http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 76623

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ด่วน ! ให้ครูที่ยังไม่ทดสอบ ให้มาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘
สพป.ศก.๑ แจ้งให้ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่ได้ประเมินความสามารทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) มาเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ ณ ห้องคอมฯ EP รร.อนุบาลศรีสะเกษ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ให้จงได้ หากไม่เข้าทดสอบครั้งนี้ จะต้องทำหนังสือชี้แจง ไปที่ ผอ.สพป.ศก.๑
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 4 พ.ค.58 อ่าน: 343 ถาม: 3   

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๙ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งการมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็น ๑๐ อันดับแรกของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษและโรงเรียนมารีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษาก้าวไปในอาเซียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การศึกษาปฐมวัย เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาน้อมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการด้านลูกเสือ-ยุวกาชาด ภายในการจัดงาน“เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 เม.ย.58 อ่าน: 1464 ถาม: 0    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 754554 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช (42/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย รับมอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬา  (210/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จากเดิม 9-11 เม.ย. 2558 เป็น 21-23 พ.ค. 2558 สถานที่เดิม .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ค.58 อ่าน: 1209 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
          
ด้วย สำนักงานงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(สกสค.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 พ.ค.58 อ่าน: 289 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ในระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 2558 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และสระว่ายน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที 4 พ.ค. 2558 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
<< รายชื่อวิทยากร >>
<< หนังสือคำสั่ง >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 พ.ค.58 อ่าน: 536 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
          ตามประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน นั้น บัดนี้การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ ... .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 พ.ค.58 อ่าน: 162 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
           ตามที่ โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นั้น ... .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 พ.ค.58 อ่าน: 164 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์
          ด้วย รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศสอบราคาจ้าง ดังนี้
รร.บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และอาคารอเนกประสงค์
รร.บ้านหัวเหล่า ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 พ.ค.58 อ่าน: 131 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

วาระการประชุมผู้บริหาร สพป.ศก.๑ วันที่ ๗ พ.ค.๕๘
          วาระการประชุมผู้บริหาร สพป.ศก.๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ซีตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 พ.ค.58 อ่าน: 182 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือน เม.ย.58
          รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เม.ย.58 โอนวันที่ 30 เม.ย.58 เอกสารดังแนบ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร. 0864616474) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 พ.ค.58 อ่าน: 146 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓
          ด้วย สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ได้ดำเนินโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 พ.ค.58 อ่าน: 130 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อรับการประเมินความสามรถด้านภาษาอังกฤษ
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ ๒-๓ พ.ค. ๒๕๕๘ และรอบพิเศษ วันที่ ๖ พ.ค. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อใหม่เพื่อความถูกต้อง และให้เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ให้จงได้ ท่านใดไม่เข้าสอบ ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อ สพป. .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 เม.ย.58 อ่าน: 239 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::