ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ด้วย สพม. เขต 15 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ขอความอนุเเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.สกลนคร เขต 3 แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั่้งที่ 10 พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

  • ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เอกสารที่แนบ

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศอาหารเสริม(นม)

การขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบ

การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  (เอกสารแนบ)

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

กรมพลศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 22  ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 13 – 17  มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561  ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร

(แฟ้มแนบประกาศ สพฐ. เกมส์ )

แผนปฏิบัติการ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0″เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา  ได้ศึกษาข้อมุูลและดำเนินการในสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. แผนปฏิบัติิการ  2. สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย
ได้ที่เว็ปไซต์  www.rlpd.go.th . ใน Link หัวข้อวาระแห่งชาติฯ

(( แฟ้มแนบว4636 ))