ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขนทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดยดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.royin.go.th หรือ เพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28  กันยายน  2561

แฟ้มแนบ

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561

ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อให้เสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลวัดยอดนักอ่าน ประจำปี 2561  โดยส่งใบสมัครไปที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2561

เสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์ฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6”

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย ผลงานทางวิชาการเข้าร่วมในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่  26  พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2561 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th/national/

แฟ้มแนบ

รายงานผลการดำเนินการ บริษัทสร้างการดี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสุจริต รุ่นที่ 2 ที่ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี รายงานผลการดำเนินการตามลิงค์ https://goo.gl/forms/P2iWOIi4DxcM7Dhl1   ภายในวันที่ 24  สิงหาคม  2561

 

การรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายสุจริต รุ่นที่ 1 – 4 รายงานผลการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ตามเอกสารที่แนบ ส่งในรูปแบบไฟล์ word ทาง E-mail : krujoom20102523@gmail.com ภายในวันที่  24  สิงหาคม  2561

แบบรายงาน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต

แนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ผลNT ปี 59 เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย

ผลNTปี 60เรียงลำดับผลต่าง

ผลNTปี 60เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ผลการทดสอบของเขตพื้นที่ ย้อนหลัง 3 ปี

ผลNTปี60 ภาพรวมเขต

เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอส่งเอกสารโรงเรียนคุณธรรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

โครงงานพัฒนาจริยคุณ

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

ครอบครัวคุณธรรม

การสร้างเครือข่ายฯโรงเรียนคุณธรรม

การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

การนิเทศกำกับติดตาม

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

1000คุรุชนคนคุณธรรม

เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี 2561 ดังแนบเครืองมือติดตามตรวจสอบ ปี61