สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมที่ดี (Best Practices) ประกอบด้วย ร.ร.บ้านคูบ ร.ร.บ้านละเอาะ ร.ร.อนุบาลโนนคูณ ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านก้านเหลือง ร.ร.บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี ร.ร.บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) และ ร.ร.บ้านเปือยประชาสามัคคี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานประกอบด้วย นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเสรี กาหลง นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ และนางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น