รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ กลุ่มวิชาเอก ห้องสอบที่ (คลิกดูรายชื่อ)