ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ สนง.ลส.จ./กลุ่มลส.ฯศธจ.

แจ้งให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ 045 614018 , fax 045 614019 คราบ  ขอบคุณ

ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มรภ. 60

ด้วย สนง.ลูกเสือจังหวัด ได้จัดการฝึกอบรม ผกก.ให้กับ นศ.มรภ.ศก. จำนวน 5 รุ่น เฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เริ่ม 28 กค. – 27 สค. 60 แจ้งวิทยากรทุกท่านทราบถือปฏิบัติตามคำสั่งที่แนบอบรม มรภ. BTC 60

การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

ด้วย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บัคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี แจ้งผู้สนใจเชิญส่งในสมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 14 กค. 60 นี้ โดยด่วน มีค่าพาหนะในการเดินทาง

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้389337_002ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 389339_003ตารางจัดสรรผู้เข้าร่วมงาน 389343_005ใบสมัคร

แจ้งคณะกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กค. 60 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

เอกสารที่แนบ  ดังนี้กรรมการ 1 กค.60

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

การจัดงานวันสถาปนา 60การจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ทาง สนง.ลส.จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดในวันที่ 1 กค. 60 เวลา 08.30 น.  ร  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของตนเอง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ให้รีบดำเนินการแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน

<< รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ >>

แก้ไขประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

(แก้ไข) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560แฟ้มแนบ

บัญชีตำแหน่ง ต่าง กศจ.ประสงค์ขอใช้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียดการเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ. และแจ้งให้มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ บัญชีรายชื่อ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

ด้วย สพฐ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 หลักสูตร สพฐ.60