http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๕ พ.ค.๕๗:พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้/ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่าน: 44181

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

การรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศก.๑ รับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมเพชร และมีการกำหนดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ดังนี้
<< คำสั่งกรรมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี(ชาย) >>
<< คำสั่งกรรมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี(หญิง) >>
<< กำหนดการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี(หญิง) >>
<< กำหนดการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี(ชาย) >>
<< กำหนดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล >>
<< กำหนดการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี(หญิง) >>
<< กำหนดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส >>
<< กำหนดการแข่งขันแฮนด์บอลหญิง อายุ 12 ปี >>
<< กำหนดการแข่งขันฟุตบอล อายุ 12 ปี >>
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 ส.ค.57 อ่าน: 1297 ถาม: 7   

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๕๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมทั้งการจัดประสบการณ์สำคัญให้ครูได้นำความรู้ไปจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนลินี กุดหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูจากศูนย์การศึกษาปฐมวัยต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในรุ่นที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน โดยมีนางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ //////////////
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 ส.ค.57 อ่าน: 782 ถาม: 0   

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๕๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมทั้งการจัดประสบการณ์สำคัญให้ครูได้นำความรู้ไปจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนลินี กุดหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูจากศูนย์การศึกษาปฐมวัยต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อเตรียมทักษะเด็กสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในรุ่นที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน โดยมีนางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ //////////////
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 ส.ค.57 อ่าน: 841 ถาม: 0   

การทำนาแบบดั้งเดิมตามรอยวิถีแบบพอเพียง ร.ร.ชุมชนหนองสังข์
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการ “การทำนาแบบดั้งเดิมตามรอยวิถีแบบพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิตบ้านหนองสังข์ โดยการทำนาแบบดั้งเดิม ปลอดสารเคมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับเกียรติจากนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอวังหิน นายสมชาย จันทะเสน ประธานกลุ่ม CEO วังหิน ๒ นายคงศักดิ์ งามล้วน ผอ.โรงเรียนบ้านโพนยาง นายธีรวัตน์ ประมาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตีกา นายวิเชียร กันตรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติร่วมดำนากับนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายระยัพ ดวงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการทำนาแบบดั้งเดิมรวมทั้งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า คืนป่าให้โลก ณ บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนหนองสังข์อีกด้วย
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 27 ส.ค.57 อ่าน: 687 ถาม: 0   

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนและมามอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๗ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 25 ส.ค.57 อ่าน: 2832 ถาม: 1    

เลขาธิการ กพฐ.เปิดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงแรมวาสิฏฐี อ.เมืองสุพรรณบุรี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่นที่ ๒ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ในส่วนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มีนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และนางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการอบรม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ได้นำมาจัดแสดงในห้องประชุมอบรมครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 25 ส.ค.57 อ่าน: 2663 ถาม: 0    

ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
ระบบรายงานข้อมูลการติดตาม สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๗
<< เข้าระบบส่งแฟ้มรายงาน >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 ส.ค.57 อ่าน: 5320 ถาม: 23   

การเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗
ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่นวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงมีประกาศการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้กำหนดวัน เวลา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. .และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งให้สมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตามวัน เวลา ดังกล่าว .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 13 ส.ค.57 อ่าน: 20431 ถาม: 13    

ระบบรับสมัครแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่ม CEO ปี 2557

<< แก้ไขกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ล่าสุด >>
<< หลักฐานประกอบการแ่ข่งขันนักเรียน กศ.พิเศษ เรียนร่วม >>
<< เกณฑ์การแข่งขัน >>
<< กำหนดการแข่งขัน สพป.ศก.๑ >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับประถมศึกษา >>
<< จำนวนตัวแทน ระดับขยายโอกาส >>
ผลการจับสลากลำดับที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคฯ
สพป.ศก.1 ได้ลำดับที่ 36
สพป.ศก.2 ได้ลำดับที่ 35
สพป.ศก.3 ได้ลำดับที่ 41
สพป.ศก.4 ได้ลำดับที่ 37
<< คำสั่งกรรมการ CEO พยุห์ >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO กลาง กร.(ล่าสุด) >><< กำหนดการแข่งขัน >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ทักษิณ กร. >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO น้ำเกลี้ยง >>
<< คำสั่งกรรมการ CEO ยางชุมน้อย >><< กำหนดการแข่งขัน >>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 ก.ค.57 อ่าน: 70739 ถาม: 55   


ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 257668 ถาม: 20    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง ประเมินโรงเรียน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (42/0)
 • ร.ร.วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม อ.เมือง โครงการฝึกอบรม ป้องกันยาเสพติด "ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ" (97/1)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม CEO วังหิน 1 (162/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลทุ่ม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 27-31 สิงหาคม 2557 (231/0)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CEO น้ำเกลี้ยง (228/0)
 • ร.ร.บ้านร่องสะอาด อ.พยุห์ โครงการพรหมสวัสดิ์ใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ (364/19)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โครงการอบรมผู้นำนักเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  (670/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ คุณมานี พวงศรี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักเรียน  (687/0)
 • ร.ร.บ้านบกแดงผักขะย่า อ.โนนคูณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ ของโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า  (721/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ขอขอบคุณ คุณครูอุไร ศิริบูรณ์  (725/0)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ ทหารตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ  (754/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ กิิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557  (1032/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต สู่โรงเรียนสุจริต  (1012/1)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ นำเสนอผลงานกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (1042/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ นำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  (1192/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557  (1040/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี 2557  (1040/0)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้ครู 2557  (1107/3)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  (1436/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม  (1309/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ นำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน  (1313/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ โครงการเสริมประสบการณ์ "ศิลปะอนุบาล นิทานสนุก"  (1431/0)
 • ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ กีฬากลุ่ม CEO โนนคูณ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโพธิ์ โพธิ์ทองวิทยา  (1500/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน  (1474/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส้วมสุขสรรค์ปี ๒๕๕๗  (1354/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.เมือง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (1358/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน คัดเลือกตัวแทน CEO วังหิน 1  (1522/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพัน์ภาพกิจกรรมการมอบทุนของมูลนิธิเอสซีจี ปันโอกาส วาดอนาคต   (1355/0)
 • ร.ร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การอบรมโครงการโรงเรียนสีขาว:ห้องอุ่นใจ  (1401/0)
 • ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี อ.พยุห์ กิจกรรมวันแม่  (1442/0)
 • ร.ร.บ้านอาลัย อ.กันทรารมย์ ทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา  (1586/0)
 • ร.ร.บ้านอาลัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (1806/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (1724/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   (2041/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ การอบรมสัมมนาโครงการโรงเรียนสีขาวห้องเรียนอุ่นใจเทิดไท้องค์ราชินี  (1957/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ อบรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ  (2230/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  (2410/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ส่งครูย้าย นายธนพจน์ จำชาติ เพื่อรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข  (2322/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  (2466/0)
 • ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดโรคพยาธิ ปี 2557  (2551/0)
 • ร.ร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) อ.กันทรารมย์ ส่งภาพประชาสัมพันธ์ WE ARE ASEAN PAKPAWSHOOL  (2484/0)
 • ร.ร.บ้านจาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษางานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  (2491/0)
 • ร.ร.บ้านดูนสิม(อสพป.8) อ.กันทรารมย์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล  (2753/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรค์ต่อต้านไข้เลือดอออกและอย.น้อย  (2683/0)
 • ร.ร.บ้านผักขะ อ.ยางชุมน้อย ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน  (2786/0)
 • ร.ร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง อบต.บ้านโพนค้อสนับสนุนงบประมาณอบรมคุณธรรมนักเรียน 40,000 บาท  (2872/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557  (3046/0)
 • ร.ร.บ้านน้ำคำ อ.เมือง ทัศนศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี  (3096/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันอาเซียน  (3135/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน กิจกรรมอาเซียน  (3222/0)
 • ร.ร.จินดาวิทยาคาร 3 อ.เมือง จินดา3ชนะเลิศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  (3288/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมพิธีเปิด"เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"  (3449/0)
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย การแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ยางชุมน้อย  (3393/3)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (3378/0)
 • ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ระดมแรงระดมทรัพย์สร้างสแตนเชียร์เพื่อเด็กนักเรียน  (3403/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การเข้ารับตราพระราชทาน  (3482/3)
 • ร.ร.บ้านหนองครก อ.เมือง งานวันASEAN DAY ร.ร.บ้านหนองแวง  (3532/1)
 • ร.ร.บ้านกอกหัวนา อ.กันทรารมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557  (3507/2)
 • ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2  (3516/2)
 • ร.ร.บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) อ.กันทรารมย์ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (3439/0)
 • ร.ร.บ้านสะมัด อ.วังหิน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  (3568/0)
 • ร.ร.บ้านโนนดู่ อ.วังหิน ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านโนนดู่ วังหิน ๒  (3460/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557  (3627/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  การจัดงานเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินการจัดงานเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย"ประเทศไทย" ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจ้งรายละเอียดการจัดงานดังนี้
๑. แจ้งครูปฐมวัยที่มีรายชื่อในคำสั่ง (คำสั่งส่งตู้รับหนังสือของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๒. แจ้งครูปฐมวัยที่มีรายชื่อในคำสั่ง (คำสั่งส่งตู้รับหนังสือของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว) เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงสำหรับครูผู้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๓. แจ้งครูปฐมวัยโรงเรียนละ ๒ คน ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ ๔ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ส.ค.57 อ่าน: 1573 ถาม: 7   

รร.บ้านลือชัยฯ รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิ ม.๖ จำนวน ๑ อัตรา
          ด้วย รร.บ้านลือชัยฯ อ.กันทรารมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิการศึกษา ม.๖ หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/ต่อเดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๗ เว้นวันหยุดราชการ ที่ รร.บ้านลือชัยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ส.ค.57 อ่าน: 204 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แบบประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอ่อนหวาน ปี 2557
           แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กรุณากรอกแบบประเมินตนเองสำหรับโรงเรียนสำรวจข้อมูลว่าโรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนที่ไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนหรือไม่ แล้วกรอกรายละเอียดด้านล่าง ตามไฟล์ที่แนบมานี้ และส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ส.ค.57 อ่าน: 370 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารหมายเลข 3/1 ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)ขอให้รีบดำเนินการจัดส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ด้วย
          ดังเอกสารที่แนบฯ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 ส.ค.57 อ่าน: 376 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลรถ รับ-ส่ง นักเรียน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้สถานศึกษาสำรวจข้อมูลรถ รับ-ส่ง นักเรียน และจัดส่งข้อมูลที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ส.ค.57 อ่าน: 783 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
          ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายแจ้งให้บุคคลที่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่แนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ส.ค.57 อ่าน: 916 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” และงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
          ด้วยสมาคมสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักบริหาร การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สมาคมสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” และงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในสังกัดเข้าร่วมชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ส.ค.57 อ่าน: 845 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับการประสานจาก สพฐ. ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. เพิ่มเติม ปัจจุบันเงินเดือนต็มขั้น 53,080 บาท ได้รับ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้ที่เสนอขอไว้ในปี 2556 ไม่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา ทุกตำแหน่ง ให้ไปติดต่อเพื่อยื่นความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 พร้อมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่เต็มขั้น 4. สำเนาคำสั่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5. สำเนาราชกิจจานุเบิกษา ท.ช. 6.สำเนาทะเบียนบ้าน 7. สำเนาก.พ.7 อย่างละจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์เสนอขอพระราชทานแต่อย่างใด มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อคุณสรัญญา เถาว์บุญ 087-2417885 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 14 ส.ค.57 อ่าน: 5389 ถาม: 20  แฟ้มแนบ 

  แฟ้มกรอกข้อมูลการติดตามข้อมูลโรงเรียน (e-MES) ปี ๒๕๕๗
          แฟ้มกรอกข้อมูลการติดตามข้อมูลโรงเรียน (e-MES) ปี ๒๕๕๗
<< แฟ้ม Excel 2010 >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 13 ส.ค.57 อ่าน: 6091 ถาม: 21   

  ด่วนที่สุด การเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
          ให้โรงเรียนที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้แจ้งผ่านเว็บไชต์เขต หรือ แจ้งได้ที่เบอร์โทร ๐๘๕- ๗๗๗-๓๒๐๓ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 8 ส.ค.57 อ่าน: 4773 ถาม: 4  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::