ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ

ด้วย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น