http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน .

porno

แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 96707

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑ ดังนี้

<< เฉพาะศูนย์แข่งขันเข้าระบบรายงานผล >>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 10 ส.ค.58 อ่าน: 13181 ถาม: 63    


สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO สพป.ศก.๑
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 5 ส.ค.58 อ่าน: 13731 ถาม: 31    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 953705 ถาม: 57   
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านเขวา อ.กันทรารมย์ มอบเงินบริจาคให้รร.บ้านเขวา (22/0)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ แข่งขันกีฬาบูรพาเกมส์  (32/3)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง มอบเกียรติบัตร ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเยาวชน58  (19/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง เกษียณอายุราชการ นางภาคินัย อุทัย  (20/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง เกษียณกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต58  (29/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง มุทิตาจิต ครูเกษียณ58  (25/1)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ส่งภาพประชาสัมสัมพันธ์ อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 8 ตุลาคม 2558(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (16/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ส่งรูปประชาสัมพันธ์ งานมุทิตาคราลาเกษียณ 2558 โรงเรียนบ้านคูบ 23 กันยายน 2558(คลิกที่รูปภาพค่ะ)  (20/0)
 • ร.ร.บ้านเกาะ อ.กันทรารมย์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (36/1)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร  (58/1)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ งานมุฑิตาจิต..วันลา..คราเกษียณ..แด่คุณครูผู้พากเพียร..อย่างภาคภูมิ..  (133/2)
 • ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการที่ได้เลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  (99/4)
 • ร.ร.อนุบาลวังหิน อ.วังหิน งานมุทิตาจิตครูรังสรรค์ ปกป้อง  (69/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
ขอความอนุเคราะห์สำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง กรอกแบบสำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ไม่เกิน 500 เมตร ส่งคืนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 31 ต.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 ต.ค.58 อ่าน: 227 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 

การจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถม ประจำปี 2558 (ตามรายชื่อแนบ) เปิดบัญชีธนาคาร และส่งเลขที่บัญชีให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 58 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี และเมื่อได้รับโอนเงินแล้วให้ส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงการภายในเดือน ต.ค. 58 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 ต.ค.58 อ่าน: 723 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

  การจัดงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี 2558 : THTA-OBEC Craft Fair 2015
          ด้วย สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมชมการจัดงานศิลปหัตถกรรมเยวชนไทย THTA-OBEC Craft Fair 2015 ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2558 ณ ลานอีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ต.ค.58 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2558
          สพฐ. ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 (ฉบับสมบูรณ์) และแผ่นซีดี พร้อมกับแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 16 ต.ค. 58 (โดยด่วน) เพื่อที่จะได้รายงาน สพฐ. ต่อไป .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ต.ค.58 อ่าน: 10 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
          ด้วย สพป.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมชมรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ในวันที่ 14 ต.ค.2558 ณ สพป.อำนาจเจริญ รายลเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ต.ค.58 อ่าน: 10 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
           ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการจัดประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร นั้น ขอเปลี่ยนเป็นห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ต.ค.58 อ่าน: 29 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  ส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
          
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นของกระทรวงศึกษา เพื่อคัดเลือกและรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS จัดส่งโดยตรงถึงกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามแนบ
<<หลักเกณฑ์>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ต.ค.58 อ่าน: 48 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  มอบคูปองการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
           ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งกำหนดวันมอบคูปองการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ตามรายละเอียดและรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ต.ค.58 อ่าน: 27 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แจ้งการปรับปรุ่งข้อมูล dmc เทอม 2
          ประกาศ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลาเที่ยงคืน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ต.ค.58 อ่าน: 87 ถาม: 0   

  เอกสารคู่มือ บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558
          
หนังสือคู่มือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และข้อมูลจากผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโดยตรงรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเบื้องต้นเท่านั้น
<<คู่มือ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 12 ต.ค.58 อ่าน: 52 ถาม: 0   


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::