http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๘๙๙ ด่วนที่สุด 1 พ.ค.58 803 0 ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๗ พ.ค.๕๘
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๑๘๐๗ 30 เม.ย.58 402 0 คู่มือการประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ ๒-๓ พ.ค.๕๘
ที่ศธ04138/ว 1659 8 เม.ย.58 940 0 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนข้้นเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
- 3 เม.ย.58 403 0 การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘
0 43 1101 6
0 43 960 3
- 1 มี.ค.58 4881 7 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยฯ รายงานตัว ๙ มี.ค.๕๘
ที่ ศธ 04138/ว 648 26 ก.พ.58 1531 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
- 25 ก.พ.58 654 1 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยฯ สอบวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๘
ที่ ศธ 04138/2790 24 ก.พ.58 1636 2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๓๑ ด่วนมาก 3 ก.พ.58 698 0 แจ้งรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา ๙ ก.พ.๕๘
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๓๖๘ 30 ม.ค.58 288 0 ด้วย สพฐ.แจ้งเลื่อนแข่งขัน Crossword game ระดับประเทศ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๖๗๒ ด่วนที่สุด 5 ม.ค.58 773 0 แจ้งวันรับทุนการศึกษา ๗ มค.๕๘
- 30 ธ.ค.57 2381 7 รายละเอียดสนามสอบ และคำสั่ง จนท.คุมสอบ ONET ปี ๕๗
๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ 29 ธ.ค.57 1383 9 ให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04138/ว4725 29 ธ.ค.57 1036 5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558
ศธ04138/ว4646 23 ธ.ค.57 941 0 การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
ศธ04138/ว4645 23 ธ.ค.57 806 0 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 2
ศธ04138/ว4216 24 พ.ย.57 927 1 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา
19 พ.ย.57 153 0
ศธ04138/4113 ด่วนที่สุด 18 พ.ย.57 1432 6 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ศธ04138/ว4082 17 พ.ย.57 849 1 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 5109.04138/096 14 พ.ย.57 1462 8 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ04138/3928 7 พ.ย.57 978 1 ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ศธ04138/3911 ด่วนที่สุด 6 พ.ย.57 729 1 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2557
- 4 พ.ย.57 1491 1 การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ04138/ว3906 4 พ.ย.57 1146 4 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04138/ว3898 4 พ.ย.57 709 0 การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04138/ว3800 29 ต.ค.57 1318 0 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศธ 04138/ว3820 29 ต.ค.57 1348 3 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69หน้า 70หน้า 71

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47