ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินสด และสิ่งของ ไปมอบให้ ผวจ.ศรีสะเกษ ในวันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  พร้อมด้วย  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  นำเงินสด  และสิ่งของ  ไปมอบให้กับ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และนางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ในงานรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด  งานเทศกาลปีใหม่  สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจำปี  2563  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม  2562  ถึงวันที่  5  มกราคม  2563/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว   

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา  07.00  น. วันที่  5  ธ.ค. 62  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  จ.ศรีสะเกษ  ศาลเยาวชนและครอบครัว  จ.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  พ่อค้า  และประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  89  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี  พระราชกิตติรังสี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ต่อมา  เวลา  08.30  น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุมดอกไม้สด  กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ทั้งนี้  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ดร.ณรงค์ แสนเทพ จากบริษัท เอไอเอ ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน 2,242,000 บาท ให้แก่ทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต คือ นายวราพงษ์ พิชัย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ  ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อำเภอเมือง จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 / 2562 ประเภทโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ชื่อโครงงาน นิทานผญาเพื่อน้อง รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เกียรติบัตรนักเรียน ได้แก่ นายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงธนพล เดือนหงาย เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางวิจิตรา วันเลิศ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม ศึกษา ดังนี้ ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) อำเภอกันทรารมย์ ระดับดี โรงเรียนบ้านอีต้อม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 13.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองศรีสะเกษ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันให้รับทราบ ซึ่งมี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เมืองนครศรีลำดวน และอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ./////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผวจ.ศรีสะเกษ จับมือ ผอ.เขต ประกาศพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62  ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 62 โดยใช้สถานที่ ร.ร.ของทุกอำเภอเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการจัดงาน ทั้งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สุขา ขยะ ฝ่ายการพยาบาลและอนามัย และฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก  โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน เท่าที่ได้รับฟังรายงานจากทุกส่วนแล้วปรากฏว่า มีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย ก็ถือว่าเป็นงานของชาวศรีสะเกษทุกคน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ต้อนรับครูบาอาจารย์ลูกหลานจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้ง ลูกหลานของเราที่จะได้มาแสดงความรู้ความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ เราจะได้ให้การต้อนรับให้ดีที่สุด ในภาพรวมทั้งจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอำเภอทุกอำเภอได้ร่วมกับ ผอ.ร.ร. อปท.และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนร่วมกันจัดเตรียมเกี่ยวกับการแข่งขันในทุกด้านได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วอย่างเต็มที่

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ตนห่วงใยในขณะนี้ก็คือ เรื่องรถและคนที่จะเข้ามาเยอะมาก จึงห่วงเรื่องการจราจร เนื่องจากจะต้องเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่แข่งขัน อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขอให้ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ทำการตรวจสอบเส้นทางให้ดีด้วย  ตนได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ ส่วนด้านอาหารการกินเราได้ย้ำเรื่องความสะอาด ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย และต้องปลอดภัย  ตนพร้อมด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนในครั้งนี้ให้ดีที่สุด

ทางด้าน น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษและ จ.สุรินทร์ ตนและคณะจะจัดทำจุดเช็คอินดินแดนทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนกว่า 300,000 คที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้มาร่วมกันเช็คอินเพื่อให้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ โดยผู้ที่มาร่วมเช็คอินจะได้รับของรางวัลที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตนและคณะได้จัดเตรียมของที่ระลึกไว้แล้ว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ให้คึกคักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จำนวนประมาณ 825 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะม่ีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารหอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงการวัตถุประสงค์พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกลุ่มโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดระหว่างโรงเรียน สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นครูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่การเงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////