แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561
ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2561 – 2564

<< ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ศก.1 >>

<< สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. >>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น