สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 37373 ลว. 16 พ.ย. 2560เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น