แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 413

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบัญชี) แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 คร้งที่ 413 รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น