การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอความอนุเคราะห์ให้ สพป.ศก.เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและหากประสงค์จะขอรับสวัสดิการฯ ติดต่อขอรับตามแบบคำร้อง หนังสือดังแนบ ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๒๘๖    ส่งโดยตรงได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น