สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่่สุด ที่ กค 0408.4/ว183 ลว. 29 พ.ย.2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น