จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อม และมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อม และมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ในปีการศึกษา 2562 ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 60 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นในการจัดสรรเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นในการจัดสรรเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)//////

(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่: 20 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 35 ครั้ง

 คลังเขต 3 เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 19 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 22 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
          

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแคน ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 19 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 37 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
          

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 18 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 27 ครั้ง
 ศรีสะเกษ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต จัดแสดงผลงานนักเรียนในงาน Open house : เปิดบ้านเด็กไทย 4.0
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open house : เปิดบ้านเด็กไทย 4.0 @ Anubanw... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 16 มี.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 84 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง
           

ด้วย เทสโก้โลตัส ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาหารดีให้พี่น้อง ในส่งโครงการเรื่องราว รูปภาพหรือคลิป VEO ตามกติกาและเงื่อนไขเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณให้กับนักเรียนตลอดท้งปีการศึกษา 2562/2563 รายละเอีียดตามเอกสารที่แนบ

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  การประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
           

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 จะดำเนินการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบต่อไป

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 1 ครั้ง


  การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวันเสมาพิทักษ์) ปี 2562
           

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันะ์การคักเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน ปี 2562 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 3 ครั้ง
  แจ้งขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
           

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดแนบ

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.62 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 31 ครั้ง

  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การก่อหนี้ การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
           

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การก่อหนี้ การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดแนบ

นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.62 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 22 ครั้ง
  แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
           

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดทำขึ้นและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.62 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 6 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::