ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา ๑ ปี

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ถนนอุบล อ.เมืองศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯทั้ง๕ชุด และผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ จำนวน ๓๔ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คนเพื่อร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานในหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน๖เดือนแรก(มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยมีนางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ร่วมพบปะกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น