การรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน  ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561  จำนวน  3,000  บาท   ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561  เป็นต้นไป

(( รายละเอียดเงินลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561  ))

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑”(ทุกวันที่ ๒๑ ก.ย. ของทุกปี)

ศธจ. ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑” ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ช่วงเวลาเข้าเข้าแถวเคารพธงชาติ และรายงานผลการจัดกิจกรรมไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

((  รายละเอียด 2146))

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฺB.T.C) ระดับผู้นำ (A.T.C) และผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

ศธจ. แจ้งโครงการฝึกอบรมลูกเสือระดับ (ฺB.T.C) , (A.T.C) และ (A.L.T.C)  จำนวน 3 โครงการ
ผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์
089-2801616, 089-1023046, 083-3692818  ((รายละเอียด 2048))

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในช่วงวันที่ 14 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

รายละเอียด  ว 856

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

สพฐ.  ขอความอนุเคราะห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ตอบแบบประเมินความพีึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่   ส่งไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี  ภายในวันที่  3 กันยายน 2561 หรีือทาง อีเมล : supranee.aae09@gmail.com

รายละเอียด  สถานศึกษาปลอดบุหรี่

ขอเชิิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา “ปฏิบัิตการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

สพฐ.  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจนำคณะผูู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน เข้าชมนิทรรศการและร่วมฟังเสาวนา  “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561  ดังรายละเอียด  ถ้าหลวง

การมอบทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ สมัครขอรับทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

รายละเอียด ว3132

การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561  ผ่านทางเว็ปไซต์   http://nispa.nccd.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เท่านั้น

บท.กรอกข้อมูล ว3162

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่  เพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ (เอกสารแนบ)  ไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น. และจับสลากแบ่งสายในวันที่ 24 ส.ค. 61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แจ้งโรงเรียน

ผลการคัดเลือกโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่

การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สพฐ.  กำชับ ย้ำเตือน สถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย จึงขอให้สถานศึกษาที่เกิดภัยธรรมชาติสำรวจข้อมูลความเสีย  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย