จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. Data ข้อมูลการศึกษา

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง
          

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นายไชยา อินทะเสน และนายชนัฐชัย ตาควัน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 21 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 380 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 350 ครั้ง

 ศรีสะเกษจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 159 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 14 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 173 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผ่านระบบ Teleconference
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 207 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 251 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
           

ด้วย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปี พ.ศ. 2561
           

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติแห่งชาติ ให้ดำเนินการการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NISPA พร้อมทั้งสามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 8 ครั้ง


  รร.อนุบาลพยุห์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธี e-bidding
           
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.62 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 19 ครั้ง
  แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562
           

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ปี 2562

นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.62 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 136 ครั้ง

  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
           

สพฐ.แจ้งกำหนดส่งผลงานประกวดเพื่อการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec- Awards ) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.62 โดย: สำราญ สาระมู อ่านแล้ว: 28 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง
           

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เอกสารตามแฟ้มแนบ

นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.62 โดย: สำราญ สาระมู อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::