<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ศรีสะเกษ >> << แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน 25 กม. จ.ศรีสะเกษ >>
http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 89391

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 891564 ถาม: 56    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ (6/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประจำปี 2558 (15/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (16/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง “กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” (22/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา  (34/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาสาฬหบูชาพาเข้าพรรษา  (24/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง ร่วมประเพณีถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2558  (22/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ ?????????????  (31/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (59/0)
 • ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (77/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (76/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558  (89/0)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย  (65/0)
 • ร.ร.บ้านโพนแดง อ.เมือง ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารนักเรียน  (37/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  (56/0)
 • ร.ร. อ. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (44/0)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมถวายต้นเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (45/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.พยุห์ กิจกรรมวันภาษาไทย  (68/0)
 • ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  (72/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ภาพต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คนใหม่ ท่านไพรัช ก้านเกษ  (115/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ"  (94/0)
 • ร.ร.วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม อ.เมือง จินดา3 อบรม  (110/0)
 • ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2558  (133/2)
 • ร.ร. อ. การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  (97/0)
 • ร.ร.บ้านคอนกาม อ.ยางชุมน้อย เข้าค่ายอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕ - ๑๗ ก.ค.๒๕๕๘  (105/0)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในตำบลเมืองน้อย  (152/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ การอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  (183/1)
 • ร.ร.บ้านโพนทราย โนนเรือ อ.กันทรารมย์ ต้อนรับคุณจารุณี คาโดมะ (มาดามเมรี่) และคณะ   (169/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง โครงการ “พัฒนาเด็กวัยใส ใส่ใจการอ่าน”  (158/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
การออกติดตามข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2557 ตามโปรแกรม DMC
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกข้อมูลแบบติดตามนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมและป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันี่ 10 สิงหาคม 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ส.ค.58 อ่าน: 152 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

เปิดระบบรับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ (CEO)
          สพป.ศก.๑ เปิดระบบรับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ค.๕๘ เป็นต้นไป
<< เว็บไซต์ระดับภาค (เกณฑ์การแข่งขันล่าสุด) >> << เกณฑ์แข่งขัน ปี 2557 >> <<ประกาศ สพป.ศก.1>> <<กำหนดการแข่งขัน>> <<จำนวนตัวแทน>> <<หนังสือแจ้งกลุ่ม-เอกชน-ศูนย์สาระ-โรงเรียน>>
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ส.ค.58 อ่าน: 5225 ถาม: 27   

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2558 โรงเรียนละ 1 ราย ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 ส.ค. 58
<<หนังสือ>>
<<ใบสมัคร>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 10 ส.ค.58 อ่าน: 173 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ด่วนที่สุด! มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 ส.ค.58 อ่าน: 453 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
          จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นงบประมาณใน การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13/2558 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 และจัดมอบทุนให้กับนักเรียนภายในเดือนกันยายน 2558 โดยร่วมบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 58 หรือโทร 086-4616473 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ก.ค.58 อ่าน: 523 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการคัดเลือกโครงานนักเรียน
          จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ค.58 อ่าน: 150 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

แจ้งโรงเรียนปรับปรุ่งข้อมูล DMC เพิ่มเติม
          
แจ้งโรงเรียนปรับข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2558 สพฐ.จะดึงข้อมูลเข้าระบบ (Schooll mis)
ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558
แจ้งทุกโรงเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58 กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่งไปให้ระบบ โปรแกรม schoolmis(ประถม) และ sgs(มัธยม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ค.58 อ่าน: 829 ถาม: 4   

  ขอเชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์
          ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอเรกอน (University Oregon) ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันส่งเสริมการสอนวอทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์หัวข้อ "The physics and mathematics of Slinky Seismometers, and thcir use in the classroom " ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ระหว่างอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกำหนดจัด 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 14,21,28 สิงาคม 2558 และวันที่ 4,10 กันยายน 2558 ครั้งละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องประชุม 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ และ ห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรม โดยแจ้งรายชื่อไปยังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ก.ค.58 อ่าน: 38 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

แจ้งโรงเรียนมารับผงซักฟอก
          โรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตทหารผ่านศึก (ยิ่งยง ยอดบัวงาม) ขอให้มารับผงซักฟอกได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายชื่อโรงเรียนดังเอกสารที่แนบ) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ก.ค.58 อ่าน: 49 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
          ด้วย โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ก.ค.58 อ่าน: 73 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
:: ::