http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
  รายชื่อผู้ใช้ ระบบงานรับส่งเอกสารทางเว็บไซต์ สพท.ศก.1
ที่ รหัส สถานศึกษา อำเภอ ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร
1 202 บ้านกอก กันทรารมย์ นิกร ผุดผ่อง 5 ต.ค.58
2 204 บ้านเขวา กันทรารมย์ สมัย บาอินทร์ 12 ต.ค.58
3 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ เทียมจันทร์ ทาทอง 7 ต.ค.58
4 209 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ มัชฌิมา เหล็กกล้า 22 ก.ย.58
5 213 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ tomtom chaichai 21 ก.ย.58
6 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ วีระ เกษรัตน์ 5 ต.ค.58
7 221 บ้านอิปาด กันทรารมย์ ศุภชัย แสนโสม 10 ต.ค.58
8 239 บ้านเกาะ กันทรารมย์ ณรงค์ โสรเนตร 8 ต.ค.58
9 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ พรประภา รัชตะธนิตกุล 5 ต.ค.58
10 251 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ;วสุ วงศ์ประสาร 5 ต.ค.58
11 262 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ นางสิริกร ทิโน 5 ต.ค.58
12 263 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ มลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ 6 ต.ค.58

กลับไปรายการหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::