กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และ กลุ่ม DL-ICT ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น