ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.ศธ. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต รร.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต รร. ผ่านเว็บไซต์ ตามความเป็นจริง เพื่อที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลนี้ไปพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาต่อไป

 

<< แบบสำรวจอินเทอร์โรงเรียน ปี 2561 >>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น