หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ
           เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 15 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายใ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 15 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 192 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศร... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 14 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 124 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2561
           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 9 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 12 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เพื... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 7 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 11 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 7 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 113 ครั้ง
  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ?มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง ?ประสงรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ?รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ61-01-104
นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 27 ครั้ง
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน
            ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จ.นนทบุรี ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ด้านบุคลกรเข้าร่วมประชุมเสวนา ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมานี้ เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 5 ครั้ง


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
            ด้วย ม.เทคโนโลยีสุระนารี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการจัดการเรียนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ 2. หลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของ PLC ขอเชิญผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 10 ครั้ง
  รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding
            รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎณ์รังสรรค์)? อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางระบบจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.พ.61 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 21 ครั้ง

  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
            ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 15 ก.พ.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 148 ครั้ง
  ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านราชพฤกษ์ "OPEN HOUSE 2018"
            ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จะจัดกิจกรรม "Open House 2018" เพ่ื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมจัดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย - หญิง) กิจกรรม 108 อาชีพ และกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
นำเสนอเมื่อ 15 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::