หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 (DMC) ประกอบด้วย อำเภอเมือง และอำเภอพยุห์//////... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 21 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 167 ครั้ง
 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันที่ 14 พฤษภ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 16 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 184 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจสภาพของอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ที่ถูกลมพายุพัดถล่มพังเสียหายยับเยิน
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 196 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 132 ครั้ง
 ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 198 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 10 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 222 ครั้ง
  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  การประชุมทางไกล Citizen Feedback
            ตามที่สำนักงานเขตฯแจ้งการประชุมทางไกล (Conference) เกี่ยวการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ประชุมทางไกล? ณ สถานศึกษาทุกสถานศึกษ?รายละเอียดตามแฟ้มแนบนี้61-05-079
นำเสนอเมื่อ 24 พ.ค.61 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 21 ครั้ง
  กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2561
            แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2561 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นั้น ขณะนี้สถานศึกษาให้ความสนใจส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต? ประจำปี? 2561? ครบจำนวน? 200? คนแล้ว? จึงปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป? ขอขอบพระคุณค่ะ สอบถามโทร.? 086-4616473? (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ค.61 โดย: เสาวลักษณ์ ดวงมาลา อ่านแล้ว: 24 ครั้ง


  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร (เพิ่มเติม)
            ?กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุต รายละเอียดดังแนบ
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 54 ครั้ง
  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาของบุตร
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานเบิกจ่าย) แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิ การการศึกษาบุตร?รายละเอียดดดังแนบ
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 22 ครั้ง

  รับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงาน
            คัดเลือกวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.
นำเสนอเมื่อ 22 พ.ค.61 โดย: สุชัญญา รักษาวงษ์ อ่านแล้ว: 55 ครั้ง
  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 547 (รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน)
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบัญชี) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 547 (งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561) ดังรายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::