ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560

ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้แจ้งส่งเงินลูกเสือ 60

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ สนง.ลส.จ./กลุ่มลส.ฯศธจ.

แจ้งให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ 045 614018 , fax 045 614019 คราบ  ขอบคุณ

ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มรภ. 60

ด้วย สนง.ลูกเสือจังหวัด ได้จัดการฝึกอบรม ผกก.ให้กับ นศ.มรภ.ศก. จำนวน 5 รุ่น เฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เริ่ม 28 กค. – 27 สค. 60 แจ้งวิทยากรทุกท่านทราบถือปฏิบัติตามคำสั่งที่แนบอบรม มรภ. BTC 60

การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

ด้วย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บัคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี แจ้งผู้สนใจเชิญส่งในสมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 14 กค. 60 นี้ โดยด่วน มีค่าพาหนะในการเดินทาง

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้389337_002ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 389339_003ตารางจัดสรรผู้เข้าร่วมงาน 389343_005ใบสมัคร

แจ้งคณะกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กค. 60 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

เอกสารที่แนบ  ดังนี้กรรมการ 1 กค.60

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

การจัดงานวันสถาปนา 60การจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ทาง สนง.ลส.จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดในวันที่ 1 กค. 60 เวลา 08.30 น.  ร  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด ดังนี้

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดที่แนบ

<< รายละเอียโครงการอบรมยุวการชาด (ผอ.ฝึกฯ) >>

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมลูกเสือ BTC.ใหม่

ตามที่ สนง.ลส.จ.ศก. ร่วมกับ สพป.ศก. 1 – 4 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC. ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น ขอเลื่อนการอบรมลูกเสือ สำรอง ออกไปเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2560 เนื่องจากคณะวิทยากรติดภาระกิจของ สพฐ.จัดอบรมที่ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๒

ดังรายละเอียดที่แนบ โครงการลูกเสือ-ใบสมัคร

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น เพื่อรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ดังรายละเอียดที่แนบ ยุวฯโล่พระราชทาน

การของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 60

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบฯให้สถานศึกษาจัดทำโครงการของบสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 60 ได้

รายละเอียดตามเอกที่แนบ  ของบ ลส.บรรเทาสาธารณภัย 60