ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาก ๑๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น