จนท.เข้าส่งข่าว เว็บไซต์ รร. Data ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

  ข่าวสารสำคัญประจำวัน

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนและเปิดป้าย ?อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก? โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน รั... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 33 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อเตรียมการแข่งขันก... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 27 ครั้ง

 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 196 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตรและเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอโนนคูณ
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 9 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 188 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 7 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 265 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในก... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 7 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 108 ครั้ง

  ระบบงานสารบรรณ << เข้าระบบ AMSS++ >> | << แก้ไขผู้ใช้งาน รร. >> | << คู่มือการใช้ AMSS++ >> | << สถิติรับหนังสือ >>

  ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.62
           

นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.62 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
           

ด้วย ในปี ๒๕๖๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ ๘,๐๐๐ ราย ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้กระทบต่อการประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 11 ครั้ง


  ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การมาติดต่อราชการอาจไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่แนบ

นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
           

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 27 ครั้ง

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ
           

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.62 โดย: จันทิมา วงศ์จอม อ่านแล้ว: 12 ครั้ง
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)
           

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)ให้กับโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับดังแฟ้มที่แนบนี้

นำเสนอเมื่อ 19 ก.พ.62 โดย: วัชรพล สุขตะ อ่านแล้ว: 67 ครั้ง

  กระดานข่าวการศึกษา            << ตั้งกระทู้ >> << ดูทั้งหมด >>   กระดานข่าว อัตราจ้าง/พนักงานราชการ << ตั้งกระทู้ >>    << ดูทั้งหมด >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: mail@sisaketedu1.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474 | กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473 | กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472
กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473 | หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด
:: ::