หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60

หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงปม. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงปม. เงินฝากคลัง เงินสดในมือ1101010101 เจ้าหนี้ภายนอกค้างจ่าย ก.ย.60 ใบสำคัญค้างจ่าย ก.ย. 60 รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ ก.ย.60.1

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น