หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล (PISA)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สากล(PISA) ซึ่งมีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนั... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 18 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 127 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 14 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 236 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงกา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 14 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 175 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ เขต... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 89 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 7 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 121 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งมีการเสวนาเ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 5 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 184 ครั้ง  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายงานงบทดลอง มิ.ย.60
            รายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.60 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 35 ครั้ง
  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560
            ด้วย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 140 ครั้ง


  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งว่างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและนักการภารโรงว่าง ?และประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ?ระหว่างวนที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2560 ?รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้ ประกาศแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 205 ครั้ง
  ขยายเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ
            ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ?แจ้งการตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ?ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นั้น ?บัดนี้ กรมบัญชีกลางขยายเวลาการตรวจสอบ,ฐานข้อมูลดังกล่าวถึงวันที่ 31 ?กรกฎาคม 2560 ?จึงขอให้ข้าราชการคร/ลูกจ้างประจำเข้าตรวจสอบฐานข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด ?หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ให้ประสานโดยตรงกับนายทะเบียน(นางสรัญญา ?เถาว์บุญ) 0872417885 เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 264 ครั้ง

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"
            ด้วย สพฐ. แจ้งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 ?กรกฎาคม ?2560 ?โรงเรียนที่สนใจส่งเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ?19 ?กรกฎาคม ?2560 ?รายละเอียดตามแฟ้ม แฟ้มแนบ
นำเสนอเมื่อ 12 ก.ค.60 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 70 ครั้ง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติการสอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติการสอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 60 นั้น เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ประสงค์สมัคร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขยายเวลาการรับสมัครให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ ประกาศแนบ
นำเสนอเมื่อ 12 ก.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::