โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเครือขายครูดีของแผ่นดี เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท  ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน  2561 ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ด้วย สพฐ. เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพฐ. ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ ศาสตร์พระราชาฯ ในรัชกาลที่ 9 และหนังสือคัดสรร 4.0

ด้วย ทาเล้นท์ไทรฝ์ ประชาสัมพันธ์หนังสือนังสือ ศาสตร์พระราชาฯ ในรัชกาลที่ 9 และหนังสือคัดสรร 4.0 ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขนทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดยดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.royin.go.th หรือ เพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28  กันยายน  2561

แฟ้มแนบ