8 ก.ย.59  Hacked By TncXP (49/0)
  2 ม.ค.59  Hacked By TncXP (277/0)
  2 ม.ค.59 ด่วน  Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org (130/0)
  2 ม.ค.59 ด่วน  Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org (119/0)
  22 ธ.ค.58  Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org (494/0)
  21 ธ.ค.58 ด่วนมาก  Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org (445/1)
  18 ธ.ค.58  Hacked By ShuJaira Turkhackteam.Org (234/0)
  15 ธ.ค.58 ด่วนที่สุด  การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (804/0)
  15 ธ.ค.58 ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปเป็นเดือน ม.ค.๕๙ (489/4)
  9 ธ.ค.58  การพัฒนาครูศิลปะ ดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (835/5)