จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. Data ข้อมูลการศึกษา

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 16 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 86 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อง... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 59 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 9 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 190 ครั้ง
 อบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lu... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 6 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 270 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 1 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 431 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 24 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 256 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ
            สพฐ. แจ้งเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ? มาเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังเอกสารแนบ??(เอกสารแนบ)?
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.61 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 9 ครั้ง
  คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน
            คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน
คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน2563สำหรับโรงเรียน
คำขอตั้งครุภัณฑ์และรายละเอียด
โปรแกรมคำนวน ประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6  
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.61 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 22 ครั้ง


  การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน
            สพฐ.? แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ให้วางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังในช่วงปิดภาคเรียน (แฟ้มแนบ?ว 6693 )
นำเสนอเมื่อ 16 ต.ค.61 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 46 ครั้ง
  แจ้งการประชุมผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
            ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ สำรวจรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาและตรวจสุขภาพในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.-08.30 น. หรือหากท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม? กรุณาประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 086 -4616471? ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2561รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพประกันสังคม 2561
นำเสนอเมื่อ 14 ต.ค.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 5 ครั้ง

  แจ้งการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายที่มีคุณสมบัติตามรายชื่อในแฟ้มแนบ(หรือปีอื่น ๆ ก่อนนี้ที่ยังไม่เสนอขอ) ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุดถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่? 25 ตุลาคม 2561? หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสรายชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลางค์เสนอขอในปีนี้
นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ)? ?ส่งรูปแบบรายการพร้อมเอกสารประกอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560? ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบมารับหนังสือและเอกสารที่กลุ่มงานพัสดุ โดยด่วน??รายละเอียดดังแนบ
นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 96 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::