http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับ สพป.ศก.๑
<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 46
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 ก.ย.57 อ่าน: 75644 ถาม: 129   

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 119899 ถาม: 40    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 387386 ถาม: 17    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ ประชุมผู้ปครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (459/0)
 • ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์การร่วมงานประเพณีออกพรรษาและกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 (475/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ (742/0)
 • ร.ร.บ้านบก อ.เมือง ทดลองข่าวทัศนศึกษา (744/0)
 • ร.ร.บ้านแทงวิทยา อ.เมือง ทดลองข่าวทัศนศึกษา (785/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ “ห้องสมุดธนาคารความรู้”  (1065/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  (1340/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ อัคคีภัย  (2185/1)
 • ร.ร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน ส่งภาพประชาสัมพันธ์การรับมอบอาคารผลิตน้ำดื่มและเครื่องผลิตน้ำดื่มระบบ RO  (2996/1)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ ร่วมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคี  (3073/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ด้วยรักและอาลัย.....ความทรงจำพระราชทานเพลิงศพ.....อาจารย์กนกอร สารีบุตร อดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนแกด   (3766/3)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ เครือข่ายโรงเรียนบ้านเทินสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   (4544/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ ทุ่งเทินโมเดล “การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” สพป.อุบลราชธานี เขต ๕  (4590/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ แข่งผูกเงื่อน  (5260/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ความภาคภูมิใจ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระดับเขตฯ ปี 2557  (5776/3)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง สพป.ศก.1 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรม   (5855/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  การเบิกเงินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
           ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ทุกเขต ดำเนินการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีกำหนดการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น มีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งหลักฐานการเบิกเงิน ดังนี้
๑. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ , ๒. โรงเรียนบ้านมะกรูด , ๓.โรงเรียนบ้านหนองถ่ม, ๔ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(คุรุราษฎร์ฯ) ๕. โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ๖. โรงเรียนบ้านหนองหิน ๗ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ๘. โรงเรียนบ้านตีกา
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวนำหลักฐานตามไฟล์ที่แนบ (บัญชีลงเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ใบสำคัญรับเงิน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว ผู้ประกอบการอาหารมาด้วย ๑ ชุด) เพื่อประกอบหลักฐานในการขอเบิกเงิน หรือหากท่านไม่มีความประสงค์จะขอเบิก ขอให้ท่านทำหนังสือแสดงความประสงค์ว่าไม่ขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าว และให้ดำเนินการส่งเอกสาร ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 พ.ย.57 อ่าน: 8501 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) ประจำเดือนตุลาคม 2557
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) ประจำเดือนตุลาคม 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 1056 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  ประกวดเรียงความเรื่่อง "วัคซีนในฝัน"
          ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดให้มีการประกวดเรียงความเรื่่อง "วัคซีนในฝัน" สอบถามเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ www.nvco.go.th หรือ nvikm@hotmail.com หรือ hna_nurat@yahoo.co.th โทร 02 590 3196-9 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 960 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งประกาศให้สถานศึกษาทราบในเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 1030 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
          ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 1048 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  รายชื่อนักเรียนรับทุนมูลนิธิบิ๊กซี
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนรับทุนบิ๊กซีส่งสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ฉบับจริง) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 7 พ.ย.2557 และให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับมอบทุนมูลนิธิบิ๊กซีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 14 พ.ย.2557 ณ บิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ โดยให้มาลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.00 น.รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 1274 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
          
ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง ๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สพป. เขต ๑ จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจัดเตรียม ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมและแจ้งบุคลากรในโรงเรียนของท่านรับชมนโยบายการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ โรงเรียนของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน
หมายเหตุ สำหรับกำหนดการตาม File ที่แนบคือ กำหนดการภาพรวมของการอบรม ณ จุดอบรมใหญ่ แต่สำหรับโรงเรียนปลายทางให้รับชมการถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนของท่าน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.57 อ่าน: 3206 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 

  รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด
          ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งประกาศพร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ต.ค.57 อ่าน: 2043 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  แจ้งผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดับเขตพื้นที่
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งผลการแข่งขันกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ต.ค.57 อ่าน: 2222 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
          ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้ที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ต.ค.57 อ่าน: 3509 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::