http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
วันจันทร์ที่ ๑๗ มี.ค.๕๗ : คุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ “ผู้นำของไทยในยุค 2020” อ่าน: 8149

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมบุคลากรด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ
วันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียนในสังกัด ๑๗๑ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดเวลา โดยมีนายสุบรรณ พงษ์จันโอ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายอนันต์ ถมทองทวี นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นางณัฏฐิกา สมบูรณ์ น.ส.ปรียพันธ์ สิริสิทธิกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เม.ย.๒๕๕๗
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 22 เม.ย.57 อ่าน: 373 ถาม: 2   

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 72035 ถาม: 15    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านขมิ้น อ.เมือง 80 ปีคืนสู่เหย้าชาวขมิ้น 57  (240/2)
 • ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองบาง  (264/2)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  (440/1)
 • ร.ร.บ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสงกรานต์ 2557  (152/1)
 • ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์ จัดแหล่งเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   (586/7)
 • ร.ร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมีชื่อเสียง  (723/10)
 • ร.ร.บ้านโนนแกด อ.เมือง รดน้ำดำหัว ขอพรคนเฒ่าคนแก่วันสงกรานต์ปี 57  (1281/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
  แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (DMC)
          แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data management center เพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตามปีปฎิทินการจัดเก็บและใช้ข้อมูล จึงขอแจ้งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษาผ่านเว็บไซค์
<<หนังสื่อและวิธีการกรอกข้อมูล>>
<< เว็ปเข้ารายงานข้อมูล >>
<<ผลคะแนน nt รร.บ้านหนองครก-รร.บ้านนำ้คำ >>
<<ผลคะแนน nt รร.บ้านหนองโนวิทยา - รร.บ้านนาดี >>
<<ผลคะแนน nt รร.บ้านโนสะอาดอีตู้ - รร.บ้านโคกสะอาด >>
<<ผลคะแนน nt รร.บ้านหนองหิน-รร.บ้านคูบ >>
<<ผลคะแนน nt รร.บ้านสะเต็ง-รร.บ้านเสมอใจ >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 เม.ย.57 อ่าน: 7196 ถาม: 89   

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
          
ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2557 มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 คน โดยคณะเยาวชนจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 18 ธ.ค.57 ณ ประเทศญี่ป่น บรูไน กัมพูชา เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย เพื่อร่วมอภิปรายในหัวข้อที่กำหนด เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศ การพักกับครอบครัวเจ้าภาพ และการไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศที่เรือแวะจอด รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 51 วัน
จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งส่งใบสมัครขอผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 30 เม.ย.57 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครโครงการฯ กรอบและแนวทางในการคัดเลือกผู้แทนจังหวัด และใบสมัครได้ทาง http://www.facebook.com/sisaketmsociety เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อบุคคลให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ต่อไป .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 เม.ย.57 อ่าน: 99 ถาม: 0    

  ขอความอนุเคราะห์ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ
          ด้วยโรงเรียนบ้านดงยางประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ โดยให้ผู้ผ่านคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 เม.ย.57 อ่าน: 184 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  การประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
          
ด้วย สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ส่งประกาศฯ มาเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับบุคลากร ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังรายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 22 เม.ย.57 อ่าน: 174 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  รร.บ้านดงยาง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานราชการ
          รร.บ้านดงยาง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานราชการ
<< ประกาศ รร.บ้านดงยาง >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 8 เม.ย.57 อ่าน: 2172 ถาม: 0    

  ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนาร เข้าร่วมโครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 1 เม.ย.57 อ่าน: 4113 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ประชุมสัมมานาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ได้กำหนดประชุมสัมมานาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 มี.ค.57 อ่าน: 4732 ถาม: 0    

การโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล สพป.ศก.เขต ๑ โอนเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
          
สพป.ศก.เขต ๑ ได้ดำเนินการการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล สพป.ศก.เขต ๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ โดยโอนเงินเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 31 มี.ค.57 อ่าน: 2921 ถาม: 13  แฟ้มแนบ 

  ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการThai Youth Initiative against Drugs เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 14-18 มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี่ถึง 26 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 มี.ค.57 อ่าน: 5533 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
          
ด้วย สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพป.ศก.1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่สมัครไว้ดูรายละเอียดได้ตามแฟ้มเนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 24 มี.ค.57 อ่าน: 4123 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::