)
 • ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘   (46/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรม รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และ วันภาษาไทย   (49/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘   (44/1)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  (34/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  (62/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประจำปี 2558  (67/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  (59/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง “กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”  (59/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา  (87/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาสาฬหบูชาพาเข้าพรรษา  (74/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง ร่วมประเพณีถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2558  (67/1)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ?????????????  (73/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (103/0)
 • ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (120/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (129/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558  (136/0)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย  (93/0)
 • ร.ร.บ้านโพนแดง อ.เมือง ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารนักเรียน  (71/1)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  (87/0)
 • ร.ร. อ. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (77/0)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมถวายต้นเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (72/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.พยุห์ กิจกรรมวันภาษาไทย  (99/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  (102/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ภาพต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คนใหม่ ท่านไพรัช ก้านเกษ  (156/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ"  (128/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
การออกติดตามข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2557 ตามโปรแกรม DMC
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกข้อมูลแบบติดตามนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมและป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันี่ 10 สิงหาคม 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ส.ค.58 อ่าน: 250 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

เปิดระบบรับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ (CEO)
          สพป.ศก.๑ เปิดระบบรับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ค.๕๘ เป็นต้นไป
<< คำสั่งแข่งขัน CEO พยุห์ >>
<< คำสั่งแข่งขัน CEO ทักษิณ กร. >>

<< เว็บไซต์ระดับภาค (เกณฑ์การแข่งขันล่าสุด) >> << เกณฑ์แข่งขัน ปี 2557 >> <<ประกาศ สพป.ศก.1>> <<กำหนดการแข่งขัน>> <<จำนวนตัวแทน>> <<หนังสือแจ้งกลุ่ม-เอกชน-ศูนย์สาระ-โรงเรียน>> <<คำสั่ง CEO กลางกันทรารมย์>>
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ส.ค.58 อ่าน: 5995 ถาม: 27   

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2558 โรงเรียนละ 1 ราย ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 ส.ค. 58
<<หนังสือ>>
<<ใบสมัคร>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 10 ส.ค.58 อ่าน: 223 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

สถานศึกษาสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และโทรทัศน์จอขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 19 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดด้วยโครงงาน" จึงแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเพชร รายละเอียดและรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดังแนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 14 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          โรงเรียนบ้านละเอาะมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ชุด 2 รายการ) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู จำนวน 5 เครื่อง ประกอบด้วย ๒. โทรทัสน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านละเอาะ ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านละเอาะ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sisaketedu1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๒๐๓๓๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 11 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งจะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 51 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งจะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 30 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  สอบราคา
          ด้วยโรงเรียนบ้านแทงวิทยาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยกำหนดยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอนสาระการเรียนสังคมฯ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมประชุม รายชื่อโรงเรียนตามที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ส.ค.58 อ่าน: 33 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
:: ::