ขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

วิดีโอ แสดงขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม