รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกศิลปศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562400026 นายพงศธร จันทร์แจ้ง 02 อาคาร 1 123
2 562400027 นายมรกต จันทมั่น 02 อาคาร 1 123
3 562400028 นายอนุวรรตน์ คุณมาศ 02 อาคาร 1 123
4 562400029 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า 02 อาคาร 1 123
5 562400030 นางสาวจุรีรัตน์ พงษ์สุระ 02 อาคาร 1 123
6 562400031 นายสมชาย สิงห์คูณ 02 อาคาร 1 123
7 562400032 นายพิทยาธร ทองมาก 02 อาคาร 1 123
8 562400033 นายอาทิตย์ ราตรี 02 อาคาร 1 123
9 562400034 นายวีระชัย น้อยวงศ์ 02 อาคาร 1 123
10 562400035 นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา 02 อาคาร 1 123