ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

การรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ส่งคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 เข้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทั้งหมด จำนวน 207 ราย

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ส่งคำร้องย้ายเข้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

หากตรวจสอบพบว่าคลาดเคลื่อน หรือไม่มีรายชื่อให้ประสานไปต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบ และประสานยืนยันมาที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายใน 12 กพ.64

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพป.ศก.๑ รับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ๖ อัตรา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

บัญชีรายชื่อสถานศึกษา/กลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลนจำเป็นเพื่อใช้ในการสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน