http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 35235

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน
นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาขาดอนแก้ว และโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมฟังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ พร้อมการนิเทศติดตามในเรื่องนโยบายสำคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยม ๑๒ ประการ โดยมี นายทวนทอง พงษ์จันโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาขาดอนแก้ว นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ <<<ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว>>>
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 พ.ย.57 อ่าน: 1662 ถาม: 1   

แถลงข่าวและการประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยนายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มอบหมายให้นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ , นายมงคล กำจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบุญช่วย รอดเนียม ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้หัวข้อ “ สืบศาสตร์ศิลป์ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล " ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ – ๓ , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ในนามเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการจัดการแข่งขันทั้ง ๒๐ จังหวัดเข้าร่วมแถลงข่าวเตรียมการจัดงานในครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 พ.ย.57 อ่าน: 2059 ถาม: 1   

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี...ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ชาวบ้านหนองสาขา และบ้านดอนแก้ว ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านหนองสามขา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการบำเพ็ญทานบารมี...ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม >>>>>>ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 พ.ย.57 อ่าน: 1401 ถาม: 1   

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗”
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗” เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ โดยมี นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมยศ พรหมจันทร์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ <<<<<ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว>>>>>
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 พ.ย.57 อ่าน: 1381 ถาม: 1   

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ จ.สกลนคร

<< เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาคฯ >>

<< ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พ.ย. 2557 >>
<< รหัส รร. เข้าแก้ไขชื่อครู+นร.>>
<< เอกสารประกอบขออนุญาตไปแข่งขัน >>
* พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.2557
* การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธ.ค. 2557

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 18 พ.ย.57 อ่าน: 21620 ถาม: 15   


ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 517458 ถาม: 17    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง การแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๕๗ (161/0)
 • ร.ร.บ้านละทาย อ.กันทรารมย์ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว (510/1)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ การจัดงาน“วันวชิราวุธ” (648/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง ถวายราชสดุดี  (938/0)
 • ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน จัดกิจกรรมนำนักเรียนเกี่ยวข้าวบนแปลงนาสาธิตของโรงเรียน  (1077/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ถวายราชสดุดี  (1100/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อ.พยุห์ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน   (1130/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2557  (1098/0)
 • ร.ร.บ้านโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพัพธ์ภาพพิธีมอบอาคารร่วมบุญ 2  (1084/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ วัน " มหาธีรราชเจ้า รำลึก "  (1698/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2557  (1645/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง การจัดกิจกรรม “วันมหาวชิราวุธ ปีการศึกษา 2557 ”  (1632/1)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ รับมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  (1628/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ “วันวชิราวุธ”  (1918/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน การแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาธาตุ-ทุ่งสว่าง ประจำปิ 2557  (1817/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อ.เมือง วันวชิรวุธ  (1895/0)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ ประชาสัมพันธ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ธัญพืชเพื่อสุขภาพ  (2060/8)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อ.พยุห์ คณะครูมอบเงินสบทบกองทุนเพื่อการศึกษา  (1972/1)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ขอเชิญร่วมชมรายการ มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน   (2611/10)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  (2523/2)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและลดสุขภาวะโภชนาการในโรงเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม  (2650/1)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อ.เมือง การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ประจำปีการศึกษา 2557  (2551/0)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน กิจกรรมทัศนศึกษา  (2610/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง ในที่สุดภารกิจของสองสาวแสนสวยผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาก็บรรลุผลสำเร็จ มอบรถคันใหม่ให้น้องแทน  (2873/2)
 • ร.ร.บ้านกะเอิน อ.วังหิน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสานสัมพันธ์  (3708/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ศึกษานิเทศ ส.พ.ป.ศก.1 มานิเทศ ตรวจเยี่ยมชมโรงเรียน  (4006/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ  (3997/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย   (4744/10)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดทัศนศึกษานักเรียน  (4626/0)
 • ร.ร.บ้านหนองทุ่ม อ.วังหิน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดทัศนศึกษานักเรียน  (4586/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ต้อนรับครูคนใหม่  (4575/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง นักเรียนร่วมใจพัฒนาโรงเรียน  (4507/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์  (4518/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง กีฬาสี 2557  (4451/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง ร้านสีฟ้า ทำบุญวันเกิด 2557  (4414/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2557  (4382/2)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่ม CEO มิตรภาพ(24-28พ.ย.2557)  (4463/0)
 • ร.ร.บ้านอิปาด อ.กันทรารมย์ โรงเรียนเป็นของทุกคน  (4584/1)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (4675/1)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียนในตำบลบัวน้อย “การอบรมนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร”  (4707/1)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน ครั้งที่ 3/2557  (5009/1)
 • ร.ร.บ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (5162/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัว อ.วังหิน ประชุมแจ้งผลทักษะวิชาการและมอบนโยบาย ภาคเรียนที่ 2/2557  (5279/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมิเลีย  (5477/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน ประกวดนางนพมาศงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗  (5678/0)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557  (5593/1)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง เชิญร่วมให้กำลังใจ การประกวดคีตะมวยไทย  (5775/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  ประกาศการรับนักเรียนและจัดโอกาสเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 พ.ย.58 อ่าน: 1166 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซต์
           ด้วย สพฐ.แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงนามถวายพระพรและแจ้งให้ สพป. และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงนามถวายพระพร ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติได้ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/
2.ระดับโรงเรียน ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดทำข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการโรงเรียนทำการคัดเลือกข้อความชนะเลิศในระดับโรงเรียน 3 ระดับพร้อมทั้งบันทึกข้อความลงในเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/ โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน
3. .ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศ 3 ระดับพร้อมทั้งบันทึกข้อความลงในเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 ธ.ค.57 อ่าน: 1491 ถาม: 0    

  เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน
          สพฐ. แจ้งเรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ย.57 อ่าน: 13307 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ย.57 อ่าน: 13308 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัว ในวันที่2 ธันวาคม 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 พ.ย.57 อ่าน: 558 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office สพฐ.)
          
ตามที่ สพป.ศก.เขต ๑ ได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office สพฐ.) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น สพป.ศก.เขต ๑ ได้ตรวจสอบและติดตามการใช้ระบบฯ ของทุกโรงเรียนแล้ว ปรากฎว่ามีการเข้ารับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบฯ ไม่ถึง ๕๐ โรงเรียน จึงขอให้ท่านผอ.โรงเรียนทุกแห่ง กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 พ.ย.57 อ่าน: 10456 ถาม: 19  แฟ้มแนบ 

  การรับนักเรียน ปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศการรับนักเรียนและปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2558 รายละเอียดตามเอกสาร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 พ.ย.57 อ่าน: 1203 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งทักษะวิชาการทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 พ.ย.57 อ่าน: 1286 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ว.17/2552
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น ว.17/2552 สาขานิเทศการศึกษา จำนวน 1 ราย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 2 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 พ.ย.57 อ่าน: 1395 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ศก.เขต ๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 พ.ย.57 อ่าน: 1321 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::