http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 

ระบบรับส่งหนังสือ สพท.ศก.1 E-office

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
- ด่วนมาก 13 พ.ย.58 ขอเชิญประชุม
945 06 แห่ง
- ด่วนมาก 6 พ.ย.58 การมอบทุนการศึกษา
504 03 แห่ง
0 43
1399 214 แห่ง
0 43
612 43 แห่ง
- 3 ต.ค.58 ขอให้โรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
523 14 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๙๐๓ 10 ก.ย.58 แจ้งงดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
6166 56 แห่ง
ที่ ศธ 04138/3747 1 ส.ค.58 ขอให้โรงเรียนและกลุ่มCEO.จัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2558)
1579 714 แห่ง
- 30 ส.ค.58 ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน สพป.ศก.๑
3320 818 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๓๔ ด่วนที่สุด 20 ส.ค.58 ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ นร.ป.๑-๖ ครั้งที่ ๓
2065 922 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๒๓ 19 ส.ค.58 รายชื่อ รร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ดาวเทียม ปี 2558
899 618 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๓๕๐๘ 19 ส.ค.58 ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ ๒/๕๗ กรณี นร.ซ้ำซ้อน
613 317 แห่ง
ที่ศธ 04138/ว3429 25 ส.ค.58 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม 2558)
2016 517 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๘๐๓ 15 ก.ค.58 รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย เดือน ก.ค.๕๘
3753 016 แห่ง
30 มิ.ย.58 )
4397 214 แห่ง
ที่ ศธ 04138/ว 2399 17 มิ.ย.58 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
4200 416 แห่ง
ที่ ศธ 04138/ว 2190 17 มิ.ย.58 ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าข้้นสูงของอันดับ
4338 120 แห่ง
ที่ ศธ 04138/ว 1988 17 มิ.ย.58 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
4242 019 แห่ง
308/2558 17 มิ.ย.58 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั้งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
4150 820 แห่ง
ว 2338 11 มิ.ย.58 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
4192 121 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๒๑๐๗ 10 มิ.ย.58 ให้ รร.ส่งรายงานบัญชีคุมอัตรากำลังบุคลากร (๑๐ มิ.ย.) ส่ง ๑๕ มิ.ย.๕๘
3706 016 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๒๑๑๙ 10 มิ.ย.58 การสรรหาครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙ ส่งถึง ๑๕ ส.ค.๕๘
3647 311 แห่ง
ศธ 04138/ว2233 5 มิ.ย.58 การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘9 มิ.ย. 2558
3434 012 แห่ง
ที่ ศธ 04138/ว 2188 2 มิ.ย.58 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558
1239 120 แห่ง
ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๘๙๙ ด่วนที่สุด 1 พ.ค.58 ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๗ พ.ค.๕๘
1624 022 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๑๘๐๗ 30 เม.ย.58 คู่มือการประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษ ๒-๓ พ.ค.๕๘
6990 017 แห่ง
ที่ศธ04138/ว 1659 8 เม.ย.58 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนข้้นเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
2060 020 แห่ง
- 3 เม.ย.58 การรับทุนการศึกษาฯ วันประชุมผู้บริหาร รร. ๑๐ เม.ย.๕๘
1084 017 แห่ง
- 1 มี.ค.58 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยฯ รายงานตัว ๙ มี.ค.๕๘
11831 726 แห่ง
ที่ ศธ 04138/ว 648 26 ก.พ.58 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
2389 131 แห่ง
- 25 ก.พ.58 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยฯ สอบวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๘
7267 115 แห่ง
ที่ ศธ 04138/2790 24 ก.พ.58 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2416 221 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๓๑ ด่วนมาก 3 ก.พ.58 แจ้งรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา ๙ ก.พ.๕๘
8865 025 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว๓๖๘ 30 ม.ค.58 ด้วย สพฐ.แจ้งเลื่อนแข่งขัน Crossword game ระดับประเทศ
921 019 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๔๖๗๒ ด่วนที่สุด 5 ม.ค.58 แจ้งวันรับทุนการศึกษา ๗ มค.๕๘
896 031 แห่ง
- 30 ธ.ค.57 รายละเอียดสนามสอบ และคำสั่ง จนท.คุมสอบ ONET ปี ๕๗
2534 731 แห่ง
๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ 29 ธ.ค.57 ให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1593 1033 แห่ง
ศธ04138/ว4725 29 ธ.ค.57 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558
1267 531 แห่ง
ศธ04138/ว4646 23 ธ.ค.57 การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
1145 037 แห่ง
ศธ04138/ว4645 23 ธ.ค.57 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 2
998 033 แห่ง
ศธ04138/ว4216 24 พ.ย.57 ขอเชิญรับมอบทุนการศึกษา
1048 133 แห่ง
ศธ04138/4113 ด่วนที่สุด 18 พ.ย.57 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
1555 641 แห่ง
ศธ04138/ว4082 17 พ.ย.57 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
948 131 แห่ง
ศธ 5109.04138/096 14 พ.ย.57 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1558 846 แห่ง
ศธ 04138/ว3933 7 พ.ย.57 การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน
443 242 แห่ง
ศธ04138/3928 7 พ.ย.57 ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
1084 133 แห่ง
ศธ04138/3911 ด่วนที่สุด 6 พ.ย.57 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2557
795 125 แห่ง
- 4 พ.ย.57 การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1568 128 แห่ง
ศธ04138/ว3906 4 พ.ย.57 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
1212 427 แห่ง
ศธ 04138/ว3898 4 พ.ย.57 การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
830 022 แห่ง
ศธ 04138/ว3800 29 ต.ค.57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2000 031 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::