ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี (e-bidding)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมานี้

<<ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์>>