http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ ก.ย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 24533

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.ศก.๑
<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
** ข่าวล่าสุด !!
- แจ้งหัวข้อแข่งขันศิลปะ ประถม-มัธยมต้น
- แจ้งหัวข้อแข่งขันคอมพิวเตอร์
- ศูนย์ปฐมวัย รร.อนุบาลศรีสะเกษ แจ้งลำดับการแข่งขัน เพิ่มเติม
- กลุ่มสาระภาษาไทย วันศุกร์ที่ ๑๐ ตค.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ รร.อนุบาลกันทรารมย์
- กลุ่มสาระภาษาไทย วันอังคารที่ ๗ ตค.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ รร.อนุบาลศรีสะเกษ
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ ๗ ตค.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมเมืองรักษ์
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 ก.ย.57 อ่าน: 51728 ถาม: 128    

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 95925 ถาม: 40    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 356325 ถาม: 17    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ความภาคภูมิใจ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระดับเขตฯ ปี 2557 (6/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง สพป.ศก.1 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรม (40/1)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ นิเทศ ครูเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (2999/0)
 • ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ มอบอุปกรณ์การศึกษา/เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  (4362/4)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (5247/5)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี 2557  (5890/1)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน  (6418/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ แข่งประติมากรรมลอยตัว  (7097/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ทัศนศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี  (7054/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
แจ้งโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) รอบ 2
          
แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57 1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน 2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด 3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. หลังจากนั้น วันที่ 11-15 พ.ย.ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้กดยกเลิกให้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 พ.ย. เวลา 24.00 น. จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลเป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูลรอบที่ 2 นี้
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ต.ค.57 อ่าน: 16354 ถาม: 3   

อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ แจ้งผลการย้ายครูสายผู้สอน ๒๒ ต.ค.๕๗
          อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ แจ้งผลการย้ายครูสายผู้สอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ จำนวน ๑๑ ราย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 ต.ค.57 อ่าน: 1141 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร 02 247 0013 ต่อ 1303 1325 และ www.culture.go.th .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 ต.ค.57 อ่าน: 1700 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  โครงการช้างเผือกรุ่นที่ ๕
          ด้วยวัดไตรวิทยารามเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องบรรพชาเป็นสามเณร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียดตามเอกสาร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 ต.ค.57 อ่าน: 1674 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
          ด้วยโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยกำหนดยื่นซอง21-31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 ต.ค.57 อ่าน: 1742 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  สัญญาจ้าง ปี 2557
          ด้วย สพป.ศก.1 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสัญญาจ้าง ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และนำส่งสัญญาจ้างได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ตามวันเวลาดังกล่าว .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ต.ค.57 อ่าน: 2592 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔
          ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 ต.ค.57 อ่าน: 7850 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  แจ้งโรงเรียนเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิงก่อสร้าง
          
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะได้เตรียมจัดตั้ง งบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าครุภัณฑ์ รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนมนสังกัดที่ทีความจำเป็นขาดแคลน และมีความประสงค์จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้จัดส่งคำขอตั้งของโรงเรียนไปที่กลุ่มเครือข่าย(CEO) เพื่อที่คณะกรรมการระดับกลุ่มเครื่อข่ายจะได้พิจารณากลั่นกรองและจัดเรียงลำดับตามความจำเป็น ขาดแคลนและเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
<<เอกสารคู่มือ >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 ต.ค.57 อ่าน: 8520 ถาม: 0    

  ส่งมอบงานและใบตรวจรับงานจ้าง
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งรายชื่อบุคคลที่ยังไม่ส่ง ใบส่งมอบงานและใบตรวจรับงานจ้าง ขอความกรุณาส่งได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) ให้นำส่งด่วนที่สุด(หมายเหตุ อาจส่งผลกระทบต่อการเงินของท่าน) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ต.ค.57 อ่าน: 10107 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (คอมพิวเตอร์)
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (คอมพิวเตอร์) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 10 ต.ค.57 อ่าน: 13147 ถาม: 11  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::