http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | e-Filing | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด
 ข้อมูลทั่วไป
e-Filing
บุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สก.สค.ศธ.
คุรุสภา
ตรวจสิทธิสวัสดิการ
สมศ.
สก.สค.ศรีสะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เว็บเมล์
อนุมัติอาจารย์๓
วางแผนอัตรากำลังครู
ดาวน์โหลดโปรแกรม
กฎ,ระเบียบ ศธ.
รหัสโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
แบบ ๗๑๓๑
แบบเบิก กศ. ๗๒๒๓
แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
ศาลากลางศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ ๒
สพป.ศรีสะเกษ ๓
สพป.ศรีสะเกษ ๔
สพม.๒๘ ศก./ยส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการออนไลน์
กรุงเทพธุรกิจ
น.ส.พ.ดอทคอม
อ.ส.ม.ท.
มติชนรายวัน
ข่าวสด
คม-ชัด-ลึก
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เว็บเมล์ Thai.com
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
โพสต์ทูเดย์
BangkokPost
ติดตั้ง FreeBSD
เรียนโปรแกรม
สื่อ SkooolThai
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
กระจายอำนาจ ร.ร.
BeSpelled 2006
ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
Data on Web 50
เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
คู่มือประมาณราคา ๕๐
แผนที่โรงเรียน
เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
บ้านคุรุธานี สก.สค.
กรมบัญชีกลาง
วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
แบบคำขอย้ายครู
รายชื่อแผ่นDiscovery
ส่งข้อมูลทาง FTP
ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
รับนักเรียน ปี ๕๑
พบกันวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
มติประชุม กพท.ศก.1
แนวการเขียนSAR49
เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
รายงานการรับนักเรียน
นโยบาย สพฐ.๕๑
นโยบาย ผวจ.ศก.
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
โปรแรกมติดตั้งsmis
นโยบาย สพฐ.2554
งานวิจัย ศน.สมโภชน์
ประมาณการปี 2555
รับรองรางวัลระดับชาติ
แบบหนังสือตราครุฑ
เช็คความเร็วเน็ต
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
จันทร์ที่ ๘ กย.๕๗:การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา อ่าน: 75985

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๙ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งการมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็น ๑๐ อันดับแรกของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษและโรงเรียนมารีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษาก้าวไปในอาเซียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การศึกษาปฐมวัย เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาน้อมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการด้านลูกเสือ-ยุวกาชาด ภายในการจัดงาน“เปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
<< ภาพทั้งหมด > .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 เม.ย.58 อ่าน: 542 ถาม: 0    

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ (๑๗-๑๙ ก.พ.๕๘)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๒(๒๔ ม.ค.๕๘)
• ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔ (ธ.ค.๕๗ สกลนคร)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปี ๕๗ (ต.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๗ (ส.ค.๕๗)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ (๑๘-๒๐ ก.พ.๕๗)
• สหวิทยาเขต รร.อนุบาล ศก.ครั้งที่ ๑๑(๑๘ ม.ค.๕๗)
• ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.๑ ปี ๕๖ (ต.ค.๕๖)
• ทักษะวิชาการ ระดับ CEO ปี ๕๖ (ส.ค.๕๖)
• ใบประกาศโครงงานเปรม (๑๙ ก.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ (๑๓-๑๕ ก.พ.๕๖)
• เครือข่ายสหวิทยาอนุบาล จ.ศก. (๑๙ ม.ค.๕๖)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.ชัยภูมิ (๗-๙ ธ.ค.๕๕) [ รหัสพิมพ์ ]
• ใบประกาศอบรมงานสารบรรณ (๑๗ ก.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕ (๖-๑๖ ตค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑(๒๗-๒๙ มค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕๙ (๙-๑๑ ธ.ค.๕๒)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๔๙ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 15 พ.ค.56 อ่าน: 744813 ถาม: 19    
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย รับมอบเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์กีฬา (36/0)
 • ร.ร.กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อ.พยุห์ รับเชิญ เสวนาวิชาการ ณ สสส. กรุงเทพมหานคร  (285/4)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าว อัตราจ้าง/ธุรการ/พนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จากเดิม 9-11 เม.ย. 2558 เป็น 21-23 พ.ค. 2558 สถานที่เดิม .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 พ.ค.58 อ่าน: 930 ถาม: 5  แฟ้มแนบ 

ด่วนที่สุดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ. ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
          
ด้วย สพป.ศก.เขต ๑ ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ. ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.เขต ๑ โดยแบ่งการอบรมฯ เป็นรุ่น จำนวน ๓ รุ่น จีงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 พ.ค.58 อ่าน: 444 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
          สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ในระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 2558 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และสระว่ายน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที 4 พ.ค. 2558 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
<< รายชื่อวิทยากร >>
<< หนังสือคำสั่ง >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 15 พ.ค.58 อ่าน: 300 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

ขอให้รร.รายงานการประเมินผล DLTV ทางเวบไซต์
          ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ยังไม่กรอกข้อมูล จำนวน 28 โรงเรียนตามไฟล์ที่แนบให้เข้าการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ครูทุกคนที่สอนด้วยระบบ DLTV และรายงานเข้าระบบ และผู้บริหารให้ลงทะเบียนตามแบบของผู้บริหาร และรายงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนโปรดดำเนินการด่วน
<< เข้าระบบรายงาน >>
ดู Username, Password จากคู่มือการใช้งานระบบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 30 เม.ย.58 อ่าน: 1466 ถาม: 18  แฟ้มแนบ 

ประกาศโรงเรียนบ้านละเอาะ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
          ด้วยโรงเรียนบ้านละเอาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกมี 2 ตำแหน่ง คือ 1.1 ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท 1.2 ครูผู้สอน วิชาเอกอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทร 045 – 660340 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 เม.ย.58 อ่าน: 97 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ การจัดทำสัญญาค้าประกันและการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. การจัดทำสัญญาค่้ำประกันเกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 เม.ย.58 อ่าน: 86 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

  แนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมการทำสัญญาค้ำประกันเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
          สำนักงานเขพตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งสำเนาหนังสือเรื่องแนวทางวิธีการปฏิบัติตาม พรบ. ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 27 เม.ย.58 อ่าน: 73 ถาม: 0  แฟ้มแนบ 

รร.บ้านเขวา อ.กันทรารมย์ รับสมัครนักการภารโรง ๑ อัตรา ถึง ๓๐ เม.ย.๕๘
          ด้วย รร.บ้านเขวา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ สังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง ๕ เดือน รับสมัครถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ วันเวลาราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 เม.ย.58 อ่าน: 186 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
          ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย" ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมประชุมดังกล่าวรายละเอียดตามที่แนบ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 เม.ย.58 อ่าน: 158 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  

  เชิญประชุม
          ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จะดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาส ๗๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อำเภอพยุห์ .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 23 เม.ย.58 อ่าน: 186 ถาม: 0  แฟ้มแนบ  


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
กระดานข่าว SMIS
แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: ::