สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 -2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ และตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น