สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่ม CEO จำนวน 15 คน ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 259 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น