ค่ายวิชาการนักเรียนเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเตรียมการทดสอบ O-NET

>>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จากโรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า อ.พยุห์ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านสร้างหว้า ร.ร.บ้านโคกเพ็ก ร.ร.บ้านค้อยางปอ ร.ร.หนองค้า ร.ร.บ้านหนองออ และร.ร.บ้านเสมอใจหนองสะลาม มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕กลุ่มสาระหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น เริ่มดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม และ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โนนเพ็ก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า จำนวน ๓๒ คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีนายบุญเลียน ศรีนารักษ์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.บ้านโนนเพ็ก นายจริต ไพฑูรย์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก นายพัฒนะ สุวรรณวงศ์ ปลัดอบต.โนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น