ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ

ด้วย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษตามบัญชี ข. และสอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย

ด้วย สพฐ. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยส่งบทความภายในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเครือขายครูดีของแผ่นดี เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท  ภายในวันที่  16 พฤศจิกายน  2561 ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ด้วย สพฐ. เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพฐ. ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ