http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๕ พ.ค.๕๗:พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้/ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่าน: 23305

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ภาพอุทกภัยใน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ที่เป็นผลจากพายุโซนร้อน แมตโต เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๗
ภาพอุทกภัย ใน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ใกล้เคียง ที่เป็นผลจากฝนตกต่อเนื่อง จากพายุโซนร้อน แมตโต เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๗ (ขอบคุณ ภาพประกอบจากสมาชิก Facebook)
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 23 ก.ค.57 อ่าน: 1229 ถาม: 2   

ระบบรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO ปี 2557

<< ประกาศ สพฐ. >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
<< กำหนดการแข่งขัน สพป.ศก.๑ >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับประถมศึกษา >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับขยายโอกาส >>
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 ก.ค.57 อ่าน: 3848 ถาม: 22   

อบรมวิทยากรแกนนำ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ เพื่อเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตยและพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
<< ภาพทั้งหมด >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 ก.ค.57 อ่าน: 5410 ถาม: 0    

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ๑๕ กค.๕๗
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๒๖ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งมอบทุนการศึกษาของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓๑ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้
<< ภาพทั้งหมด >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 ก.ค.57 อ่าน: 5653 ถาม: 2   

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 206078 ถาม: 18    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (26/1)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง การทำบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา CEO น้ำเกลี้ยง (64/0)
 • ร.ร.บ้านกะเอิน อ.วังหิน English Day (73/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ แห่เทียนพรรษา (79/0)
 • ร.ร.บ้านกะเอิน อ.วังหิน ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (74/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (75/0)
 • ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ การตรวจสอบบัญชี ติดตามและเร่งรัดงบประมาณสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (83/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน โรงเรียนบ้านโพนยางร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก (88/0)
 • ร.ร.บ้านกะเอิน อ.วังหิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (78/0)
 • ร.ร.บ้านแก อ.เมือง ตรวจสอบเอกสารทางการเงินกลุ่มCEO เมืองศรีลำดวน (83/0)
 • ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (112/0)
 • ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ กีฬา อบต.บก (116/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ (243/0)
 • ร.ร.บ้านตำแยหนองเม็ก อ.พยุห์ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม (245/0)
 • ร.ร.บ้านกอก อ.กันทรารมย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (290/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่น (296/0)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้บริหาร กลุ่่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ (352/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง (399/1)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลทุ่ม นำนักเรียน คณะครู บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 (376/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน เข้าร่วมอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗  (371/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง คณะครูศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียง ขอขอบคุณผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์ต่อการมาปรับใช้ในโรงเรียน  (396/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง คณะครูศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียง ขอขอบคุณผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแข้ฯที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์ต่อการมาปรับใช้ในโรงเรียน  (365/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแทงออกให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน  (385/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง Intensive Communicative English Camp 2014  (379/0)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง เตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติ  (412/0)
 • ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน กิจกรรมวันเข้าพรรษา  (387/0)
 • ร.ร.บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อ.กันทรารมย์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   (408/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (412/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จาก สพป.ศก.1  (429/0)
 • ร.ร.บ้านบกแดงผักขะย่า อ.โนนคูณ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม  (439/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง  (461/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  (439/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปี 2557  (574/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  (605/1)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย..ทำสารคดี  (572/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา  (540/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน รณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  (565/0)
 • ร.ร.บ้านหนองครก อ.เมือง ศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  (592/2)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง อบรมคุณธรรมริยธรรมนักเรียน ตำบลคูบ 16-18 กรกฏาคม 2557(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (587/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ การตรวจสุขภาพนักเรียน พยาธิใบไม้ ของโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ประจำปี 2557  (609/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย การจัดอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้แท็บเล็ตครู/นักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (660/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จาก สพป.ศก.1  (772/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ ร่วมกิจกรรม ชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย  (707/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว (ชุมชุนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน)  (682/0)
 • ร.ร.บ้านปลาข่อ อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์วันอาฬสาหบูชาและวันเข้าพรรษา  (700/0)
 • ร.ร.บ้านอิปาด อ.กันทรารมย์ พอกิน  (762/3)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (851/6)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  (813/1)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (798/0)
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกล้วย รับมอบหนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์กีฬาจากสโมสรโรตารี่โลตัสซิตี้อุบลราชธานี  (838/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (784/0)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (890/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย ท่านพระครูสุชัยวรธรรมมอบชุดรับแขกหวายให้ รร.  (879/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557  (917/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ กิจกรรม"โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปี 2557"  (940/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ อบรมคุณธรรมจากพระธรรมทูต  (965/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  (914/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 2557  (994/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ตรวจสุขภาพ-ฉีดวัคซีนนักเรียน  (1016/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (994/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง รพ.สต.ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อยิ้มสวย ฟันแข็งแรง  (953/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง รับทุนการศึกษาวันเข้าพรรษา  (1007/1)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน ตรวจสุขภาพประจำปี  (1044/0)
 • ร.ร.บ้านโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนผึ้ง  (1109/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน ถวายต้นเทียนวันเข้าพรรษา  (1073/0)
 • ร.ร.บ้านโนนผึ้ง อ.กันทรารมย์ รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   (1040/2)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง กิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (1047/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  (1054/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 2557  (1111/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง ต้อนรับครูใหม่  (1141/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2557  (1134/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทารับการประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  (1120/0)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง จัดงาน “ตุ้มโฮมศิษย์เก่า กินข้าวฮ่วมพา บูชาครูอาจารย์”   (2188/0)
 • ร.ร.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ อ.โนนคูณ การรับบริการด้านสุขภาพอนามัยจาก รพ.อ.โนนคูณ และ รพ.สต.หนองกุง  (1132/0)
 • ร.ร.บ้านสร้างสะแบง อ.วังหิน รร.บ้านสร้างสะแบง : ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) แห่เทียนตามโครงการแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  (1096/0)
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกล้วย รับการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา  (1179/1)
 • ร.ร.บ้านขามป้อม อ.กันทรารมย์ โรงเรียนบ้านขามป้อม รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   (1187/3)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง คณะกรรมการ สพป.ศก1 มาประชุมสัญจรที่โรงเรียนบ้านโนนแกด  (1144/1)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหาร  (1181/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (1182/1)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน สร้างอาคารเรียนอนุบาล  (1082/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน สร้างรั้วหน้าโรงเรียน  (1143/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน รร.บ้านโพนยาง : ประชาสัมพันธ์วันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557  (1115/0)
 • ร.ร.บ้านก้านเหลือง อ.เมือง กีฬาสีประจำปี ๒๕๕๗  (1149/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน กิจกรรมวันไหว้ครู  (1120/0)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง การติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (1206/0)
 • ร.ร.บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน อ.เมือง โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2557  (1176/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่  (1162/0)
 • ร.ร.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ อ.โนนคูณ รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2557  (1178/0)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (1172/0)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557  (1149/1)
 • ร.ร.บ้านเท่อเล่อ อ.โนนคูณ นายอำเภอโนนคูณมาเยี่ยม พบปะนักเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  (1152/0)
 • ร.ร.บ้านทุ่งน้อย อ.วังหิน การปรับปรุงอาคารเรียน  (1135/0)
 • ร.ร.บ้านหนองตลาด อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์แจกชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตลาด  (1236/0)
 • ร.ร.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ อ.โนนคูณ ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (1280/0)
 • ร.ร.บ้านกอกหัวนา อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  (1212/0)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  (1218/0)
 • ร.ร.บ้านหนองกุงสนามชัย อ.โนนคูณ โรงพยาบาลส่งเสริมมสุขภาพตำบลหนองกุง ออกให้บริการอนามัยโรงเรียน  (1264/0)
 • ร.ร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน อ.กันทรารมย์ ถวายเทียนพรรษากิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557  (1267/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายเทียน และหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  (1390/2)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน  (1456/0)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสสือไทย ประจำปี ๒๕๕๗  (1330/0)
 • ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (1406/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  (1292/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (1365/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (1220/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2557  (1357/1)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  (1287/0)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน กิจกรรมวันเข้าพรรษา  (1336/0)
 • ร.ร.บ้านนาม่อง-นาเมือง อ.โนนคูณ ภาพประชาสัมพันธ์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  (1667/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
เอกสารรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
          เอกสารรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 ...... อนึ่ง เอกสาร หน้า37 ที่เกียวกับข้อมูลการประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้เอาออกแล้ว ไม่ต้องบันทึกข้อมูล .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 ก.ค.57 อ่าน: 3082 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อติดตั้งฉากปราสาทการแสดงศรีพฤทเธศวร งาน "อาชีวะอีสานปรองดอก ลำดวนเกมส์"
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งบุคลากรจากสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ค.57 อ่าน: 89 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ
          ด้วยมหาวิทยาลัยสารคามจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ สนใจสมัครได้ที่ http://www.uni.net.th/tdc/train/zmc_train.php .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ค.57 อ่าน: 146 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

ให้โรงเรียนรายงาน ค่าสาธารณูโภค
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้รายงานค่าสาธารณูปโภค ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งทาง e-mail : sirirat_st@msn.com หรือ E-office สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 24 ก.ค.57 อ่าน: 372 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  ผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 รายละเอียดตามเอกสาร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 8 ก.ค.57 อ่าน: 2652 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

การโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล สพป.ศก.เขต ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
          
สพป.ศก.เขต ๑ ได้ดำเนินการการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล สพป.ศก.เขต ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยโอนเงินเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 7 ก.ค.57 อ่าน: 2602 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

  จ้งกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2557
          จ้งกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2557 ของคณะกรรมการชุดที่ 28 ดังนี้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย และโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) และโรงเรียนบ้านสบาย
แจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมิน และ Download เอกสารรายงานผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากเว็บไซต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และทำการกรอกข้อมูลพื้นฐานไว้ . .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 7 ก.ค.57 อ่าน: 2664 ถาม: 0    

  รายฃื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งความต้องการครู ปีการศึกษา 2557
          ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบกรอกข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 (ตามหนังสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ ศธ 04138/2051 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557) ให้จัดส่งข้อมูลโดยด่วน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 หรือโรงเรียนที่ส่งแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ขอให้ไปติดต่อแก้ไขข้อมูลได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 087-2478239 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 7 ก.ค.57 อ่าน: 2872 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::