ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ61-11-057

ประชาสัมพันธ์จำนวนผู้มัครเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2562

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ(ไม่เว้นวันหยุด) นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครในแต่ละสถานศึกษาถึงวันที่13 พย 61จำนวนผู้สมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศษรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า(เพิ่มเติม) 4 อัตรา บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามแฟ้มนี้ประกาศครูผู้ทรงคุณค่าเพิ่มเติม8พย61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า(เพิ่มเติม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะคัดเลืิอกเพิ้มเติมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามแฟ้มประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเพิ่มเติม7พย61

ประกาศคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประสงค์คัดเลือกเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมครูแห่งแผ่นดินศึกษาศรีสะเกษเขต1เพิ่มเติม4อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพืิ่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2562 และมีการคัดเลือกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-11-026

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 62

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562  และกำหนดการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ประกาศผู้มีสิทธิ์ครูแห่งแผ่นดินปี62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนการสอนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอเรียนว่า คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนการสอนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ <<เอกสารแนบ>>

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป การจัดการเรียนร่วม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 )

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งอัตราจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ) รายเดิม ที่ได้รับการจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทราบ หากปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้รับแจ้งการจัดสรรคงบประมาณ รายละเอียดดังแนบ  <<เอกสารแนบ>>

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมครูแห่งแผ่นดินศึกษาศรีสะเกษ ปี62 เขต 1ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมครูแห่งแผ่นดินศึกษาศรีสะเกษ เชต 1 ปีงบ62