http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | หมายเลขโทรศัพท์
 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ สนง.
e-Filing
บุคลากร

porno

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

porno

ข้อมูลนักเรียน ปี 59
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา

porno

ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.

porno

สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
กลุ่มโรงเรียน .

porno

รหัสโรงเรียน

rokettube

แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ

porno

เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ

porno

พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
บางกอกโพสต์
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006

porno

ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
ครูวันสอน™ Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน

porno

เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.

porno

กรมบัญชีกลาง

porno

วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแกรมติดตั้ง SMIS
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๒๑ มีค.๕๙:ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน-ดี เก่ง มีความสุข อ่าน: 633

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษา ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบลไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ตามที่ได้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นำเทคโนโลยีมาใช้ บริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย เป้าหมายคุณภาพ” การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษา ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนดีประจำตำบล ๕๕ โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน ๑๐ โรงเรียนๆละ ๒ คนเข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สำหรับ STEM ศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการได้แก่ วิทยาศาสตร์(Science)เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics)โดยนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการกับชีวิตจริงและการทำงาน ลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา คือเป็นการสอนที่เน้นบูรณาการ ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง ๔กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การท้าทายความคิดของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 23 พ.ค.59 อ่าน: 16 ถาม: 0   

สพป.ศก.๑ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๐ พ.ค. ๕๙
ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายปรเมษฐ์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต (มัธยมศึกษา) ถนนรัตนวงษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 19 พ.ค.59 อ่าน: 32 ถาม: 2   
หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1
เข้าระบบ AMSS++ | แก้ไขผู้ใช้งาน | คู่มือ | สถิติ | ดูหนังสือทั้งหมด

วันส่ง เรื่อง จากกลุ่ม รับแล้ว

วันส่ง หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง << ดูหนังสือทั้งหมด >> สถานะ

  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต1
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
          
สพป.ศก.เขต ๑ ขอแจ้งเรื่อง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 พ.ค.59 อ่าน: 177 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
          
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับ หม่อนไหม จัดทำโครงการมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อวงการผ้าทอพื้นเมืองของไทย โดยจัดกิจกรรมประกวดผ้าทอพื้นเมือง ประเภทผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ และสตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖๕๓๙๒๐๔ www.uthaicc.ac.th และกรมหม่อนไหม หรือหน่วยงานกรมหม่อนไหม ทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๕๘๗๙๒๔-๖ หรือ ๑๒๗๕ www.qsds.go.th และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.bcca.go.th รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 24 พ.ค.59 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ปี 2558
          ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ป.ม. จำนวน 17 ราย และอยู่ระหว่างรอกำหนดการเข้าเฝ้านั้น สพฐ.แจ้งกำหนดการเข้าเฝ้าในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยให้ไปรับบัตรเข้าเฝ้าด้วยตนเอง ที่อาคารสพฐ. 2 ชั้น 6 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการ หากรับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ให้ติดต่อรับที่ห้องประชุมสพฐ. 5 ชั้น 9 เวลา 07.00 - 10.00 น. โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติดังรายละเอียดตามหนังสือที่แนบนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 พ.ค.59 อ่าน: 20 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
          ด้วย สพฐ. แจ้งกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถติดต่อรับบัตรเข้าเฝ้าได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลาราชการ ที่อาคาร สพฐ. ชั้น 6 (อาคารกรมสามัญศึกษาเดิม) สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับจากสพฐ.แล้ว .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 พ.ค.59 อ่าน: 93 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ แจ้งอบรม STEM ศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมเพชร สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 19 พ.ค.59 อ่าน: 222 ถาม: 1   

เชิญประชุม (เฉพาะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ)
          อำเภอเมืองศรีสะเกษ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ แจ้งและอนุญาตให้ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน ในวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 18 พ.ค.59 อ่าน: 117 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศสอบราคาติดตั้ง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้า
          ด้วย รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศสอบราคาติดตั้ง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้า
รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.เมือง
รร.บ้านพะแนนวิทยา อ.กันทรารมย์
รร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ
รร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง
รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 พ.ค.59 อ่าน: 108 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (School Mis)
          ด้วย สพฐ.แจ้งโรงเรียนในสังกัด จัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการการเรียน(school mis) ( สิ้นปีการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดนั้นยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เสร็จโดยด่วน
<< เข้าระบบรายงานข้อมูล>>
<<รหัสผ่านโรงเรียน>>
<<ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล >>
.
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 16 พ.ค.59 อ่าน: 466 ถาม: 17   

แจ้งจัดทำข้อมูลบุคคลในครอบครัว
          ด้วย สพฐ.แจ้งการขอใช้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานครอบครัวและที่อยู่)เพื่อใช้ในการการจัดทำฐานจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จึงขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำทุกท่าน จัดทำฐานข้อมูลบุคคลครอบครัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้ จัดส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการต่อไป .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 16 พ.ค.59 อ่าน: 342 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ประกาศ การพิจารณาคัดเลือกครูให็ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประกาศพิจารณาคัดเลือกครูให้ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 16 พ.ค.59 อ่าน: 209 ถาม: 2  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473
กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473
หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::