http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๕ พ.ค.๕๗:พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้/ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่าน: 39074

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 161 ถาม: 0   

การเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗
ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่นวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงมีประกาศการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้กำหนดวัน เวลา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. .และเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งให้สมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตามวัน เวลา ดังกล่าว .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 13 ส.ค.57 อ่าน: 7603 ถาม: 4    

ระบบรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO ปี 2557

<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแ่ข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
<< กำหนดการแข่งขัน สพป.ศก.๑ >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับประถมศึกษา >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับขยายโอกาส >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
<< คำสั่งกรรมการ CEO พยุห์ >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO กลาง กร. >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ทักษิณ กร. >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO น้ำเกลี้ยง >>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 ก.ค.57 อ่าน: 56016 ถาม: 46    


ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 247892 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ การอบรมสัมมนาโครงการโรงเรียนสีขาวห้องเรียนอุ่นใจเทิดไท้องค์ราชินี (0/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ อบรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (26/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (285/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ส่งครูย้าย นายธนพจน์ จำชาติ เพื่อรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข (307/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (425/0)
 • ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดโรคพยาธิ ปี 2557 (483/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ส่งภาพประชาสัมพันธ์ WE ARE ASEAN PAKPAWSHOOL (507/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษางานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (517/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล  (789/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรค์ต่อต้านไข้เลือดอออกและอย.น้อย  (710/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน  (825/0)
 • ร.ร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง อบต.บ้านโพนค้อสนับสนุนงบประมาณอบรมคุณธรรมนักเรียน 40,000 บาท  (933/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557  (1115/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง ทัศนศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี  (1119/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันอาเซียน  (1210/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน กิจกรรมอาเซียน  (1233/0)
 • ร.ร.จินดาวิทยาคาร 3 อ.เมือง จินดา3ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  (1324/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมพิธีเปิด"เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"  (1488/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ยางชุมน้อย  (1461/2)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (1439/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ระดมแรงระดมทรัพย์สร้างสแตนเชียร์เพื่อเด็กนักเรียน  (1506/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การเข้ารับตราพระราชทาน  (1581/2)
 • ร.ร.บ้านหนองครก อ.เมือง งานวันASEAN DAY ร.ร.บ้านหนองแวง  (1609/1)
 • ร.ร.บ้านกอกหัวนา อ.กันทรารมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557  (1582/2)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2  (1635/2)
 • ร.ร.บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) อ.กันทรารมย์ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (1616/0)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  (1683/0)
 • ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านโนนดู่ วังหิน ๒  (1638/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557  (1771/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (1759/1)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง จัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๗   (2036/0)
 • ร.ร.บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) อ.กันทรารมย์ ส่งภาพประชาสัมพันธ์ระดมแรงงานปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  (1844/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ ทุ่งเทินโมเดล “จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๗”  (1811/0)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ เก็บตก English Camp  (1818/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  (1841/1)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ การจัดงานวันแม่  (1988/1)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ ประชุมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน การบุกรุก และทำลาย  (2090/0)
 • ร.ร.บ้านหอยสะเดาพัฒนา อ.เมือง กิจกรรมวันอาเซียน  (2081/0)
 • ร.ร.บ้านหอยสะเดาพัฒนา อ.เมือง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (2149/1)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง โครงการปรับอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  (2172/4)
 • ร.ร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  (2197/0)
 • ร.ร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่แสดงผลงาน และเข้าร่วมงานภาคีเครือข่ายการศึกษา เพื่อคุณธรรม จริยธรรมความดี ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาคม   (2284/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการร่วมจัดนิทรรศการงานภาคีเครือข่ายการศึกษาฯภาคอีสาน ครั้งที่ ๑  (2357/1)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (2379/1)
 • ร.ร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) อ.กันทรารมย์ วันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  (2310/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557  (2417/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน กิจกรรมวันแม่  (2450/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557  (2476/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1  (2498/0)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557   (2540/2)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (2515/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  (2397/0)
 • ร.ร.บ้านหนองครก อ.เมือง งานมุทิตาจิตท่านรองเปลี่ยน พากเพียร ร.ร.หนองแวง(น้ำเกลี้ยง)  (2821/6)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (2451/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ การจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557  (2477/0)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  (2492/2)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน กิจกรรมวันแม่  (2411/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง กิจกรรมวันแม่  (2469/2)
 • ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน กิจกรรมวันแม่  (668/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ ร่วมกิจกรรมวันแม่  (2597/1)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ ทุ่งเทินโมเดล “พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖”  (2554/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านเปือยจัดกิจกรรมวันแม่  (2676/1)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง  (2699/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ เยี่ยมคุณพ่อครูพงษ์สิน แก้วแดง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 9สิงหาคม 2557 บ้านนาคำใหญj(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (2748/1)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านคูบ วันที่ 8 สิงหาคม 2557(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (2735/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗  (2781/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557  (2755/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันอาเซี่ยน  (2725/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติร่วมกับอบต.ซำ  (2883/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (2846/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (2909/0)
 • ร.ร.บ้านหนองสวง อ.เมือง เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   (2950/0)
 • ร.ร.บ้านหนองสวง อ.เมือง กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   (2921/0)
 • ร.ร.บ้านนาม่อง-นาเมือง อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557   (4072/0)
 • ร.ร.บ้านนาม่อง-นาเมือง อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์อนามัยส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวางได้มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง  (4114/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  กำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง รายละเอียด ดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 ก.ย.57 อ่าน: 1135 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2557
          ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2557 มี 8 ชนิดกีฬา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 5 ก.ย.57 อ่าน: 1252 ถาม: 7  แฟ้มแนบ 

  ด่วนมาก การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ศตวรรษที่ ๒๑
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้าอบรมจาก อ. เมือง อ. น้ำเกลี้ยง และอ. โนนคูณ
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้าอบรมจาก อ. กันทรารมย์ อ. ยางชุมน้อย อ. พยุห์ และอ.วังหิน
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ส.ค.57 อ่าน: 1249 ถาม: 8  แฟ้มแนบ 

  เจ้าหน้าที่โรงเรียนตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูล DMC ต่อไปนี้
          เจ้าหน้าที่โรงเรียนตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนี้ สิ้นปี 2556 http://portal.bopp-obec.info/obec56
<< เข้าเว็ปแก้ไขข้อมูล56 >
1. เมนู ปรับปรุงข้อมูล เลื่อน ซ้ำชั้น จบ สิ้นปี 2556 ให้แก้ไขข้อมูลที่ทำไม่ถูกต้อง ทำรอดำเนินการไว้ และเลื่อนผิด จบผิด ให้ตรงตามความเป็นจริง (ไม่ควรมีรอดำเนินการตกค้างทุกโรงเรียนแล้วยกเว้นจะแขวนเด็กไว้แบบโรงเรียน มัธยม)
10 มิ.ย. 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57
<< เข้าเว็ปแก้ไขข้อมูล57 >
1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง มีหลายโรงเรียนนักเรียนไม่มีในชั้นแต่ใส่ห้องมาเป็น 1 และชื่อผู้อำนวยการก็ไม่แก้ไขให้เป็นล่าสุด จำนวนห้องเรียนที่เปิดและชั้นเรียนใส่มาผิด บางโรงเรียนใส่มาเป็นจำนวนนักเรียนแทนที่จะใส่จำนวนห้อง
2. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผิดปกติ ในรายงานระดับโรงเรียน เมนูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผิดปกติ ที่เป็น x คือข้อมูลผิดปกติ โรงเรียนสามารถดูรายการดังกล่าวแล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่เป็นค่าว่างและผิด ปกติได้ทันที
<< แฟ้มแนบ >
<< ตรวจสอบรายชื่อที่ผิดพลาด > .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 ส.ค.57 อ่าน: 151 ถาม: 0   

  การรับสมัครเข้ารับการอบรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการบรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สมัครได้ที่ www.thinkttt.com รายละเอียดการสมัครตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ส.ค.57 อ่าน: 377 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
          ดังรายละเอียดที่แนบฯ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ส.ค.57 อ่าน: 587 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ (กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ส.ค.57 อ่าน: 539 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  รายชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ส่งใบส่งมอบงานและใบตรวจรับจ้างงาน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 แจ้งรายชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ส่งใบส่งมอบงาน และใบตรวจรับจ้างงาน ให้จัดส่งเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (พัสดุ) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ส.ค.57 อ่าน: 566 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ปี 2557
          ด้วย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 -29 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ(ไทย - ดินแดง) จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ สมัครภายใน 15 กันยายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ส.ค.57 อ่าน: 522 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับการประสานจาก สพฐ. ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. เพิ่มเติม ปัจจุบันเงินเดือนต็มขั้น 53,080 บาท ได้รับ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้ที่เสนอขอไว้ในปี 2556 ไม่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา ทุกตำแหน่ง ให้ไปติดต่อเพื่อยื่นความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 พร้อมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่เต็มขั้น 4. สำเนาคำสั่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5. สำเนาราชกิจจานุเบิกษา ท.ช. 6.สำเนาทะเบียนบ้าน 7. สำเนาก.พ.7 อย่างละจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานแต่อย่างใด มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณสรัญญา เถาว์บุญ 087-2417885 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 14 ส.ค.57 อ่าน: 3302 ถาม: 18  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::