สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ส่งแบบคำขอเสนอของบประมาณในรายการดังกล่าวต่อไป///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น