หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 34 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 5203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 / 2561... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 28 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมกรรม... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 19 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีสะเกษเกมส์"
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 30 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อจัดลงกรอบอัตรากำลัง
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 16 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 98 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 15 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 178 ครั้ง
  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
            การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ค.61 โดย: สุชัญญา รักษาวงษ์ อ่านแล้ว: 29 ครั้ง
  แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
            แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561? ตามไฟล์แนบ? ว 2623
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ค.61 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 23 ครั้ง


  แนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี
            สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 18 ครั้ง
  แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ก.ค.61
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดแนบ?
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

  ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา รายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 41 ครั้ง
  แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3)
            เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด? ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ดังรายละเอียดแนบ
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::