การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 (ระบุวิชาเอก)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สภาพอัตรากำลังและความต้องการกลุ่มวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียน

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ ให้ส่งเอกสารการจ้างธุรการโรงเรียนภายในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียน

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียนรายชื่อดังแนบให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่้อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเคติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบปีระมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 อัตรา บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ไปแล้ว นั้น  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ดังรายชื่อที่แนบนี้ประชาสัมพันธ์เข้ารับการสัมภาษณ์6ธค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม จำนวน 25 อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังแฟ้มแนบ61-11-108

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรายละเอียนดตามแฟ้มแนบนี้ประชาสัมพันธ์ใหม่1ธค61 (1)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562  ว่าง จำนวน 24 อัตรา จึงรับสมัุครบุคคลเพื่อคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบนี้61-11-089