http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
หนังสือ/คำสั่งที่ผ่านมา
ที่ ลงวันที่ อ่าน ถาม เรื่อง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๙๗๑ ด่วนที่สุด 14 พ.ค.55 2139 4 การย้ายข้าราชการครู ตามโครงการครูคืนถิ่น
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๙๔๑ ด่วนที่สุด 10 พ.ค.55 511 0 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555
ศธ 04138/ว 1944 ด่วนที่สุด 10 พ.ค.55 350 0 โครงการจัดนิทรรศการและประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์
ศธ 04138/ว1941 ด่วนที่สุด 0 43 351 0 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๘๘๑ 3 พ.ค.55 808 0 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๙๐๐ ด่วนที่สุด 2 พ.ค.55 904 1 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๖ 26 เม.ย.55 1520 5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๓ 25 เม.ย.55 886 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๖๒ 25 เม.ย.55 739 0 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาอาเซียนศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๗๕๒ 24 เม.ย.55 655 0 การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาในตำแหน่งว่าง
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๖๑ 18 เม.ย.55 418 0 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๖๔๒ ด่วนที่สุด 18 เม.ย.55 749 1 การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย รองรับแท็บเล็ต
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๖๑๕ 12 เม.ย.55 915 0 รายงานการใช้เงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๙๒ ด่วนที่สุด 10 เม.ย.55 1033 0 การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๘๘ ด่วนที่สุด 10 เม.ย.55 448 0 ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๑๕๗๐ ด่วนที่สุด 5 เม.ย.55 497 0 งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ๙ เม.ย.๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๕๘ ด่วนที่สุด 4 เม.ย.55 324 0 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๕๓๑ ด่วนที่สุด 3 เม.ย.55 427 0 การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๔ ด่วนที่สุด 3 เม.ย.55 592 0 ประกาศรับสมัครรองผอ. และผอ. สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๕๑๒ 30 มี.ค.55 877 0 การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๗๗ 30 มี.ค.55 831 0 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๕๗ 27 มี.ค.55 511 0 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนฟรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๑๕ 27 มี.ค.55 336 0 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๔๙ 26 มี.ค.55 366 0 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติศรีลังกา
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๒๐ 26 มี.ค.55 1081 4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๔๑๙ 26 มี.ค.55 794 0 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๙๑ 26 มี.ค.55 586 0 สำรวจความต้องการงบประมาณปี ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๓๔ ด่วนที่สุด 26 มี.ค.55 369 0 การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๕๐ 21 มี.ค.55 680 0 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษา
- 21 มี.ค.55 686 0 แบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11หน้า 12หน้า 13หน้า 14หน้า 15หน้า 16หน้า 17หน้า 18หน้า 19หน้า 20หน้า 21หน้า 22หน้า 23หน้า 24หน้า 25หน้า 26หน้า 27หน้า 28หน้า 29หน้า 30หน้า 31หน้า 32หน้า 33หน้า 34หน้า 35หน้า 36หน้า 37หน้า 38หน้า 39หน้า 40หน้า 41หน้า 42หน้า 43หน้า 44หน้า 45หน้า 46หน้า 47หน้า 48หน้า 49หน้า 50หน้า 51หน้า 52หน้า 53หน้า 54หน้า 55หน้า 56หน้า 57หน้า 58หน้า 59หน้า 60หน้า 61หน้า 62หน้า 63หน้า 64หน้า 65หน้า 66หน้า 67หน้า 68หน้า 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47