หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

*** แจ้งโรงเรียนที่มีการรับนักเรียน ชั้น ม.๑ เข้ารายงานในระบบระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มี.ค.๖๑ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของแต่ละวัน
  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 19 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 57 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
           เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 15 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 106 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 15 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 98 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 14 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 174 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสระพังทอง อ.กันทรารมย์
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมทำบุญถวายภัตตา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 13 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 185 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีส... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 11 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 209 ครั้ง
  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายงานงบทดลอง ก.พ. 61
            งบทดลอง ก.พ.61
นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.61 โดย: โชติกา ยิ่งกำแหง อ่านแล้ว: 9 ครั้ง
  รายงานงบทดลอง ก.พ. 61
            งบทดลอง ก.พ.61
นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.61 โดย: โชติกา ยิ่งกำแหง อ่านแล้ว: 9 ครั้ง


  รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา
            รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน สังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ มี.ค.๖๑ ที่ รร.บ้านดงยาง วันเวลาราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ << ประกาศโรงเรียนบ้านดงยาง >>
นำเสนอเมื่อ 12 มี.ค.61 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 87 ครั้ง
  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า โดยให้บุคลากรที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่? 15? มีนาคม? 2561 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย
นำเสนอเมื่อ 12 มี.ค.61 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

  สนง.ราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย ครูภาษาไทย ๒๒-๒๓ มี.ค.๖๑
            สนง.ราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย แก่ครูภาษาไทย ในวันที่ ๒๒-๒๓ มี.ค.๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รับจำนวน ๓๐๐ คน โดยไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าเอกสาร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ   << หนังสือนำส่ง >>
นำเสนอเมื่อ 9 มี.ค.61 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 81 ครั้ง
  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังแนบ
นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.61 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::