http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 36864 ถาม: 38    

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO ปี 2557

<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
<< กำหนดการแข่งขัน สพป.ศก.๑ >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับประถมศึกษา >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับขยายโอกาส >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
<< คำสั่งกรรมการ CEO พยุห์ >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO กลาง กร.(ล่าสุด) >><< กำหนดการแข่งขัน >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ทักษิณ กร. >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO น้ำเกลี้ยง >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ยางชุมน้อย >><< กำหนดการแข่งขัน >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ประจิมโนนคูณ >><< กำหนดการแข่งขัน >>
<< สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม CEO.ยางชุมน้อย>>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 ก.ค.57 อ่าน: 112248 ถาม: 73   


ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 294390 ถาม: 25   
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ สันติภาพ..สันติภาพ..และสันติภาพ.. (2/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ อบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข(ห้องเรียนสีขาว)ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (29/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ พิธีเปิดและมอบหอประชุมหลวงปู่หมุนฐิตสีโลโรงเรียนบ้านจาน (132/0)
 • ร.ร.บ้านเกาะ อ.กันทรารมย์ กิจกรรม อบรมธรรมสัญจร(เชิงบูรณาการ) (413/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ชุดมวลชนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป นำนโยบายค่านิยม 12 ประการของคณะ ค.ส.ช มาบรรยายให้นักเรียนฟัง (435/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเด็กไทยฟันดี 16 - 17 กันยายน 2557  (618/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ค่ายคณิตจิตเพลิดเพลิน  (678/2)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ การตรวจเยี่ยมโรงเรียน จากชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ   (647/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบและเปิดหอประชุมหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล  (719/0)
 • ร.ร.บ้านเกาะ อ.กันทรารมย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้  (729/1)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การตรวจเยี่ยมโรงเรียน  (784/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์ลังกา อ.กันทรารมย์ ส่งภาพถ่ายสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (1158/10)
 • ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  (885/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ผลการประกวดกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ ต้นแบบนักเรียนพิเศษเรียนรวมดีเด่น  (2053/3)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียนตำบลบัวน้อย “จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับCEO ฟากมูลกันทรารมย์”  (999/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง คมช.พบนักเรียนที่ก้านเหลือง  (1050/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน การประเมินความดีความชอบของผู้บริหาร  (1083/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา   (1065/0)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง มอบทุนการศึกษา  (954/0)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ อมรมโรงเรียนสีขาว:ห้องอุ่นใจในสถานศึกษา  (1323/0)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา  (1440/1)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กดีศรีตำบลโรงเรียนบ้านโพนยาง  (1478/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง รูปภาพการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12/กันยายน/2557  (1601/3)
 • ร.ร. อ. รูปภาพการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12/กันยายน/2557  (1540/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗  (1012/0)
 • ร.ร.บ้านร่องสะอาด อ.พยุห์ การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ : กรณีโรงเรียนบ้านร่องสะอาด  (1682/1)
 • ร.ร.บ้านหนองหิน อ.โนนคูณ ประเมินโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง  (1791/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ รับการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา   (1947/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด  (2055/3)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำบุญ ถวายภัตหารเพล ที่วัดกันทรารมณ์  (2018/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ให้โอวาท พบปะ สังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการเสร็จสิ้น  (2385/4)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ส่งภาพประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11ก.ย.57(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (2598/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง เปิดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ที่บ้านก้านเหลือง  (2668/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การอบรมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล   (2684/0)
 • ร.ร.บ้านลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย ประเมินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า  (2774/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษเขต1  (2856/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ CEO ฟากมูลกันทรารมย์  (2919/1)
 • ร.ร.บ้านคอนกาม อ.ยางชุมน้อย พระอาจารย์ไพรวัลย์ ทนฺตวีโร พร้อมคณะญาติธรรมวัดเหมือดแอ่ ประกอบพิธีสมโภชน์และมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาให้โรงเรียนบ้านคอนกาม 7 กันยายน 2557  (2992/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพภายใน  (3020/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (3212/3)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน สะอาดจริงๆ  (3069/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง ประเมินโรงเรียน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (3079/2)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง แชมป์ฟุตบอลชาย อายุ ๑๕ ปี ศรีสะเกษเขต๑ เกมส์  (3107/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (3117/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน การประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (3445/1)
 • ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ การแข่งขันกีฬาเปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและ15 ปี  (3478/1)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพการประชุมชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลตามโปรแกรมระบบบริหารการศึกษา EMIS ของ CEO น้ำเกลี้ยง  (3138/1)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ ร่วมรณรงค์ "ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน"  (3258/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบริหารสถานศึกษา  (3580/1)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มซีอีโอฟากมูลกันทรารมย์ “ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มCEO”  (3641/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านเวาะดินดำเหล่าเสนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (3330/0)
 • ร.ร.บ้านหอยสะเดาพัฒนา อ.เมือง อบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ   (3324/1)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (3640/0)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำส้ม ขนม นักเรียนเนื่องในวันเกิดคุณชนัฐพร ยางธิสาร  (3555/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (3592/0)
 • ร.ร.บ้านโนนติ้ว อ.ยางชุมน้อย ประชาสัมพันธ์ภาพรับการประเมินพอเพียง  (3515/2)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ ประชุมชีแจ้งการปรับปรุ่งข้อมูล DMC และ EMIS  (3448/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง ข่าวล้ามาช้า  (3661/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียนตำบลบัวน้อย “อบรมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล ”  (3324/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ การแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  (3500/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2557) ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12กันยายน 2557 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ต.ค.57 อ่าน: 5713 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
          
สพป.ศก.เขต ๑ สรุปผลการตรวจสอบการตรวจสอบการดำเนินงาน และการตรวจสอบทางการเงิน ดังรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบฯ 2557 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 ก.ย.57 อ่าน: 34 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แจ้งรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
          
แบบรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
<< เว็ปเข้ารายงานข้อมูล >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 ก.ย.57 อ่าน: 155 ถาม: 0   

การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็ทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ ของ สพฐ.
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอให้โรงเรียน ดำเนินการใช้ระบบ e-Office สพฐ. รับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป และจะทำการระงับการใช้ระบบ e-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ในการนี้ ขอเรียนว่า สพป.ศก.เขต ๑ ได้ดำเนินการส่งหนังสือราชการถึงโรงเรียนไปทางระบบฯ บ้างแล้ว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557 ภายหลังที่มีการอบรมระบบให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปแล้ว นั้น) จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป ดังรายละเอียดแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 ก.ย.57 อ่าน: 178 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้ามือให้ถูกต้อง
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้สถานศึกษามารับสบู่ก้อนพร้อมสื่ืิอการเรียนการสอนติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 18 ก.ย.57 อ่าน: 579 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประกาศผลการตัดสินการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรเรียนประจำปี 2557
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรเรียนประจำปี 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 18 ก.ย.57 อ่าน: 607 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. แจ้งเปลี่ยนการเรียกชื่อเป็น PEA (พีอีเอ)
          
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. แจ้งเปลี่ยนการเรียกชื่อเป็น "PEA (พีอีเอ)" ( Provincial Electricity Authority) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 ก.ย.57 อ่าน: 919 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  การรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2557
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้สถานศึกษาคัดเลือกนักรียนสมัครทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครได้ที่ http://www.yuvabadhanafoundation.org/ybf_download.php ส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 ก.ย.57 อ่าน: 977 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบฝึกอบรม แบบ e-Training(UTQ online)
          ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบฝึกอบรม แบบ e-Training(UTQ online) ให้ลงทะเบียนทาง http://www.utqplus.com ให้สถานศึกษารายงานผลการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 16 ก.ย.57 อ่าน: 1571 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
          
ตามที่ สพป.ศก.เขต ๑ ได้กำหนดจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันที่ ๙ ของทุกเดือน นั้น
ในเดือน กันยายน นี้ ขอเลื่อนกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 16 ก.ย.57 อ่าน: 3049 ถาม: 0    


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::