ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13 / 2561 จำนวน 15 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น