ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

กรมพลศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 22  ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 13 – 17  มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561  ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร

(แฟ้มแนบประกาศ สพฐ. เกมส์ )

แผนปฏิบัติการ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0″เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา  ได้ศึกษาข้อมุูลและดำเนินการในสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. แผนปฏิบัติิการ  2. สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย
ได้ที่เว็ปไซต์  www.rlpd.go.th . ใน Link หัวข้อวาระแห่งชาติฯ

(( แฟ้มแนบว4636 ))

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ

สโมสรลูกเสือ เสือป่าภูพาน เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ  รายจงานตัวเข้าอบรมในวันที่ 20 เมษายน 2562
เวลา 07.30 น. ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(( แฟ้มแนบ  ลส.สปภ._NEW))

การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน

สพฐ.  แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ให้วางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังในช่วงปิดภาคเรียน
(แฟ้มแนบ ว 6693 )

การกรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง

สพป.ศรีสะเกษ ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ผ่านเว็ปไซต์  https://www.thaieducation.net/lunchsystem/

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สอบถามโทร. 086-4616473 (คุณรุจิราภรณ์  หลาวทอง)

(( แฟ้มแนบ การเข้าสู่โปรแกรม SCHOOL LUNCH SYSTEM ))

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสุู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

สถาบันลูกโลกสีเขียว  ขอเชิญชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน  ส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561   ((เอกสารแนบ โลกสีเขียว))

เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

พมจ. ศรีสะเกษ  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา  ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ ๕๐ ประจำปี 2561 ภายในวันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม 2561

(( รายละเอียด ว 6743))

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

((รายละเอียด 3085))

การรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน  ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561  จำนวน  3,000  บาท   ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561  เป็นต้นไป

(( รายละเอียดเงินลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561  ))