การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้ง ชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ เริ่มออกอากาศรายการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ออกอากาศใน ๖ ช่องทาง ดังนี้

๑. วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBEC Channel)

๔. www.obectv.tv

๕. www.youtube.com/obectvonline

๖. www.facebook.com/obeconline

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น