http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 67356

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

นำเสนอการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนที่ประสบผลสำเร็จ
วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้นำเสนอผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน( Spirit Of ASEAN) กลุ่มเป้าหมาย 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานศึกษาในโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN Learning School) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นสถานศึกษาต้นแบบในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน(Sister School) และโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190 สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นสถานศึกษาต้นแบบในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน(Buffer School)
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 29 ม.ค.58 อ่าน: 9 ถาม: 0   

ชมรม ร.ร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ จัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ โดยชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มของโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขต โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น ๔๗ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการแข่งขันความสามารถทางวิชาการทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ให้เป็นเวทีการแข่งขันในระดับจังหวัด กิจกรรมการแข่งขันจำนวน ๑๕๘ รายการ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๔๘ คน ซึ่งมีนายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานชมรมฯกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯโดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ คณะครู นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 29 ม.ค.58 อ่าน: 5 ถาม: 0   

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ จัดเข้าค่ายวิชาการนักเรียนเพื่อเตรียมการทดสอบ O-NET
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ซึ่งมีนักเรียนจาก ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ร.ร.บ้านซำโพธิ์ ร.ร.บ้านแทงวิทยา และร.ร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๘ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕กลุ่มสาระหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น เริ่มดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ซำ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวนิตยา รจนัย นางสาวณิชชา พิชญธนากร และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีนายไพบูลย์ บุตรมี ผอ.ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ในนามตัวแทนครอบครัวตำบลซำและประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ นายจำเนียร ป้องกัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองครก ประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ นายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านแทงวิทยา นางวันดี พรหมมา ผอ.ร.ร.บ้านซำโพธิ์ นายพรหมทิพย์ ทองแท้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ดีพูล ผอ.ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ นายรณรงค์ หนองคู ปลัด อบต.ซำ นางธัญญาณ์ ภูมาพันธ์ธนิส นักวิชาการศึกษา อบต.ซำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 29 ม.ค.58 อ่าน: 7 ถาม: 0   

มติ ครม.เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๘ เห็นชอบ ย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ จังหวัด
1. นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผวจ.อุบลราชธานี
2. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 28 ม.ค.58 อ่าน: 191 ถาม: 4   

รายงานผลทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตเครือข่าย รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12
รายงานผลทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตเครือข่าย รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12

<< เข้าเว็บไซต์การแข่งขัน >>

.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 24 ม.ค.58 อ่าน: 848 ถาม: 35   

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ๑๗-๑๙ กพ.๕๘
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ๑๗-๑๙ กพ.๕๘ ดังนี้
- ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มค.58 (ที่หน้าเว็บหลัก)
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 - 17 มค.58 (ใช้ user password ของโรงเรียน)
- แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 - 31 มค.58 (ใช้ use password ของโรงเรียน)
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กพ.58 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
- เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กพ.58
<< use password โรงเรียน >>
<< ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ >>
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 7 ม.ค.58 อ่าน: 3331 ถาม: 7    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 650091 ถาม: 18    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสังฯ (4/0)
 • ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ จัดโครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (34/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (21/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง เรื่องเก่า...ยังไม่ได้เล่า (29/1)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง บายศรีสู่ขวัญให้ผอ. (43/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง การเข้าค่ายวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2557  (54/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  (52/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับคณะนายทหาร ร้อยเอกปรีญา โนนสัง  (90/1)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อ.พยุห์ โครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  (63/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู่อาเซียน และค่ายติวเข้มนักเรียนเตรียมสอบ O-NET , NT ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลทุ่ม  (88/1)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  (49/0)
 • ร.ร.บ้านหยอด อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านหยอด ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิจสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด ทุจริต โกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ  (61/0)
 • ร.ร.บ้านหยอด อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านหยอดเปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบสามัญ 336  (46/0)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง อบรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  (695/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อ.พยุห์ วันครูอำเภอพยุห์ ประจำปี ๒๕๕๘  (70/0)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  (892/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบจักรยานยืมเรียน  (38/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net)  (37/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  มาตรการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เชิญประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชร .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 7 ก.พ.58 อ่าน: 88 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  คำสั่ง O-Net ชั้น ม.3 เพิ่มเติม
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งรายละเอียด คำสั่ง O-Net ชั้น ม.3 เพิ่มเติม สนามสอบโรงเรียนรวมสินวิทยา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ม.ค.58 อ่าน: 63 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำเดือน มกราคม 2558 โอนวันที่ 28 มกราคม 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ม.ค.58 อ่าน: 50 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอความร่วมมือแจ้งให้ข้าราชการครูร่วมเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557
           ตามที่่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบตามโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.6 และม.3 ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงแต่งตั้งบุคลากรตามรายชื่อที่แนบร่วมเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ม.ค.58 อ่าน: 85 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การย้ายและการย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวพนักงานธุรการ
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายและการย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวพนักงานธุรการให้ยื่นแบบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ม.ค.58 อ่าน: 100 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบตามโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ในวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น การนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่ารับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับเงิน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 ม.ค.58 อ่าน: 67 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานและข้อราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 28 ม.ค.58 อ่าน: 97 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะ
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ม.ค.58 อ่าน: 266 ถาม: 3  แฟ้มแนบ 

เพิ่มเติมเอกสารการสมัครตำแหน่งกลุ่มทั่วไป
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพิ่มเติมประกาศในข้อ๓.๒.๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซด์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และข้อ ๓.๒.๒ เอกสารประกอบการ สมัคร กลุ่มทั่วไป ใน ข้อ 6 เพิ่มเติมเอกสารการประเมิน ภาค ข รายละเอียดตามประกาศ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 ม.ค.58 อ่าน: 514 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

การจัดทำข้อมูลพนักงานราชการ/อัตราจ้างทุกกรณี
          ด้วย สพฐ.ขอข้อมูลพนักงานราชการ/อัตราจ้างในสถานศึกษาทุกตำแหน่ง เพื่อประกอบการคัดเลือกกรณีพิเศษ ให้จัดส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นภารกิจเร่ง่วนในการจัดทำข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้พนักงานราช/อัตราจ้างในโรงเรียนทุกคนจัดทำข้อมูลตามแบบที่แนบ ส่งทาง E-mail:saranya_ssk1@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 ม.ค.58 อ่าน: 610 ถาม: 10  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::