ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปี พ.ศ. 2560

ด้วย สพฐ.แจ้งประกาศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศที่แนบนี้ตรรวจสอบความถูกต้อง  หากพบความคลาดเคลื่อนให้รีบแจ้งสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อดำเนินการแก้ไข  แจ้งเกษียณ ปี 60ภายในวันที่  4  สิงหาคม 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น