http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 

ระบบรับส่งหนังสือ สพท.ศก.1 E-office

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
ศธ 04138/ว1416 18 เม.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
363 013 แห่ง
ศธ 04138/ว1419 18 เม.ย.57 โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014
186 010 แห่ง
- 10 เม.ย.57 รายละเอียดตกเบิก ลูกจ้างประจำ สพป.ศก.๑ เดือน มี.ค.๕๗
667 321 แห่ง
- 9 เม.ย.57 รายชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
420 124 แห่ง
- 8 เม.ย.57 โรงเรียนที่ส่งรายงาน Thai School Lunch
557 127 แห่ง
ศธ๐๔๑๓๘/ว๑๓๒๒ 8 เม.ย.57 การป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗
160 016 แห่ง
ศธ 04138/ว 1234 8 เม.ย.57 การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนเมษายน 2557
192 019 แห่ง
ศธ 04138/1300 8 เม.ย.57 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
110 023 แห่ง
ศธ 04138/1286 8 เม.ย.57 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
102 022 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ๑๒๘๕ 3 เม.ย.57 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต OBECnet
422 029 แห่ง
- 3 เม.ย.57 อ.ก.ค.ศ สพป.ศก.๑ แจ้งอนุมัติวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
677 229 แห่ง
สวสท ๐๐๒/๒๕๕๗ 3 เม.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
525 030 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/๑๒๕๙ 3 เม.ย.57 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
494 029 แห่ง
ศธ 04138/1188 27 มี.ค.57 การย้ายและย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
699 030 แห่ง
ศธ 5109.04138/051 27 มี.ค.57 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่1
454 024 แห่ง
ศธ 5109.04138/048 27 มี.ค.57 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
127 019 แห่ง
ศธ 5109.04138/049 27 มี.ค.57 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปี 2557
175 019 แห่ง
- 26 มี.ค.57 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
349 027 แห่ง
ศธ04138/1115 ด่วนที่สุด 21 มี.ค.57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินบัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ปี 2557
1186 1750 แห่ง
ศธ 04138/ว1097 21 มี.ค.57 ประชาสัมพันธ์เพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127
248 129 แห่ง
ศธ 04138/ว1093 ด่วนที่สุด 20 มี.ค.57 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
827 041 แห่ง
ศธ 04138/1081 ด่วนที่สุด 20 มี.ค.57 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
530 036 แห่ง
ศธ 04138/1063 20 มี.ค.57 การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
164 030 แห่ง
ศธ 04138/1078 19 มี.ค.57 การสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปี 2557
520 132 แห่ง
ศธ 04010/ว319 19 มี.ค.57 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
452 038 แห่ง
ศธ 04138/1061 18 มี.ค.57 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
330 030 แห่ง
124/2557 17 มี.ค.57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
648 035 แห่ง
- 15 มี.ค.57 สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียดตกเบิก ปี ๒๕๕๖ เพื่อคำนวณภาษี
456 033 แห่ง
- 13 มี.ค.57 โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
146 024 แห่ง
- 13 มี.ค.57 โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด
133 027 แห่ง
ศธ 04006/ว572 12 มี.ค.57 การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนปี 2557 ด้วยระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
253 027 แห่ง
ศธ 5109.04138/044 12 มี.ค.57 การประกาศเกียรติคุณครูภาษฝรั่งเศสดีเด่น ปี 2557
89 020 แห่ง
ศธ 04138/948 11 มี.ค.57 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
257 022 แห่ง
117/2557 11 มี.ค.57 ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
220 027 แห่ง
ศธ 5109.04138/040 10 มี.ค.57 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
290 028 แห่ง
ศธ 5109.04138/041 10 มี.ค.57 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี 2557
162 024 แห่ง
ศธ 5109.04138/039 10 มี.ค.57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
228 028 แห่ง
- 9 มี.ค.57 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ศก.๑
3114 2540 แห่ง
- 7 มี.ค.57 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
631 227 แห่ง
04138/894 14 มี.ค.57 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557)
1388 241 แห่ง
ศธ 04138/ว880 6 มี.ค.57 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (แทนตำแหน่งว่าง)
4544 027 แห่ง
ศธ 04138/856 4 มี.ค.57 เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557
522 038 แห่ง
ศธ 04138/ว846 ด่วนที่สุด 3 มี.ค.57 ขอเลื่อนการอบรมการจัดทำเอกสารทางการศึกษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
578 038 แห่ง
ศธ 04138/ว709 3 มี.ค.57 การมอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย" ประจำเดือนมีนาคม 2557
344 032 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘ / ว ๗๐๙ 28 ก.พ.57 โครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
289 132 แห่ง
ศธ 04138/819 28 ก.พ.57 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557
585 536 แห่ง
ศธ 0003/ว620 27 ก.พ.57 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
222 033 แห่ง
test 25 ก.พ.57 test
401 127 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/๖๙๗ 21 ก.พ.57 การเตรียมการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียน ชั้น ป.๓ และชั้น ป.๖ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy)
1073 039 แห่ง
ศธ ๐๔๑๓๘/ว๗๑๑ 21 ก.พ.57 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
408 029 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::