http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 71470

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต๑
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายพงศ์เฉลิม เปาริก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายฤกษ์ชัย ทองคำ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมเดช โนนน้อย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน โดยการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 3 มี.ค.58 อ่าน: 1217 ถาม: 2   

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 680085 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 (24/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (20/0)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง (66/2)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรม เรียนรู้กับวิทยากรภายนอก (53/1)
 • ร.ร.บ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง กิจกรรม ทำบุญวันมาฆบูชา (50/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันมาฆบูชา (55/1)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมวันมาฆบูชา (69/1)
 • ร.ร.บ้านลือชัย อ.กันทรารมย์ กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี (96/0)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง กิจกรรมวันมาฆบูชา 2558 (266/1)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง จัดกิจกรรม Open House (328/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ทำบุญวัน   (116/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 27 ก.พ 58  (107/0)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ NT แบบทดสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  (98/0)
 • ร.ร.บ้านดงยาง อ.วังหิน กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  (238/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  (148/0)
 • ร.ร.บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) อ.กันทรารมย์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับท้องถิ่น(LAS)  (125/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง พิธีมอบโรงอาหาร เสาธงชาติ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ที่ดิน รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และมอบทุนการศึกษา  (138/0)
 • ร.ร.บ้านอะลางหัวขัว อ.พยุห์ ทดลองส่ง ทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง วันที่ ๓ มี.ค.๕๘  (158/0)
 • ร.ร.เทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง ทดลอง ทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง วันที่ ๓ มี.ค.๕๘   (138/0)
 • ร.ร.บ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  (137/0)
 • ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ยินดีต้อนรับ ครูส้ม ผู้มาใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้ครูฝึกสอนที่จะจบการศึกษา  (307/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  (293/1)
 • ร.ร.บ้านเจี่ย อ.กันทรารมย์ การ X-Ray สถานศึกษา  (289/0)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง แจ้งกำหนดการรับมอบโรงอาหาร "ร่วมใจแบ่งปันสุข" โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง  (284/1)
 • ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง เข้ารับการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2557  (322/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง อ.โนนคูณ ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล  (302/0)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง ประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (336/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2557  (298/1)
 • ร.ร.บ้านหนองแคนหนองเทา อ.เมือง คณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมโรงเรียน  (312/2)
 • ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง โค้งสุดท้าย....เตรียมรับมอบโรงอาหาร “ร่วมใจแบ่งปันสุข” , เสาธงชาติพร้อมฐาน ที่ดินและรั้วโรงเรียน  (281/0)
 • ร.ร.บ้านโนนอีปังโพนวัว อ.เมือง เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557  (340/1)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ การจัดงานผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารอนุบาลปี 2  (341/0)
 • ร.ร.บ้านคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ภาพประชาสัมพันธ์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านคูบ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี(คลิ๊กที่รูปภาพค่ะ)  (363/0)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 32
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 32 เพื่อเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 9 เม.ย.58 อ่าน: 310 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
          สพฐ. ได้ทำ MOU กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" เป็นกิจกรรมที่แข่งขันภายในสถานศึกษาเอง เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2558 และหมดเขตการส่งเอกสารในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 มี.ค.58 อ่าน: 174 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 2/1)
          ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสารหมายเลข 2/1 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ให้จงได้ - ร.ร.มหาราช 3 -ร.ร.บ้านดู่ - ร.ร.บ้านกระถุน .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 มี.ค.58 อ่าน: 561 ถาม: 5   

  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการใช้และจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
           ด้วย สพป.ศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบางจะได้จัดอบรม การใช้และจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านหนองบาง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายการใช้และการจัดการข้อมูล Harddisk บรรยายโดยอาจารย์จากอาจารย์ราชภัฏศรีสะเกษ ภาคบ่าย จะเป็นเนื้อหาการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีค่าลงทะเบียนประกอบด้วย เอกสารและอาหาร คนละ 200 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุชาติ เทสันตะ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบาง โทรศัพท์ 086 245 8674 หรือทาง https://www.facebook.com/suchat.doctor?fref=ts .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 17 มี.ค.58 อ่าน: 28 ถาม: 1   

  อบรมครูแกนนำ การจัดสอนค่านิยม ๑๒ ประการโดยการใช้ขบวนการลูกเสือเป็นฐาน
          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินการฝึกอบรม การสอนค่านิยม ๑๒ ประการโดยการใช้ขบวนการลูกเสือเป็นฐาน ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงแจ้งมาตามรายละเอีดดตามเอกสารที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครู
          ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดทำโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาดังนี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 5 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม
          ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเสริมความแข็งแกร่งวิชาชีพครู จำนวน ๑๑ กิจกรรม จึงใคร่เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 5 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ ๒๑
          ด้วยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยแจ้งว่ามูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกันดำเนินงานตามโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครู จึงแจ้งให้ครูในสังกัดทราบ และสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 4 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

 
           .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 7 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ ๒๑
          ด้วยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยแจ้งว่ามูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมมือกันดำเนินงานตามโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครู จึงแจ้งให้ครูในสังกัดทราบ และสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 6 มี.ค.58 อ่าน: 9 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::