สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 270 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้กระบวนการนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี นางพิมพ์ฐิศา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น