ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560) วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู เวลา 09.00 ย. รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น