แจ้งการจัทำสัญญาจ้างครูแห่งแผ่นดิน ปี 2561

ด้วย สพฐ.แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 23 รายได้ไปจัดทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 22  มกราคม 2561เวลา 09.30 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 1)สำเนาปริญญาบัตร(ป.ตรี) หรือTranscript  2)สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรบำนาญ 3)สำเนาทะเบียนบ้าน 4)ใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 5)ใบรับรองแพทย์ 6)หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ชุด โดยดาวน์โหลดสัญญาจ้างและลงนามในแบบสัญญาไปด้วย 4 ชุด  หากไม่สามารถไปจัดทำสัญญาจ้างในวัน เวลาที่กำหนดได้ กรุณาแจ้ง 0864616471สัญญาครูแห่งแผ่นดิน (2)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น