ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2”

ด้วย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2” จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีถือจ่าย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น