จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. Data ข้อมูลการศึกษา

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 24 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 16 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaing Day สำนักงาน ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน
           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ได้รวมพลังบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบริบทในที่ทำงาน (Big Cleaing Day) ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ภ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 21 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 30 ครั้ง

 กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสาน... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 50 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรม "ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ผ่านระบบเครือข่าย"
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมผ่... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 19 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 4119 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 122 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
           เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ซึ่งสำน... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 104 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ แฟ้มแนบ
นำเสนอเมื่อ 24 ก.ย.61 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 4 ครั้ง
  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4411
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์? (งานบัญชี) แจ้งจัดสรรค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV??เอกสารดังรายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 22 ก.ย.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 36 ครั้ง


  แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์?แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4??เอกสารดังรายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 22 ก.ย.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 36 ครั้ง
  การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒
            ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้สังคมได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของครู โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดข้อเขียนดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน โดยได้กำหนดส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมในวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๓๑๕๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 20 ครั้ง

  การรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 1? ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน? ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561? จำนวน? 3,000? บาท? ?ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561? เป็นต้นไป (( รายละเอียดเงินลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561? ))
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ย.61 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 33 ครั้ง
  แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร? ?รายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ย.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::