http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ผอ.พบเพื่อนครู ผอ.พบเพื่อนครู วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


สวัสดีครับท่านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน วันจันทร์ที่ ๒๗ มีกิจกรรมสำคัญทางวิชาการเป็นวันสอบ O-NET ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๖) และในวันอังคารที่ ๒๘ และ วันพุธที่ ๒๙ เป็นการสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.3) ส่วนช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๖) ได้ดำเนินการสอบไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๘ และ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕วันนี้ (๒๗ ก.พ.๕๕) ผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นสนามสอบเพื่อให้กำลังใจท่านผู้บริหารครูและนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ ที่ โรงเรียบ้านบัวระรมย์ โดยท่าน ผอ.ประยูร นามวงศ์ และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านละเอาะโดย ท่านผอ.ภูมิชัย พลศักดิ์ และคณะผู้บริหารคณะครู และที่โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โดยท่าน ผอ.สุริยน ศรีชัยและคณะผู้บริหารคุณครูหลายท่าน ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมได้มีโอกาสสอบถามนักเรียนบางคนได้รับคำตอบว่าสามารถทำข้อสอบได้ดี (น่าจะมีผลในทางที่ดีนะครับ) วันที่ ๒๘ และ ๒๙ จะมีการสอบ O-NET ในช่วงชั้นที่ ๓ ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทเสียสละของทุกท่านหวังว่าการสอบจะดำเนินไปด้วยความเรียบ และได้ผลดีนะครับ

ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และความพยายามในการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยการนำของท่าน ผอ.สุริยน ศรีชัย และคณะครู พบจุดเด่นที่น่าสนใจหลายกิจกรรมครับ อาทิ การจัดห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ระดับอนุบาล เป็นตัวอย่างได้ขอชมเชย โดยเฉพาะความพยายามสร้างบรรยากาสด้วยภาพวาดสีน้ำมันตามอาคารเรียน เป็นรูปสัตว์ การ์ตูน ภาพทิวทัศน์ ทำให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้นครับ กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น่าสนใจการเลี้ยงหมูป่าแบบธรรมชาติ และการจัดห้องเรียนธรรมชาติบริเวณส่วนป่ายูคา(ต้นกระดาษ) ก็ดูดีครับ เก็บภาพสวยๆ มาฝากเพื่อนครูหลายภาพครับ


ที่โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้เยี่ยมชมห้อง ICT ที่โรงเรียนนี้ Internet มีความเร็วสูงเพราะใช้ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber optic) มีค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือน เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ค่าติดตั้งครั้งแรก ๑๖,๐๐๐ บาท สำหรับการศึกษาที่จะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วคิดว่าคุ้มค่าครับ โรงเรียนบ้านละเอาะแห่งนี้ ได้รับการประเมินและการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว ขอชมเชยและขอแสดงความยินดีย้อนหลังครับ

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง ๙ รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนตามรอยเกียรติยศ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" เป็นรายการที่ต้องเชิญชวนเราชาว สพป.ศก.๑ ร่วมชมและแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพยุห์ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ๑ ใน ๔ ของประเทศ ที่ได้เข้าร่วมรายการ โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรายการด้วยนับเป็นความภาคภูมิใจของเราครับจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๕" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในงานนี้ สพป.ศรีสะเกษเขต1รับผิดชอบในเรื่องการแสดง แสง สี เสียง "ศรีพฤทเธศวร" การจัดหาผู้แสดงและฉากประกอบการแสดง ขอความร่วมมือท่านนักแสดงที่ได้รับเชิญและคุณครูที่ร่วมแสดงทุกท่านด้วยนะครับ ถือเป็นงานที่เราชาวจังหวัดศรีสะเกษจะต้องรักษาและพัฒนาให้มีชื่อเสียงคู่กับศรีสะเกษตลอดไปครับ
กิจกรรมการจัดงานที่น่าสนใจ ดังนี้

กิจกรรมภาคกลางวัน
๑. กิจกรรมการแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชน ๔ เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ประกอบด้วย
1) นิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP
2) กิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชนสี่เผ่าศรีสะเกษ (ลาว เขมร ส่วย เยอ)
2.1 การจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชนสี่เผ่าศรีสะเกษ (ลาว เขมร ส่วย เยอ) ความเป็นมาของแต่เผ่า และงานหัตถกรรมแต่ละชนเผ่า
2.2 การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่า
2.3 การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่นในงาน การแสดงภาพวาด และสาธิตการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น เช่น นายกฤษณา โมกสิริ,นายคงฤทธิ์ กองไพบูลย์ นายธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์ นายไมตรี ภาระหอม, นายคงฤทธิ์ หลาวทอง และกลุ่มศิลปินชายขอบฯ
กิจกรรมภาคกลางคืน
๑. การแสดง แสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้แสดงกิตติมศักดิ์จากภาคราชการ และภาคเอกชนประมาณกว่า ๑,๐๐๐ คน
๑.๑ ก่อนการแสดง แสง สี เสียงฯ จะมีการแสดงของศิลปินพื้นเมืองบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวแยกชิ้น เริ่มการแสดง ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป
๑.๒ การแสดง แสง สี เสียง "ศรีพฤทเธศวร" เริ่มการแสดง เริ่มการแสดง เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. การจัดพาแลง (อาหารพื้นเมือง ลาว เขมร ส่วย เยอ) สำหรับผู้เข้าชมการแสดงแสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” (พาละ ๑,๒๐๐ บาท) จัดพาแลงวันละ ๑๐๐ พา (บัตรมีจำนวนจำกัด) สนใจสั่งจองพาแลงในแต่ละวันได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานปกครอง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๓ หรือสอบถามรายละอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๑๕๙๑, ๐-๔๕๖๑-๒๐๑๘
“ การแสดงแสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร " มีตำนานทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษได้สืบค้นนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับ
(เรื่องราวในการแสดง)...จากตำนานในการสร้างเมือง ศรีสะเกษ ที่ได้มีปรากฏอยู่ในจารึกที่บนเขาพระวิหาร เกี่ยวกับการสร้างศาสนสถาน ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (กัมรเตงชคต ศรีพฤทเธศวร) นั้น ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ แผ่พระราชอำนาจเข้าไปในอาณาจักรต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมีการสร้างปราสาท และเทวาลัยตามความเชื่อของลัทธิเทวราชา เพื่อถวายเป็นทิพย์ วิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ และเพื่อเป็นสุสานของกษัตริย์ขอม ยามเสด็จสวรรคต และสำหรับเรื่องย่อของศรีพฤทเธศวรนั้น ศรีสุกรรมากำเสตงงิ ได้รับพระราชทานเมืองวิเภทะจากพระบาทกมรเตงกันดวน อัญศรีสุริยวรมันเทวะ (พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑) เมื่อปีมหาศักราช ๙๕๙ หรือ พ.ศ.๑๕๘๐ พร้อมกับพระราชทานชื่อเมืองให้ใหม่ว่า กุรุเกษตร ซึ่งศรีสุกรรมากำเสตงงิ มีมเหสีนามว่า พระนางศรีเทวี และมีบุตรีวัยรุ่นแรกแย้ม นามว่า ไตรภัทระ (นางสาวภัทระ)

ซึ่งเมื่อครองเมืองกุรุเกษตรแล้ว คราวหนึ่งได้ออกตรวจราชการและเที่ยวป่า เดินทางมาถึงเมืองสดุกอำพึล เมืองในอาณาเขตปกครอง ตั้งค่ายพักแรมข้างสระน้ำ จึงได้พบว่าน้ำในสระนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี เวลานั้นได้รับข่าวว่า พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ให้เข้าเฝ้า จึงไปเข้าเฝ้าพร้อมกับนำไตรภัทรบุตรีไปด้วย ก็รู้สึกแปลกพระทัย จึงตรัสสั่งให้สร้างเทวาลัย โดยให้พราหมณ์คณาจารย์ ทำพิธีอัญเชิญมหาเทพ (พระศิวะ) มาสถิตย์ ณ ที่นั้น เพื่อให้ชาวเมืองสักการะบูชา บวงสรวงและให้ ไตรภัทระ เป็นพระเทวีศรีกุรุเกษตร เพื่อเป็นพิธีกรรมบวงสรวง ศรีพฤทเธศวร เทวรูปแห่ง กัมรเตงชคต ศรีพฤทเธศวร หรือ ปราสาท สระกำแพงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดรีสะเกษ


และทุกปีในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลำดวนบาน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีต้นลำดวนขึ้นอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป โดยเฉพาะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนสมเด็จศรีนครินทร์แห่งแรกของประเทศไทย มีต้นลำดวนกว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น ดอกลำดวนจะบานหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งเมือง เปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยาย ซึ่งต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๓.๘ เมตร ใบเขียวเข้ม ผิวลำต้นเกลี้ยงไม่มีขน ใบเดี่ยวออกเรียงสลับซ้ายขวา เป็นรูปรีโคนใบและปลายใบแหลมดอกจะเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกตรงซอกใบปลายกิ่งห้อยไปด้านหลังใบ กลีบดอกสีเหลืองนวล ส่งกลิ่นหอมยามเย็น ซึ่งดอกลำดวนนอกจากจะเป็นไม้ให้ร่มเงาแล้ว ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกด้วย โดยสามารถที่จะนำเอาเกสรดอกลำดวนใช้ผสมกับสมุนไพรอื่น เป็นยาบำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต และดอกลำดวนยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุสากล และเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้เพราะว่าต้นลำดวนเป็นไม้ไม่ทิ้งใบ จึงมีใบเขียวชอุ่มตลอดปีให้ร่มเงาตลอดเวลา ดุจดังผู้สูงอายุที่เป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้อ่อนวัย อีกประการหนึ่งดอกลำดวนมีกลีบแข็ง กลิ่นหอมและใบไม่ร่วงง่ายเหมือนดอกไม้หอมบางชนิด เหมือนผู้สูงอายุที่คงความดีงามไว้เป็นตัวอย่างและเป็นสิ่งเตือนใจแก่ลูกหลานตลอดไป


ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาประจำฉบับนี้ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของครูผู้รักความก้าวหน้า ที่จะก้าวเดินสู้ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
หลักเกณฑ์การสอบรอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
หลักเกณฑ์แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งเปิดกว้างให้ข้าราชการครูตั้งแต่ระดับชำนาญการ สามารถสอบข้ามสายงานประถมและมัธยมศึกษาได้ แต่ข้อสอบสายประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งจะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ออกข้อสอบนั้น จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นการให้โอกาส ไม่แบ่งแยก เป็นรั้วเตี้ยๆ ที่สามารถข้ามไปมาได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ จะขึ้นบัญชีไว้ในจำนวนที่เหมาะสมที่จะเรียกลำดับถึงภายใน ๒ ปีเท่านั้น เพื่อให้รับรู้แต่แรกโดยเร็วที่สุด ถือเป็นการให้โอกาสและความจริงแก่ครูได้ตัดสินใจอนาคตในแต่ละวันได้เลย


๑. กลุ่มทั่วไป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า ๔ ปีสำหรับปริญญาตรี และ ๒ ปีสำหรับปริญญาโทขึ้นไป และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) รอง ผอ.สถานศึกษา
๒) รอง ผอ.สพท.
๓) ผช.ผอ.สพท.
๔) จนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ ผอ.กลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๖) ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ
๗) ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า คือ
ก) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีหรือเคยมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ
ข) รอง ผอ.สถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้การบรรจุแต่งตั้งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๒. กลุ่มประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า ๔ ปีสำหรับปริญญาตรี และ ๒ ปีสำหรับปริญญาโทขึ้นไป และมี
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) รอง ผอ.สถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารอง ผอ.ชำนาญการ
๒) รอง ผอ.สถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
๓) รอง ผอ.สพท.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
๔) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ระดับชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ ผอ.กลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕) ครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปีสำหรับปริญญาโท และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกกว่า ๓ ปี
๖) ครูชำนาญการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการให้เป็นผู้บริหารติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

หลักสูตรการประเมิน
กลุ่มทั่วไป ๒๐๐ คะแนน โดยการสอบข้อเขียนคือ
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คะแนน
- นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน วาระแห่งชาติ
- นโยบาย แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกาธิการ สพฐ.
- พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
- หลัก ทฤษฎีการบริหาร การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
๒) ความสามารถในการบริหารงาน ๑๐๐ คะแนน
- การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
- การจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
- การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นองระบบ และตามอัธยาศัย
- การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
- การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- การจัดทำมาตรฐานภารกิจงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
- การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
- การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
- การบริหามุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทำงานเป็นทีม
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน์
- ภาวะผู้นำ
ส่วนกลุ่มประสบการณ์ ๓๐๐ คะแนน แยกเป็น
1) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คะแนน แยกเป็น
- ความรู้ทั่วไปฯ ๕๐ คะแนน
- ความสามารถในการบริหารงาน ๑๐๐ คะแนน
- สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน และ
2) ประเมินประสบการณ์และผลงานอีก ๑๐๐ คะแนน
- ประเมินประสบการณ์และผลงานตามแบบ
การรับสมัคร
- ผู้สมัครสังกัด สพฐ.ต้องสมัครเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. สพม. หรือ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้ามีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ กลุ่มให้สมัครได้กลุ่มเดียว โดยให้เลือกสมัครในเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งได้ไม่เกิน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การผ่าน
- ผู้ผ่านเกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีจากบัญชีเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไปในสัดส่วนที่เท่ากัน กรณีมีตำแหน่งว่าง ๑ ตำแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน ครั้งต่อไปให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มทั่วไปสลับกันไป
- กรณีบัญชีในกลุ่มประสบการณ์ หรือกลุ่มทั่วไป กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหมดบัญชีเขตพื้นที่การศึกษาก่อน และบัญชียังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กรณีผู้ขึ้นบัญชีผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาใดแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีในเขตพื้นที่การศึกษาทุกบัญชี และหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในบัญชีรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเขตพื้นที่การศึกษาทุกบัญชีด้วย
- สำหรับสังกัดส่วนราชการอื่น การบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีตามลำดับที่ และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
- ผู้ที่ขึ้นบัญชีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงจะขอย้ายออกนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
วิธีการ
๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
๑) ประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหา โดยระบุคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี และข้อความอื่นๆ ที่จำเป็นให้ผู้สมัครทราบ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันรับสมัคร และมีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ บรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีตามลำดับที่ ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด
๓. เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน ๑ ชุด ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคำสั่ง
๔. ให้ส่วนราชการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๕. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

### หลักเกณฑ์นี้อาจปรับเปลี่ยนในเรื่องสัดส่วนคะแนนเพื่อความเหมาะสมส่วนหลักการและสาระของหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นตามข้อมูลนี้ การประกาศสอบคาดว่าจะประการศในเร็วนี้ ###

ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ
ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ประกาศวันที่ 17-04-2557
ประกาศโดย: ผอ.ชอุ่ม กรไกร โทร.045-611818 e-mail: chaum.g@hotmail.com
มีผู้อ่านแล้ว: 1590

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::