อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เพชร ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั้ง 5 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตให้เข้าร่วมโครงการรวม 89 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-25 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รุ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้มีความยั่งยืน พร้อมที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความประพฤติดี รักสามัคคี ใฝ่เรียนรู้ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตให้มีความผาสุขตลอดไป###

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น