สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวัน ที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติดให้กับนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีสิริเกศ และพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น