การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

ด้วย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บัคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี แจ้งผู้สนใจเชิญส่งในสมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 14 กค. 60 นี้ โดยด่วน มีค่าพาหนะในการเดินทาง

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้389337_002ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 389339_003ตารางจัดสรรผู้เข้าร่วมงาน 389343_005ใบสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น