หน้าแรก ผู้บริหารองค์กร ภารกิจ ผอ.สพป. เว็บไซต์โรงเรียน Data ข้อมูลการศึกษา จนท.เข้าส่งข่าว

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน
  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์)
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้า... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 12 ครั้ง
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 5 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."
           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลา กรในสำนักงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (สภากาแฟ) ตามโครงการเสริมสร้างคุณ... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 18 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 49 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment : IT... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 35 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศและให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี และการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่ง... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 173 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมโรงเรียนร่วมพัฒนาเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพอเพียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา... (อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 51 ครั้ง
  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
           

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลอง ก.ย.60  
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: โชติกา ยิ่งกำแหง อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
            ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราการในสังกัด ขอให้สถานศึกษารวบรวมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นอย่างช้า รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 10 ครั้ง


  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ด้วย ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมรวบรวมเป็นเล่มเดียว ดังเอกสารที่แนบมานี้ เอกสารแนบ
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 11 ครั้ง
  แจ้งเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณษย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
            ตามที่ แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา? ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษขอเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์เป็นวันเสาร์ที่ 21-22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.เขต 28? จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน? สำหรับหนังสือเป็นทางการจัดส่งในระบบ AMSS ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
นำเสนอเมื่อ 18 ต.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

  แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้ายสายบริหารสถานศึกษา
            ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการเข้าแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งคำร้องขอย้ายระหว่าง 1-15 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.เขต 28 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่ส่งคำร้องขอย้ายเข้าแสดงวิสัยทัศน์ตามวันเสลาและสถานที่ดังกล่าว ?รายละเอียดตามหนังสือที่แนบนี้ เอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 168 ครั้ง
  ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
            ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์อเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่? 19 - 20? ตุลาคม 2560 ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร โดยศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.auathailand.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่? 17? ตุลาคม? 2560 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด

:: ::