หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว
เหลืออีก 14 วัน สอบโอเน็ต ป.6/ม.3
ตัวอย่างข้อสอบ ป.6 กระดาษคำตอบ รูปแบบข้อสอบ ป.6 เกณฑ์ปรนัย เกณฑ์อัตนัย Test Spec (ไทย) ป.6 ตัวอย่างข้อสอบ ม.3
วิดีทัศน์ อัตนัย ภาษาไทย ป.6(นร.) วิดีทัศน์ อัตนัย ภาษาไทย ป.6(ครู) วิดีทัศน์ สรุปภาษาไทย (ครูลิลลี่)


  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


           >>> เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีดร.รังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ อบทอง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางถนอม สายจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา
  ต้อนรับ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1


           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ
นำเสนอเมื่อ 17 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา

ระบบงานสารบรรณ [ เข้าระบบ AMSS+ ] | [ แก้ไขผู้ใช้งาน รร. ] | [ คู่มือ AMSS+ ] | [ สถิติรับหนังสือ ]
วันที่                                                       เรื่อง                                                   จากกลุ่ม รับแล้ว


หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.๑
วันที่                                                               เรื่อง                                                         การปฏิบัติดร.ชอุ่ม กรไกร
ผอ.สพป.ศก.๑
ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560
          สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ารให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560 ในระดับ ม.ปลาย และระดับ ป.ตรี ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครขอรับทุนต่อ ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2560 หรือดาว์นโหลดข้อมูลได้ที่ www.otep.go.th .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ม.ค.60 อ่าน: 28 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

เปิดระบบรับสมัครแข่งขันความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ปี 2559
          
<< เกณฑ์แข่งขัน ปี ๒๕๖๐ ** ล่าสุด >>

.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 ม.ค.60 อ่าน: 138 ถาม: 2   


แจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560
          ด้วย สพฐ.แจ้งการตรวจสอบภรายชื่อผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีและต้องเกษียรอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทราบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 ม.ค.60 อ่าน: 353 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
          
ด้วย คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติแจ้งการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังรายละเอียดแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ธ.ค.59 อ่าน: 175 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ประชาสัมพันธ์การขอเหรียญจักรพรรดิมาลาปี2560
          ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครูที่บรรจุและแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2535 ที่ประสงค์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ขอให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด ไปร่วมจัดทำเอกสารการเสนอขอกับเจ้าหน้าที่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอพระราชทาน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ธ.ค.59 อ่าน: 312 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::