แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 3 งบหน้าการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

ส่วนที่ 4 โครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 5 การบริหารแผน สู่การปฏิบัติ


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

<< แผนพัฒนาฯ สพป.ศก.๑ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (8 MB) >>

<< ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ศก.๑ >>

<< สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. >>

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น