http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 83855

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๙ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งการมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็น ๑๐ อันดับแรกของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษและโรงเรียนมารีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษาก้าวไปในอาเซียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การศึกษาปฐมวัย เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาน้อมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการด้านลูกเสือ-ยุวกาชาด ภายในการจัดงาน“เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 เม.ย.58 อ่าน: 11261 ถาม: 0    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 793334 ถาม: 20   
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง กิจกรรมวันวิสาขบูชา (9/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (9/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (31/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (31/0)
 • ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง การประชุมวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO น้ำเกลี้ยง (20/0)
 • ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านรุ่งจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (19/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อ.เมือง วันวิสาขบูชา (16/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี ม.ภัฏศรีสะเกษพร้อมคณะ เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองบาง (19/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน (32/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ โครงการ D.A.R.E. (27/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่..อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   (55/0)
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ การเข้าค่ายนักเรียนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ  (59/0)
 • ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์ ประชุม/สัมมนาโครงการ "โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต(เครือข่ายโรงเรียนสุจริต)  (63/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ จนท.สพป.ศก.1 บริการซ่อมแซมระบบไอซีที  (85/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (90/1)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  (173/1)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ ประชุมผู้ปกครอง  (167/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ประธานกลุ่มฮีโร่จิตอาสาบริจาคสิ่งของต่างๆแก่นักเรียน  (149/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2558  (132/0)
 • ร.ร.บ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกล้วยประชุมผู้ปกครองเก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2558  (181/0)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน  (138/0)
 • ร.ร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ กิจกรรมเพาะต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558  (140/1)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558  (223/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  (142/0)
 • ร.ร.บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2558  (124/0)
 • ร.ร.บ้านเปือย อ.เมือง รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (155/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ พิธีเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย  (157/1)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง รับฟังการถ่ายทอดสดนโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (165/2)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558  (165/1)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558  (151/1)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง โรงเรียนจิ๋ว พยายามจะแจ๋ว ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  (188/1)
 • ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘   (177/1)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (189/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558  (312/0)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (158/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เสนอประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ฯ เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 ก.ค. 2558 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
<< หนังสือ >>
<< โครงการ >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 10 ก.ค.58 อ่าน: 78 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

เชิญประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
          
สพป.ศก.เขต ๑ กำหนดการประชุมประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดังรายละเอียดแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 5 มิ.ย.58 อ่าน: 330 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

แบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ สพป.ศก.1
          
ด้วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จะได้ดำเนินการจัดทำนโยบายในการบริหารงานบุคคล ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอความอนุเคาระห์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ตอบแบบสอบถามและจัดส่งในวันประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนมิถุนายน ที่กล่องรับแบบสอบถามด้านหลังห้องประชุมเพชร วันที่ 9 มิถุนายน 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 4 มิ.ย.58 อ่าน: 260 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
          
สพป.ศก.เขต ๑ กำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
โดยดาวน์โหลด ข้อประชุมฯ ได้ทางหน้าเว็บไซต์ สพป.ศก.เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 3 มิ.ย.58 อ่าน: 363 ถาม: 1  แฟ้มแนบ 

  แจ้งโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2558
          
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศในการบริหาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center 2015 (DMC ) ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน จำนวน ๑ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<<หนังสือ>>
<<กำหนดการอบรม>>
<<เข้ากรอกข้อมูล DMC>
<< รายชื่อ นร.ซ้ำซ้อน >>
แจ้งเลือนการอบรม ในกลุ่มอำเภอเมือง จากวันที่ 29 พ.ค. 58 เป็น 2 มิ.ย.58 เนื่องจากห้องประชุมเพชรไม่ว่างครับ จึงขออภัยในความไม่สะดวก .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 2 มิ.ย.58 อ่าน: 546 ถาม: 4   

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จากเดิม 9-11 เม.ย. 2558 เป็น 21-23 พ.ค. 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ค.58 อ่าน: 5651 ถาม: 9  แฟ้มแนบ 

  การดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
           ด้วย สพฐ. ได้มีนโยบายในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จึงแจ้งเอกสารประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 พ.ค.58 อ่าน: 19 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือน พ.ค.58
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำเดือน พ.ค.58 โอนวันที่ 28 พ.ค.2558 เอกสารดังแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 พ.ค.58 อ่าน: 19 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
          ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศการคัดเลือกดังกล่าวให้ทราบ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
<<เอกสารแนบ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 พ.ค.58 อ่าน: 25 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
          ด้วย อพวช.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร STEM กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 29 พ.ค.58 อ่าน: 20 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::