สรุปผลรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป
สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ กลุ่มวิชาเอก อัตรา
ว่าง
วันที่ มีนาคม - เมษายน 60 รวม สัด
ส่วน
29 30 31 1 2 3 4
รวม 39 296 272 180 390 194 211 161 1,704 1:44
<< ดูยอดการรับสมัครทั่วประเทศ >>