http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน .

porno

แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 93330

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศก.๑ แจ้งตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่
สพป.ศก.๑ แจ้งตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
<< แบบขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน >>
รายละเอียดกำหนดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เกณฑ์แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เกณฑ์ปฐมวัย
- เกณฑ์วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย)
- เกณฑ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เกณฑ์การงานอาชีพ
- เกณฑ์แข่งขันหุ่นยนต์
- เกณฑ์แข่งขันการออกแบบเทคโนโลยี
- เกณฑ์ศิลปะ
- เกณฑ์พัฒนาผู้เรียน
- เกณฑ์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 10 ส.ค.58 อ่าน: 2382 ถาม: 30   


สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO สพป.ศก.๑
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 5 ส.ค.58 อ่าน: 6200 ถาม: 15   

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 921196 ถาม: 56    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี The best of the best ที่ สพฐ. (2/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (3/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าดงมี่ (7/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน ทำแปลงปลูกผักกัน (เศรษฐกิจพอเพียง) (30/0)
 • ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านรุ่งรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (12/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน ทุกเช้า ทุกวัน ก่อนเข้าเรียน (28/1)
 • ร.ร.บ้านหนองตลาด อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านหนองตลาดส่งภาพประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวางออกพื้นที่ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันสุขภาพช่องปากโรงเรียนบ้านหนองตลาด (28/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมือง ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (67/1)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  (24/0)
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก  (81/1)
 • ร.ร.บ้านสบาย อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2558  (61/0)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 2558  (68/2)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๘  (38/2)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้บริหารกลุ่ม ceo เมืองศรีลำดวน   (50/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง อบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  (35/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง อบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  (10/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง การศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  (59/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง กิจกรรมประกวดสรภัญญะ  (40/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา"ระดับภาค"  (55/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  (69/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ กิจกรรมวันภาษาไทย  (39/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   (70/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
การจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558 (ตามรายชื่อแนบ) เปิดบัญชีธนาคาร และส่งเลขที่บัญชีให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 58 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี และเมื่อได้รับโอนเงินแล้วให้ส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงการภายในเดือน ต.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ต.ค.58 อ่าน: 300 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

ด่วน! แจ้งเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือทหารผ่านศึก คอนเสิร์ตยิ่งยง ยอดบัวงาม วันที่ ๕ กันนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
          
ตามที่ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกษ(ศูนย์อำเภอกันทรลักษ์) ได้ความขออนุเคราะห์ให้ สพป.ศก.เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดช่วยสนับสนุนบัตรการกุศลช่วยเหลือทหารผ่านศึก คอนเสิร์ตยิ่งยง ยอดบัวงาม ซึ่งกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นั้น บัดนี้ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกษ(ศูนย์อำเภอกันทรลักษ์) ได้แจ้งเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือทหารผ่านศึก (คอนเสิร์ตยิ่งยง ยอดบัวงาม) จากเดิมเป็น วันที่ ๕ กันนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ก.ย.58 อ่าน: 29 ถาม: 1   

แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2558
          บริษัททรู แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2558 และขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามรายชื่อแนบ) ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ก.ย.58 อ่าน: 24 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา
          สพฐ. ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทราบอย่างทั่วถึง .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ก.ย.58 อ่าน: 16 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่อง คูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ก.ย.58 อ่าน: 35 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
          ตามรายละเอียดที่แนบมา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ก.ย.58 อ่าน: 19 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผล สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก
          รายชื่อครูขยายผล .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ก.ย.58 อ่าน: 20 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  เชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมสัมนา หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารงานบุคคล แบบ " สามก๊ก" และหลักสูตร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (แนวภูมิปัญญาตะวันออก)
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ก.ย.58 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุุนที่ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 ก.ย.58 อ่าน: 11 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

ใบงานการประชุมเสริมสร้างความรู้
          
ใบงานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 ก.ย.58 อ่าน: 22 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::