http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ 04138/ว1416 18 เม.ย.57 502 0 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ศธ 04138/ว1419 18 เม.ย.57 222 0 โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014
- 10 เม.ย.57 681 3 รายละเอียดตกเบิก ลูกจ้างประจำ สพป.ศก.๑ เดือน มี.ค.๕๗
- 9 เม.ย.57 445 1 รายชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
- 8 เม.ย.57 589 1 โรงเรียนที่ส่งรายงาน Thai School Lunch
ศธ๐๔๑๓๘/ว๑๓๒๒ 8 เม.ย.57 166 0 การป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ศธ 04138/ว 1234 8 เม.ย.57 193 0 การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนเมษายน 2557
ศธ 04138/1300 8 เม.ย.57 115 0 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ศธ 04138/1286 8 เม.ย.57 103 0 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘๕ 3 เม.ย.57 424 0 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต OBECnet
- 3 เม.ย.57 678 2 อ.ก.ค.ศ สพป.ศก.๑ แจ้งอนุมัติวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สวสท ๐๐๒/๒๕๕๗ 3 เม.ย.57 536 0 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๙ 3 เม.ย.57 499 0 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ศธ 04138/1188 27 มี.ค.57 700 0 การย้ายและย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ศธ 5109.04138/051 27 มี.ค.57 456 0 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่1
ศธ 5109.04138/048 27 มี.ค.57 127 0 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ศธ 5109.04138/049 27 มี.ค.57 176 0 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปี 2557
- 26 มี.ค.57 350 0 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ04138/1115 ด่วนที่สุด 21 มี.ค.57 1218 18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินบัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ปี 2557
ศธ 04138/ว1097 21 มี.ค.57 249 1 ประชาสัมพันธ์เพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127
ศธ 04138/ว1093 ด่วนที่สุด 20 มี.ค.57 835 0 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ศธ 04138/1081 ด่วนที่สุด 20 มี.ค.57 532 0 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
ศธ 04138/1063 20 มี.ค.57 164 0 การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
ศธ 04138/1078 19 มี.ค.57 522 1 การสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปี 2557
ศธ 04010/ว319 19 มี.ค.57 459 0 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ศธ 04138/1061 18 มี.ค.57 332 0 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
124/2557 17 มี.ค.57 648 0 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
- 15 มี.ค.57 461 0 สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียดตกเบิก ปี ๒๕๕๖ เพื่อคำนวณภาษี
- 13 มี.ค.57 147 0 โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
- 13 มี.ค.57 133 0 โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47