เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

1.แนวปฏิบัติการยืมเงิน ส่งใช้ และเบิกค่าใช 2.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายไปราชการ 3.บันทึกข้อความ-สัญญายืม 4.บันทึกข้อใช้รถยนต์ส่วนตัว 5. แบบเดินทางไปราชการ 6.หลักฐานจ่ายเงินไปราชการ-ส่วนที่ 2- 8708 7. บก111เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น