ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประกบอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักล้ม จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาค

เปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณทิต “สร้างนวัตกรเพื่อสังคม”

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือกให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จึงได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามวยสากล ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอรับการสนับสนุนบริคจาค “โครงการรวมน้ำใจช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว”

“โครงการรวมน้ำใจช่วยน้องเมือน่านต้านลมหนาว” ร่วมบริจาคเงิน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

เพื่อรณรงค์ โลกร้อน งดใช้ถุง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สำรวจฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาปีใหม่ ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับแจ้งให้โรงเรียนได้รณรงค์ป้องกันและลงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ( 7 วันขับขี่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนมารับยาสีฟัน

ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับยาสีฟันและขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนข้างเขียงของท่านด้วย
(บุคคลากรในโรงเรียนสามารถมารับแทนได้)

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

สิ่งที่ได้
– ยาสีฟันพร้อมแปลงสีฟัน
– สบู่เหลว
– หนังสือคู่มือการแปรงฟัน
– โปรสเตอร์