ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษาจากเลขาธิการ กพฐ.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการเรียนการสอนอาชีพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 เมษายน 256 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากกรมอนามัย ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านยางเครือ อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายเกษม สืบเสน นายพิมล วิเศษสังข์ นายพร บุญนำ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อันเป็นการแสดง ออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโส เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่มาเข้าร่วมประชุม และร่วมพิธีรดน้ำขอพรฯ ในวันนี้ ได้พากันสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค หรือที่เรียกกันติดปากว่า ชุดออเจ้า ตามรอยบุพเพสันนิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกด้วย///////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/////

ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดนิทรรศการการรณรงค์เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนเรื่องโรคใบไม้ตับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคน้ำจืดมีเกล็ดที่สุกสะอาดปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผลให้ลดอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและในวัยผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โรงเรียนบ้านโพนข่า โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ และโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินการ หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญอันตรายและความเชื่อมโยงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และจะนำมาสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นางกันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางสาวศศิธร เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายศักรินทร์ บุญประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี กาหลง นางจุลพนม ธานี นางกรรณิกา ขุขันธิน นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์พยาธิใบไม้ตับทั้งประเทศ พบร้อยละ ๘.๗ โดยพบมากในภาคอีสาน ร้อยละ ๑๘ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ ๑๐ และยังพบการติดพยาธิใบไม้ตับของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๖ ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต//////

CEO ยางชุมน้อย ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ยางชุมน้อย เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย//////

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวพัชรามณฑ์ เกษประยูร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธานินทร์ กองลุน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกศิลปะ ดวงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เดินทางมาติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน เพื่อรับทราบปัญหาในการใช้งาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรในสำนักงาน นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก และนายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลปัญหาการใช้งานให้คณะติดตามฯ ได้รับทราบ////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย/////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13 / 2561 จำนวน 15 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////