การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างต้องหาคดีอาญา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

การล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

การแต่งกาย ข้าราชการ

รูปแบบการแต่งกายชุดสีกากี สุภาพสตรี บุรุษ

แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1